Skoleleder til Åvangsskolen - genopslag

Har du lyst til at være skoleleder på en skole, der vil og tør gå forrest i udviklingen af den bornholmske folkeskole?

Vores skoleleder har valgt at gå på pension og derfor søger vi nu en skoleleder, der, i tæt samarbejde med det øvrige i ledelsesteam, har lyst til at sætte sit præg på den rivende udvikling, vi er i gang med på øens største folkeskole.

Vores visioner og værdier, arbejdet i PLC og pædagogisk udvalg skaber nu en tydelig retning for udviklingen af skolen. Begreberne skoleglæde og fællesskabsfølelse er vigtige for os og har været mål for de indsatser, vi har sat iværk.

Krumtappen i styrkelse af elevernes læring og trivsel er vores Pædagogiske Læringscenter, hvor der med udgangspunkt i analyse af data arbejdes med forebyggende og foregribende indsatser bl.a.:

 • To-voksenordning i indskolingen - et samarbejde mellem lærer og pædagog med fokus på trivsel.  I det kommende skoleår indføres ”Guided Reading” for at styrke fagligheden.
 • Co-teaching og inklusionstiltag på mellemtrinnet
 • Fagligt elevløft i overbygningen, som udmøntes i tæt samarbejde mellem teams, vejledere og ledelse i Undervisningsministeriets projekt.

Vi arbejder i selvstyrende årgangsteams med et mål om at udvikle professionelle læringsfællesskaber med refleksion, videndeling, fælles forberedelse som en naturlig arbejdsform for at sikre, at alle elever udfordres.

Vi ønsker en skoleleder, der:

 • har erfaring med skoleledelse og brænder for skoleudvikling
 • har erfaring med økonomi og budgetlægning
 • har motivation og kompetencer til at arbejde med ledelse ”tæt på”, god til personaleledelse, faglig ledelse og strategisk, pædagogisk ledelse
 • ønsker en elevcenteret tilgang til skoleledelse
 • har modet til at afprøve og igangsætte nye tiltag, samt reflektere og samarbejde med ledelsesteam, PU, PLC og medarbejderne om kerneopgaven
 • er god til at kommunikere visioner og forventninger
 • tror på at samarbejde og inddragelse af børn, forældre, personale og ledelsesteam er vejen frem
 • har en stærk relationskompetence og pondus til at skabe engagement og motivation
 • har en anerkendende tilgang til elever, forældre og medarbejdere
 • har kompetencer til at forestå og facilitere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere
 • har kompetencer til at lede processer, kompleksitetsreducere og bevarer overblikket, også i pressede situationer med mange bolde i luften
 • kan nå sine mål gennem et stærkt arbejdsmiljø og en høj grad af medarbejderinddragelse
 • kan se ressourcerne i den enkelte medarbejder
 • kan arbejde tillidsbaseret og fremme en åben og spørgende kultur

Så får du til gengæld:

 • ambitiøse og engagerede medarbejdere, der gerne samarbejder om spændende projekter, de ser meningen i
 • et engageret ledelsesteam, der arbejder tæt sammen
 • et kompetent og hjælpsomt kontorpersonale
 • en masse dejlige elever
 • en skole med god stemning og vilje til at gøre en forskel
 • en aktiv skolebestyrelse

Fakta om Åvangsskolen
Vi er en skole med ca. 670 elever og 80 medarbejdere, fordelt i 10 årgangsteams, en SFO og en administration med 3 sekretærer, to faglige koordinatorer, en skoleleder og to afdelingsledere.

Ledelsesteamet er organiseret med en skoleleder, der samtidig er afdelingsleder for mellemtrinnet samt to afdelingsledere for henholdsvis indskoling/SFO og udskolingen. Som ny skoleleder vil en af dine første opgaver være at udvikle ledelsesteamet med henblik på ansættelse af en ny afdelingsleder for mellemtrinnet. Ledelsesteamet vil herefter bestå af dig som overordnet skoleleder samt tre afdelingsledere.

