Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

700 læringslystne elever søger visionær skoleleder

Stolpedalsskolen søger en skoleleder, der kan stå i spidsen for pædagogisk udvikling og trivsel af vores gode skole. Vi er stolte af skolen og søger en kompetent leder, der kan stå i spidsen for skolen i Aalborg med natur og grønne omgivelser lige uden for døren.

For os alle – elever, forældre og personale er det vigtigt, at skolelederen er med i dagligdagen og ved, hvad der foregår ude i klasserne og møder alle med et smil på læben.

Det skal du kunne
Vores nye skoleleder skal have ledererfaring. Vi vil gerne udfordres, og vi vil gerne have at tingene sættes i spil, når vante rutiner og mønstre skal være lidt anderledes. Udviklingen skal tage udgangspunkt i det, der fungerer, og samtidig skal nye tiltag og initiativer implementeres i respekt for dagligdagens udfordringer og krav.
 
Personalet involverer sig meget gerne i nye projekter og er parate til at tage udfordringer op. Som leder på Stolpedalsskolen skal du kunne forløse og organisere det pædagogiske potentiale ved at inddrage såvel elever som medarbejdere. Du skal inspirere og motivere i dagligdagen. Som en væsentlig egenskab skal du kunne uddelegere opgaver og have tillid til, at medarbejderne løser dem.
 
Leder der går forrest
Skolelederen er den naturlige leder i ledelsesteamet, der sætter det samlede teams kompetencer i spil, så den enkeltes ressourcer optimalt kommer både personale og elever til gavn. Ud over at være teamleder i ledelsen, lægger medarbejderne også vægt på, at skolelederen er en person, den enkelte kan gå til og sparre med.

Det nuværende ledelsesteam er indstillet på, at den nye skoleleder sammen med dem organiserer ledelsesarbejdet.

Historier om os selv
Vi er stolte af vores skole og er nok lidt ydmyge overfor at snakke for meget om det. Vi skal blive bedre til at fortælle, om det vi kan. Internt ser vi også kommunikation som et område, hvor vi kan udvikle os med en leder, der har en stærk strategisk og personlig kommunikationskompetence.  Men en skoleleder kan ikke gøre det alene, derfor er vi meget opmærksomme på, at vi alle bidrager til kommunikation.
 
Dialog med alle
Vi vil gerne drøfte vores udfordringer med forældre, kolleger og skoler i området, så vi sammen kan skabe de bedste muligheder for eleverne på Stolpedalsskolen og i hele Aalborg Kommune. I dialog med elever, forældre og personale skal du tage afsæt i den virkelighed, der er på Stolpedalsskolen samtidig med, at du med nye idéer og indfaldsvinkler udfordrer vante mønstre. Her er det en styrke at optræde tydeligt og autentisk.
 
Alle er med
Stolpedalsskolen er en helhed med DUS, normalklasser og specialklasser. Sidstnævnte skal du interessere dig for og se som en naturlig del af skolen, der skal integreres i det omfang, det giver mening.


Yderligere information
Lyder ovenstående som en udfordring, du vil tage op, ser vi frem til din ansøgning, hvor du fortæller, hvordan netop du kan styrke Stolpedalsskolen som et udviklende læringssted for elever og personale.

Læs mere på skolen hjemmeside, og du kan få mere at vide om skolen og vores forventninger til jobbet ved at kontakte viceskoleleder Kaj Søndergaard Nielsen 99 82 44 04, skolebestyrelsesformand Hanne Møller 25 27 00 78 eller skolechef Jakob Ryttersgaard 93 53 00 44.
Du er velkommen til at aftale et besøg på skolen.
 
 
Fakta om Stolpedalsskolen
Vi har ry for at være en skole, hvor faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger, og det understøttes af gode resultater på det faglige område og i trivselsmålingerne.

Skolen ligger naturskønt som nabo til Zoologisk Have og Mølleparken, og det giver gode muligheder for undervisning uden for skolens vægge samtidig med, at det giver fantastiske forhold for leg og aktivitet i frikvartererne og Dussen.

Vi har en vision om at være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering af opgaverne til professionelle medarbejdere. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden og vores arbejde. Vi sætter fokus på det, som lykkes og den gode historie. Vi sørger for fysiske og mentale rammer, som giver mulighed for den enkeltes og fællesskabets udvikling.

Kerneydelsen er elevernes læring, og til det bidrager medarbejdergruppen i et professionelt samarbejde. Lærere og pædagoger arbejder naturligt sammen om undervisning og læring, og det teknisk administrative personale indgår i dette med at skabe de fysiske rammer. På Stolpedalsskolen respekterer vi hinandens kernekompetencer, og sammen udnytter vi dem optimalt.
 
Skolen er organiseret i faser for at have overskuelige enheder, der står for planlægning og den daglige gennemførelse af læringsforløb. Skolen har en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og Stolpedalsskolen er kompetenceskole for Dansk som Andetsprog.

Selvom vi bor lidt trangt i et ældre men hyggeligt hus, tilstræber vi at have gode fysiske forhold, for eksempel ved at skabe rum til små læringsmiljøer på gange og fællesarealer. Vi planlægger at implementere en plan for nye læringsmiljøer over de næste år, og vores lokaler til håndværk og design renoveres i dette skoleår.
 
I år har vi 10 års jubilæum for vores venskabsklasseordning, hvor de ældre elever har en venskabsmakker i indskolingen, og i løbet af skoleåret har vi udvalgte arrangementer med fokus på venskabsklasserne.
 
Personalet ser frem til det årlige trivselsarrangement for alle ansatte på skolen, hvor det sociale aspekt er i højsædet.
 
Der er ca. 700 elever og 100 medarbejdere på Stolpedalsskolen.

Som en del af Aalborg Kommunes Skolevæsen forventes det

  • at du indgår i arbejdet med og udviklingen af Learning Pipeline
  • at du indgår i arbejdet med Aalborg Skolevæsens vision 'Noget at have det i'
Som skoleleder i Aalborg Kommune bliver du en del af et kollegialt fællesskab med andre ledelsesteam i kommunen. Via de forskellige netværk forventes du at kunne bidrage til det samlede skolevæsens opgaveløsning.

Du kommer til at indgå i et ledelseslaboratorium med andre skoleledere. Det forventes, at du i samarbejde med dit ledelsesteam prioriterer, oversætter og omsætter forventninger fra politisk- og forvaltningsniveau til praksis på skolen.

Som skoleleder refererer du til skolechefen, der er ansvarlig for at sikre ledelsessparring og tværfaglig support.
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 6. april 2018

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2018

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende aftale for Aalborg Kommune. Lønnen forhandles og fastsættes på grundlag af forhåndsaftalen mellem Aalborg Kommune og Skolelederforeningen. Lønnen vil som min. være kr. 49.028,43 pr. mdr. - hertil kommer honorering for evt. diplomuddannelse.

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale mandag den 9. april 2018.

Første ansættelsessamtale afholdes torsdag den 12. april 2018 og 2. samtale afholdes tirsdag den 24. april 2018. Der vil mellem 1. og 2. samtalerunde blive foretaget en test af de ansøgere, der er gået videre til 2. samtalerunde.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest og straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 'Send ansøgning' og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
 
 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her