header background shadow

Jobformidler siden 1978

CV struktur

Når du har lavet en komplet dataliste samt inddelt dit CV i en række punkter eller temaer, kan du med fordel opstille dine data i omvendt kronologisk rækkefølge – altså det seneste nævnes først.

Et CV kan organiseres på mange måder, men bør som et minimum indeholde følgende elementer:


Personlige data

Indled dit CV med navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder og civilstand. Hvis dit CV fylder mere end én side, så husk at skrive sidetal og evt. navn og adresse på alle siderne. Til nogle typer stillinger kan det være en god ide at vedhæfte et billede af dig selv – specielt til stillinger, hvor du er virksomhedens ansigt udadtil.

Et kort resumé

Du kan evt. indlede dit CV med et kort resumé. Resuméet skal kort og præcist beskrive, hvilket afsæt du har kompetencemæssigt for at søge den pågældende stilling.

Resultater – hvis du søger en resultatorienteret stilling

Resultater, som en del af CV’et, er desværre ofte en overset del – men muligvis en af de vigtigste i en resultatorienteret stilling. Med resultater på dit CV, fortæller du nemlig ikke kun om dine gennemførte uddannelser, eller de områder du har arbejdet med, men også at du er i stand til at opnå resultater.

Erhvervserfaring

Overvej, hvordan du bedst muligt, i forhold til det konkrete job, præsenterer din erhvervserfaring. Der er forskellige måder at gribe det an på:

• Nævn de forskellige hovedansvarsområder inden for hver stilling du har haft
• Beskriv meget kort de vigtigste resultater, du har opnået i dine tidligere jobs
• Fremhæv dine vigtigste kompetencer ud fra de arbejdsopgaver, du tidligere har løst

Du kan også vælge at kombinere de tre ovenstående måder at fortælle om dine erfaringer på.

Uddannelse

Her skriver du oplysninger om din formelle uddannelse. Detaljeringsgraden afhænger af, hvor stor sammenhæng der er mellem din uddannelse, og det job du søger. Hvis der er stor overensstemmelse mellem job og uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at være meget detaljeret og nævne specifikke projekter, opgaver eller fag på studiet.

Hvis der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng, og det er dine mere generelle kvalifikationer, der er interessante, kan du blot skrive år og grad f.eks.:

2001: Cand. mag. i dansk og pædagogik fra Københavns Universitet
1995: Student fra Ribe Katedralskole

Efteruddannelse/kompetenceudvikling

Her skriver du relevant efteruddannelse og fagligt supplerende kurser f.eks. IT-kurser, Voksen Pædagogiske Grundkurser og merkonomkurser osv. Husk også at skrive kursets længde og sted.

Kompetencer

Her kan du kort fortælle, hvilke kompetencer du har opbygget gennem tiden:

Sprog

Du bør angive dit skriftlige og mundtlige niveau pr. sprog, med mindre det er helt irrelevant for stillingen, du søger. Du kan derudover forklare, hvilke opgaver du kan løse med dine sprogkundskaber, f.eks. oversættelse, rapportudfærdigelse, forhandling, tolkning, m.m.

IT
Her beskriver du, hvilke programmer/systemer du kan, og på hvilket niveau du behersker dem: f.eks. administrator, superbruger, bruger eller begynder/har kendskab til.

Udenlandsophold

Hvis du har opholdt dig i udlandet i arbejds- eller studiesammenhæng, kan det være hensigtsmæssigt at skrive det på dit CV.

Personlige egenskaber

Skriv eventuelt noget om dine styrker, og det du ved, du er god til. En god måde at gøre dette på, er ved for eksempel at skrive, hvordan du opfattes af andre, eller hvad andre ville sige om dig.

Fritidsinteresser

Dette punkt er der generelt meget delte meninger om. Nogen mener, at det er uvedkommende, og andre er af den opfattelse, at det er med til at tegne et billede af den enkelte. Derfor må du, alt efter hvilken stilling du søger, og hvilken virksomhedskultur der er gældende der, vurdere om og i hvilket omfang du vil gøre noget ud af dette punkt. I det private erhvervsliv, er det dog næsten altid et plus, at man er fysisk aktiv. Hvis dine fritidsinteresser siger noget om din person og dine evner, er det en god idé at nævne dem. Løber du f.eks. maratonløb, så fortæller det noget om din udholdenhed og fightervilje.

Målret dit CV

Netværk