Der er to og tre spor pr. årgang i indskolingen, tre spor i mellemgruppen og 3 og fire spor i overbygningen. Svartingedal er fødeskole til Åvangsskolen. Det betyder, at Svartingedals 6 årgang rykker til Åvangsskolen i 7. årgang.

Visioner

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe skoleglæde, hvor

 • børnene er nysgerrige, motiverede og har lyst til at lære
 • børnene styrkes i troen på sig selv og egne evner
 • børnene indgår og udvikler sig i læringsmiljøer, der er præget af høj faglighed og mulighed for fordybelse med afsæt i den enkeltes potentiale
 • børnene udvikler deres sociale kompetencer i et trygt fagligt og socialt fællesskab
 • børnene indgår i gode relationer og oplever at blive set.
 • børnene oplever en kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisning
 • børnene forholder sig til og indgår aktivt i den verden, de lever i - både lokalt og globalt.

Værdier

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen for at skabe et godt fællesskab med følgende værdier:

Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen
Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
Vi gør os umage hver dag
Vi er åbne for nytænkning
Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring


Du vil i øvrigt som skoleleder på Bornholm komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige skoleledere på øen. Vi er i gang med at udvikle folkeskolen på Bornholm under overskriften 'En fælles folkeskole'.  

Løn- og ansættelsesvilkår

Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.  Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.

Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 9. august 2019.

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 34.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Dorow, Servicedirektør tlf. 56921003, mobil 30181800 eller Hanne Vesth, leder af indskolingen tlf. 56923152, mobil 60259565.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330048330Phoenix-0c15c33512019-06-24T00:00:00Skoleleder til Åvangsskolen - genopslag

Har du lyst til at være skoleleder på en skole, der vil og tør gå forrest i udviklingen af den bornholmske folkeskole?

Vores skoleleder har valgt at gå på pension og derfor søger vi nu en skoleleder, der, i tæt samarbejde med det øvrige i ledelsesteam, har lyst til at sætte sit præg på den rivende udvikling, vi er i gang med på øens største folkeskole.

Vores visioner og værdier, arbejdet i PLC og pædagogisk udvalg skaber nu en tydelig retning for udviklingen af skolen. Begreberne skoleglæde og fællesskabsfølelse er vigtige for os og har været mål for de indsatser, vi har sat iværk.

Krumtappen i styrkelse af elevernes læring og trivsel er vores Pædagogiske Læringscenter, hvor der med udgangspunkt i analyse af data arbejdes med forebyggende og foregribende indsatser bl.a.:

 • To-voksenordning i indskolingen - et samarbejde mellem lærer og pædagog med fokus på trivsel.  I det kommende skoleår indføres ”Guided Reading” for at styrke fagligheden.
 • Co-teaching og inklusionstiltag på mellemtrinnet
 • Fagligt elevløft i overbygningen, som udmøntes i tæt samarbejde mellem teams, vejledere og ledelse i Undervisningsministeriets projekt.

Vi arbejder i selvstyrende årgangsteams med et mål om at udvikle professionelle læringsfællesskaber med refleksion, videndeling, fælles forberedelse som en naturlig arbejdsform for at sikre, at alle elever udfordres.

Vi ønsker en skoleleder, der:

 • har erfaring med skoleledelse og brænder for skoleudvikling
 • har erfaring med økonomi og budgetlægning
 • har motivation og kompetencer til at arbejde med ledelse ”tæt på”, god til personaleledelse, faglig ledelse og strategisk, pædagogisk ledelse
 • ønsker en elevcenteret tilgang til skoleledelse
 • har modet til at afprøve og igangsætte nye tiltag, samt reflektere og samarbejde med ledelsesteam, PU, PLC og medarbejderne om kerneopgaven
 • er god til at kommunikere visioner og forventninger
 • tror på at samarbejde og inddragelse af børn, forældre, personale og ledelsesteam er vejen frem
 • har en stærk relationskompetence og pondus til at skabe engagement og motivation
 • har en anerkendende tilgang til elever, forældre og medarbejdere
 • har kompetencer til at forestå og facilitere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere
 • har kompetencer til at lede processer, kompleksitetsreducere og bevarer overblikket, også i pressede situationer med mange bolde i luften
 • kan nå sine mål gennem et stærkt arbejdsmiljø og en høj grad af medarbejderinddragelse
 • kan se ressourcerne i den enkelte medarbejder
 • kan arbejde tillidsbaseret og fremme en åben og spørgende kultur

