header background shadow

Jobformidler siden 1978

Ansættelseskontrakt


Der kan være stor forskel på arbejdsvilkår

Afhængig af den enkelte arbejdsgiver, kan der være stor forskel på de arbejdsvilkår, du ansættes under. Eksempelvis kan forhold så som barsel, overarbejde og ferie være markant anderledes, end det du kan have hørt om eller evt. har været vant til fra tidligere ansættelser. Ansættelseskontrakten kan være fastsat ud fra en overenskomst eller være individuelt udformet. Hvis det står i din kontrakt, at du er underlagt en overenskomst, har du krav på en kopi eller et link til denne. Måtte der stå, at du er omfattet af en til enhver tid gældende personalepolitik, skal du også her have en kopi eller et link til denne.

Barn sygedag

Har du børn, er det en god ide, at du sikrer dig hvilke regler din kommende arbejdsgiver har i forbindelse med barn syg. Loven sikrer ikke ret til fravær med løn under dit barns sygdom, og derfor kan det være en god ide at forhandle sig til muligheden

Arbejdstid og overarbejde

Den typiske arbejdstid er 37 timer om ugen, og står der ikke andet, er frokosten typisk ikke en del af arbejdstiden, og dermed er den reelle arbejdstid på 39,5 timer om ugen.
Er overarbejde velkendt indenfor dit arbejdsområde, eller ønsker du emnet berørt i din kontrakt, er det en god ide at få med ind i kontrakten hvorvidt overarbejde medfører afspadsering eller overarbejdsbetaling.

Ferie

Du har ifølge ferieloven krav på 5 ugers ferie, hvilket også skal stå i kontrakten. Derudover kan din arbejdsgiver vælge at give dig feriefridage eller omsorgsdage. I nogle virksomheder kan du få disse feriefridage udbetalt, hvis ikke du har afholdt dem ved aftrædelse. Endnu noget som bør stå i kontrakten, hvis det er det, I aftaler.

Opsigelse

Uanset om du er underlagt funktionærloven eller en individuel aftale, er det en god ide, at du sætter sig ind i dine vilkår i forbindelse med en eventuel opsigelse. Laver du en specifik aftale med din arbejdsgiver omkring din opsigelsesforhold, er det vigtigt, at det bliver skrevet ind i kontrakten. Er der aftalt en prøveperiode, kan denne maksimalt være på 3 mdr.

Ansættelse

Løn

Bookmark and Share