Så får du til gengæld:

 • ambitiøse og engagerede medarbejdere, der gerne samarbejder om spændende projekter, de ser meningen i
 • et engageret ledelsesteam, der arbejder tæt sammen
 • et kompetent og hjælpsomt kontorpersonale
 • en masse dejlige elever
 • en skole med god stemning og vilje til at gøre en forskel
 • en aktiv skolebestyrelse

Fakta om Åvangsskolen
Vi er en skole med ca. 670 elever og 80 medarbejdere, fordelt i 10 årgangsteams, en SFO og en administration med 3 sekretærer, to faglige koordinatorer, en skoleleder og to afdelingsledere.

Ledelsesteamet er organiseret med en skoleleder, der samtidig er afdelingsleder for mellemtrinnet samt to afdelingsledere for henholdsvis indskoling/SFO og udskolingen. Som ny skoleleder vil en af dine første opgaver være at udvikle ledelsesteamet med henblik på ansættelse af en ny afdelingsleder for mellemtrinnet. Ledelsesteamet vil herefter bestå af dig som overordnet skoleleder samt tre afdelingsledere.

Der er to og tre spor pr. årgang i indskolingen, tre spor i mellemgruppen og 3 og fire spor i overbygningen. Svartingedal er fødeskole til Åvangsskolen. Det betyder, at Svartingedals 6 årgang rykker til Åvangsskolen i 7. årgang.

Visioner

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe skoleglæde, hvor

 • børnene er nysgerrige, motiverede og har lyst til at lære
 • børnene styrkes i troen på sig selv og egne evner
 • børnene indgår og udvikler sig i læringsmiljøer, der er præget af høj faglighed og mulighed for fordybelse med afsæt i den enkeltes potentiale
 • børnene udvikler deres sociale kompetencer i et trygt fagligt og socialt fællesskab
 • børnene indgår i gode relationer og oplever at blive set.
 • børnene oplever en kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisning
 • børnene forholder sig til og indgår aktivt i den verden, de lever i - både lokalt og globalt.

Værdier

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen for at skabe et godt fællesskab med følgende værdier:

Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen
Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
Vi gør os umage hver dag
Vi er åbne for nytænkning
Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring


Du vil i øvrigt som skoleleder på Bornholm komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige skoleledere på øen. Vi er i gang med at udvikle folkeskolen på Bornholm under overskriften 'En fælles folkeskole'.  

Løn- og ansættelsesvilkår

Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.  Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.

Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 9. august 2019.

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 34.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Dorow, Servicedirektør tlf. 56921003, mobil 30181800 eller Hanne Vesth, leder af indskolingen tlf. 56923152, mobil 60259565.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Har du lyst til at være skoleleder på en skole, der vil og tør gå forrest i udviklingen af den bornholmske folkeskole? Vores skoleleder har valgt at gå på pension og derfor søger vi nu en skoleleder, der, i tæt samarbejde med det øvrige i ledelsesteam, har lyst til at sætte sit præg på den rivende udvikling, vi er i gang med på øens største folkeskole. Vores visioner og værdier, arbejdet i PLC og pædagogisk udvalg skaber nu en tydelig retning for udviklingen af skolen. Begreberne skoleglæde og fællesskabsfølelse er vigtige for os og har været mål for de indsatser, vi har sat iværk. Krumtappen i styrkelse af elevernes læring og trivsel er vores Pædagogiske Læringscenter, hvor der med udgangspunkt i analyse af data arbejdes med forebyggende og foregribende indsatser bl.a.: To-voksenordning i indskolingen - et samarbejde mellem lærer og pædagog med fokus på trivsel. I det kommende skoleår indføres Guided Reading for at styrke fagligheden.Co-teaching og inklusionstiltag på mellemtrinnetFagligt elevløft i overbygningen, som udmøntes i tæt samarbejde mellem teams, vejledere og ledelse i Undervisningsministeriets projekt. Vi arbejder i selvstyrende årgangsteams med et mål om at udvikle professionelle læringsfællesskaber med refleksion, videndeling, fælles forberedelse som en naturlig arbejdsform for at sikre, at alle elever udfordres. Vi ønsker en skoleleder, der: har erfaring med skoleledelse og brænder for skoleudviklinghar erfaring med økonomi og budgetlægninghar motivation og kompetencer til at arbejde med ledelse tæt på , god til personaleledelse, faglig ledelse og strategisk, pædagogisk ledelseønsker en elevcenteret tilgang til skoleledelsehar modet til at afprøve og igangsætte nye tiltag, samt reflektere og samarbejde med ledelsesteam, PU, PLC og medarbejderne om kerneopgavener god til at kommunikere visioner og forventningertror på at samarbejde og inddragelse af børn, forældre, personale og ledelsesteam er vejen fremhar en stærk relationskompetence og pondus til at skabe engagement og motivationhar en anerkendende tilgang til elever, forældre og medarbejderehar kompetencer til at forestå og facilitere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnerehar kompetencer til at lede processer, kompleksitetsreducere og bevarer overblikket, også i pressede situationer med mange bolde i luftenkan nå sine mål gennem et stærkt arbejdsmiljø og en høj grad af medarbejderinddragelsekan se ressourcerne i den enkelte medarbejderkan arbejde tillidsbaseret og fremme en åben og spørgende kultur Så får du til gengæld: ambitiøse og engagerede medarbejdere, der gerne samarbejder om spændende projekter, de ser meningen iet engageret ledelsesteam, der arbejder tæt sammenet kompetent og hjælpsomt kontorpersonaleen masse dejlige eleveren skole med god stemning og vilje til at gøre en forskelen aktiv skolebestyrelse Fakta om ÅvangsskolenVi er en skole med ca. 670 elever og 80 medarbejdere, fordelt i 10 årgangsteams, en SFO og en administration med 3 sekretærer, to faglige koordinatorer, en skoleleder og to afdelingsledere. Ledelsesteamet er organiseret med en skoleleder, der samtidig er afdelingsleder for mellemtrinnet samt to afdelingsledere for henholdsvis indskoling SFO og udskolingen. Som ny skoleleder vil en af dine første opgaver være at udvikle ledelsesteamet med henblik på ansættelse af en ny afdelingsleder for mellemtrinnet. Ledelsesteamet vil herefter bestå af dig som overordnet skoleleder samt tre afdelingsledere. Der er to og tre spor pr. årgang i indskolingen, tre spor i mellemgruppen og 3 og fire spor i overbygningen. Svartingedal er fødeskole til Åvangsskolen. Det betyder, at Svartingedals 6 årgang rykker til Åvangsskolen i 7. årgang. Visioner På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe skoleglæde, hvor børnene er nysgerrige, motiverede og har lyst til at lærebørnene styrkes i troen på sig selv og egne evnerbørnene indgår og udvikler sig i læringsmiljøer, der er præget af høj faglighed og mulighed for fordybelse med afsæt i den enkeltes potentialebørnene udvikler deres sociale kompetencer i et trygt fagligt og socialt fællesskabbørnene indgår i gode relationer og oplever at blive set.børnene oplever en kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisningbørnene forholder sig til og indgår aktivt i den verden, de lever i - både lokalt og globalt. Værdier På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen for at skabe et godt fællesskab med følgende værdier: Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialerVi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesseVi har klare forventninger til hinanden i åben dialogVi oplever os som en del af fællesskabet på skolenVi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabetVi bliver dygtigere af at lære med og af hinandenVi gør os umage hver dagVi er åbne for nytænkningVi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvarVi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring Du vil i øvrigt som skoleleder på Bornholm komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige skoleledere på øen. Vi er i gang med at udvikle folkeskolen på Bornholm under overskriften & 39 En fælles folkeskole& 39 . Løn- og ansættelsesvilkår Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse. Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019. Praktisk information Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 9. august 2019. Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 34. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Dorow, Servicedirektør tlf. 56921003, mobil 30181800 eller Hanne Vesth, leder af indskolingen tlf. 56923152, mobil 60259565. Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune. På www.brk.dk taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen. Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm? Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http: næstestopbornholm.dk11jobnet0c15c335100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-09T00:00:000000https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobNotice.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=23630EuropaDanmarkSjælland & øerBornholmBornholm3551704Bornholms Regionskommune11Ullasvej 233700RønneDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent782790JobNet5008832500883210024-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0c15c335https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0c15c335https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0c15c335&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0c15c335&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/22.jpgBrænder du for at blive Skoleleder?12008001Dansk3Læse/ tale122914Skoleleder9Undervisning og pædagogik362122319post@brk.dkDKDanmarkDKDanmark330054730Leder af overbygningen, Hans Rømer SkolenRobot Kan du udvikle og lede så er du måske Hans Rømer Skolens nye overbygningsleder! Hans Rømer Skolen er en i forvejen god folkeskole, som vi ønsker at udvikle yderligere. Vi er allerede anerkendt og respekteret for at levere god, solid undervisning med stort læringsudbytte og god trivsel for vores elever. Vi er dog ambitiøse og forventer, at vi kan udvikle os yderligere. Særligt når ledelsesteamet bliver komplet med ansættelsen af dig! Er du eller kan du se dig selv blive en fantastisk leder, der brænder for at arbejde med læring og trivsel?Bliver du glad, når du arbejder med tal, planlægning og IT?Er du tydelig i din ledelsesstil og i besiddelse af gode relationelle kompetencer? Kan du omsætte ord og gode viljer til lige netop konkrete handlinger? Så er du måske lige netop den overbygningsleder, vi står og mangler, da vores tidligere overbygningsleder nu er blevet vores nye skoleleder. Stillingen, som er fast og på fuld tid, er til besættelse snarest muligt, dog senest d. 1. oktober 2019. Du skal som vores nye overbygningsleder først og fremmest være et udviklingsorienteret overbygnings-fyrtårn. Din helt store opgave bliver i samarbejde med resten af ledelsesteamet samt særligt overbygningsteamet at medvirke til at udvikle vores folkeskole, Hans Rømer Skolen, yderligere. Vores fokus er læringsfokuseret skoleudvikling, herunder at udvikle de professionelle læringsfællesskaber, hvor krumtappen ligger i vores pædagogiske læringscenter.Du skal samtidig finde glæde i at arbejde med tal, herunder planlægning, skemaer, prøveafvikling m.v. Ligeledes IT, herunder stå for skolens hjemmeside, arbejde med og tage ansvar for Aula, Trio, Min Uddannelse m.v., måske på sigt vikardækning? Altså opgaver af også administrativ karakter, som vi i ledelsesteamet forestiller os, bliver noget lige for dig at arbejde med. Du skal med andre kunne gå på to ben i din ledelse : Du skal kunne udvikle, og du skal kunne drifte. Dine opgaver vil bl.a. være at arbejde med udvikling af dit team samt i samarbejde med bl.a. resten af ledelsen den mere overordnede skoleudvikling, herunder arbejdet med elevcentreret læringsledelseat varetage det overordnede ledelsesansvar for eleverne i 7.-9. klasse, herunder elevernes læring og trivselopgaver rettet mod udskolingen som fx afvikling af prøverne, forestå samararbejdet med SSP og UU-vejledningeni samarbejde med skolens vejledere at udvikle via indsatser i PLC-regiat tage ansvar for samt sikre den nødvendige drift: Du skal være god til at koordinere, have kendskab til planlægning, kunne bistå vores koordinatorer med den fleksible planlægning samt finde glæde i diverse IT-opgaver Vi forestiller os, at du først og fremmest er interesseret i at skabe udvikling samt arbejde med ledelseer glad for samt dygtig til administrative opgaver som planlægning, skemalægning, IT m.v.har en solid undervisningserfaring fra folkeskolen og gerne med yderligere erfaringer som eksempelvis vejleder, koordinator, tillidsvalgt eller lignendehar en diplomuddannelse i ledelse eller lignende, evt. med ønske om at påbegynde en sådan indenfor et par år har en inkluderende tilgang og søger dialog om den pædagogiske praksis og vor fælles retninghar stærke relationskompetencer, da sådanne kan medvirke til at gøre mennesker flytbarearbejder struktureret og kan være med til at skabe mening og klarhed i en kompleks hverdager en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligthar lyst til at være en del af et nyetableret ledelsesteam, hvor vi i fællesskab skal indfri målet om at lave en i forvejen stærk skole endnu stærkere Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor vi sammen tager ansvar for opgaven med at lede udviklingen af Hans Rømer Skolen, hvor vi lægger vægt på: at være handlingsorienterede uden at bruge for mange, flotte og overflødige ordat sige, hvad vi gør og gøre det, vi sigerfællesskabet og værdien heri for alleordentlighed, troværdighed, ærlighed samt loyalitetnysgerrighed, mod og vedholdenhedhumor og godt humørdet også skal også være både rart og sjovt at gå på arbejde for os alle! Lidt om osHans Rømer Skolen er en tosporet almenskole med ca. 400 elever, 30 lærere, 9 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt 2 sekretærer samt et ledelsesteam på snart 3. Skolen er afdelingsopdelt i tre forløb 0. 3. klasse, 4. 6. klasse samt 7. 9. klasse, skoleleder er også leder af mellemtrinnet. Skolen har en engageret og positiv forældrekreds samt en skolebestyrelse, der ønsker at præge og bakke op om skolen.Du refererer til skoleleder på Hans Rømer Skolen Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019. Praktisk information Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 19. august 2019. Ansættelsessamtaler vil foregå primo uge 35. Hvis du udvælges til samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil-analyse forud for samtalen. Der vil blive indhentet reference. Derfor bedes du i din ansøgning angive minimum tre referencemuligheder. Har du spørgsmål til stillingen og eller lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Rigstad-Andersen på 56923405 eller 30308031. Du er også velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Morten Enni på 5056 7655. Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune. På www.brk.dk taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen. Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm? Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http: næstestopbornholm.dk

Kan du udvikle og lede – så er du måske Hans Rømer Skolens nye overbygningsleder!

Hans Rømer Skolen er en i forvejen god folkeskole, som vi ønsker at udvikle yderligere. Vi er allerede anerkendt og respekteret for at levere god, solid undervisning med stort læringsudbytte og god trivsel for vores elever. Vi er dog ambitiøse og forventer, at vi kan udvikle os yderligere. Særligt når ledelsesteamet bliver komplet med ansættelsen af dig! 

 • Er du eller kan du se dig selv blive en fantastisk leder, der brænder for at arbejde med læring og trivsel?
 • Bliver du glad, når du arbejder med tal, planlægning og IT?
 • Er du tydelig i din ledelsesstil og i besiddelse af gode relationelle kompetencer? 
 • Kan du omsætte ord og gode viljer til lige netop konkrete handlinger? 

Så er du måske lige netop den overbygningsleder, vi står og mangler, da vores tidligere overbygningsleder nu er blevet vores nye skoleleder. Stillingen, som er fast og på fuld tid, er til besættelse snarest muligt, dog senest d. 1. oktober 2019. 
Du skal som vores nye overbygningsleder først og fremmest være et udviklingsorienteret overbygnings-fyrtårn. Din helt store opgave bliver i samarbejde med resten af ledelsesteamet samt særligt overbygningsteamet at medvirke til at udvikle vores folkeskole, Hans Rømer Skolen, yderligere. Vores fokus er læringsfokuseret skoleudvikling, herunder at udvikle de professionelle læringsfællesskaber, hvor krumtappen ligger i vores pædagogiske læringscenter.
Du skal samtidig finde glæde i at arbejde med tal, herunder planlægning, skemaer, prøveafvikling m.v. Ligeledes IT, herunder stå for skolens hjemmeside, arbejde med og tage ansvar for Aula, Trio, Min Uddannelse m.v., måske på sigt vikardækning? Altså opgaver af også administrativ karakter, som vi i ledelsesteamet forestiller os, bliver noget lige for dig at arbejde med. 
Du skal med andre ’kunne gå på to ben i din ledelse’: Du skal kunne udvikle, og du skal kunne drifte. 
Dine opgaver vil bl.a. være 

 • at arbejde med udvikling af dit team samt i samarbejde med bl.a. resten af ledelsen – den mere overordnede skoleudvikling, herunder arbejdet med elevcentreret læringsledelse
 • at varetage det overordnede ledelsesansvar for eleverne i 7.-9. klasse, herunder elevernes læring og trivsel
 • opgaver rettet mod udskolingen som fx afvikling af prøverne, forestå samararbejdet med SSP og UU-vejledningen
 • i samarbejde med skolens vejledere at udvikle via indsatser i PLC-regi
 • at tage ansvar for samt sikre den nødvendige drift: Du skal være god til at koordinere, have kendskab til planlægning, kunne bistå vores koordinatorer med den fleksible planlægning samt finde glæde i diverse IT-opgaver

Vi forestiller os, at du

 • først og fremmest er interesseret i at skabe udvikling samt arbejde med ledelse
 • er glad for samt dygtig til administrative opgaver som planlægning, skemalægning, IT m.v.
 • har en solid undervisningserfaring fra folkeskolen og gerne med yderligere erfaringer som eksempelvis vejleder, koordinator, tillidsvalgt eller lignende
 • har en diplomuddannelse i ledelse eller lignende, evt. med ønske om at påbegynde en sådan indenfor et par år 
 • har en inkluderende tilgang og søger dialog om den pædagogiske praksis og vor fælles retning
 • har stærke relationskompetencer, da sådanne kan medvirke til at gøre mennesker flytbare
 • arbejder struktureret og kan være med til at skabe mening og klarhed i en kompleks hverdag
 • er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt
 • har lyst til at være en del af et nyetableret ledelsesteam, hvor vi i fællesskab skal indfri målet om at lave en i forvejen stærk skole endnu stærkere

Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor vi sammen tager ansvar for opgaven med at lede udviklingen af Hans Rømer Skolen, hvor vi lægger vægt på:

 • at være handlingsorienterede uden at bruge for mange, flotte og overflødige ord
 • at sige, hvad vi gør og gøre det, vi siger
 • fællesskabet og værdien heri for alle
 • ordentlighed, troværdighed, ærlighed samt loyalitet
 • nysgerrighed, mod og vedholdenhed
 • humor og godt humør
 • det også skal også være både rart og sjovt at gå på arbejde for os alle!

Lidt om os
Hans Rømer Skolen er en tosporet almenskole med ca. 400 elever, 30 lærere, 9 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt 2 sekretærer – samt et ledelsesteam på snart 3. Skolen er afdelingsopdelt i tre forløb – 0. – 3. klasse, 4. – 6. klasse samt 7. – 9. klasse, skoleleder er også leder af mellemtrinnet. Skolen har en engageret og positiv forældrekreds samt en skolebestyrelse, der ønsker at præge og bakke op om skolen.
Du refererer til skoleleder på Hans Rømer Skolen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. 

Ansættelsen er pr. 1. oktober 2019. 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 19. august 2019.

Ansættelsessamtaler vil foregå primo uge 35.

Hvis du udvælges til samtale, vil du blive bedt om at udfylde en personprofil-analyse forud for samtalen. 

Der vil blive indhentet reference. Derfor bedes du i din ansøgning angive minimum tre referencemuligheder. 

Har du spørgsmål til stillingen og/eller lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Rigstad-Andersen på 56923405 eller 30308031. Du er også velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Morten Enni på 5056 7655.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Bornholms RegionskommuneRønne2019-07-04T00:00:002019-08-19T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Leder af overbygningen, Hans Rømer Skolen

Bornholms Regionskommune

Rønne
Kan du udvikle og lede så er du måske Hans Rømer Skolens nye overbygningsleder! Hans Rømer Skolen er en i forvejen god folkeskole, som vi ønsker at udvikle yderligere. Vi er allerede anerkendt og respekteret for at levere god, solid undervisning med...
Indrykket:4. juli 2019
Udløbsdato:19. august 2019