Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til intensiv (lukket) ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, afdeling Bispebjerg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden

En stilling som overlæge ved Børne- og UngdomspsykiatriskCenter i Region Hovedstaden er ledig til besættelse den 1. oktober 2017 ellersnarest derefter. Stillingen er tilknyttet vores intensiv døgnafsnit forunge på afdeling Bispebjerg (B104).  
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadenhar 650 ansatte og består af 3 afdelinger, beliggende i Bispebjerg, Glostrup ogHillerød. Centret varetagerhovedfunktion og dækker alle specialiserede funktioner i børne- ogungdomspsykiatri. 
 
Centret har et stærkt forskningsmiljø med fokus på et tætsamarbejde med de kliniske afsnit.   
 
Vi tilbyder 
Afsnit B104 er et lukket døgnafsnit for unge med 8pladser. Afsnittet indgår i centerets Højt Specialiseret Funktion vedr. ungemed affektive lidelser. 
 
Behandlingsindsatsen foregår i et engageret tværfagligtmiljø, hvor patient og familie er i centrum. Der er fokus på fortsat faglig og organisatoriskudvikling gennem opbygning af en løbende forbedringskultur, med et særligtfokus på indsatsen til nedbringelse af tvang. 
 
Afsnittet indgår i et nært fagligt og ledelsesmæssigtsamarbejde med øvrige døgnafsnit i BUC. 
 
Som overlæge i afsnittet, vil du komme til at opleve envital og dynamisk arbejdsplads, hvor dit engagement, dine interesser,samarbejdsevner og kommunikative kompetencer vil blive vægtet højt. 
 
Afsnittet ledes af overlægen og afdelingssygeplejersken ifællesskab. 
 
Vi forventer  

  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri  
  • Du kan dokumentere et højt fagligt engagement  
  • Du har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til varierende arbejdsopgaver  
  • Du udviser fleksibilitet i opgavevaretagelsen  
  • Du har en vis ledelsesmæssig erfaring og uddannelse 
 
Forskningsmæssig erfaring vil være en fordel, men er ikkeet krav  
 
Såfremt du brænder for stillingen, men endnu ikke er klartil en overlægestilling, er du velkommen til at søge, med mulighed foransættelse som afdelingslæge.  
 
Centrets overlæger ansættes på det samlede center,tilknyttes et klinisk afsnit og forventes at samarbejde med hinanden,centerledelsen og centrets ledergrupper om at løse de samlede overlægeopgaverpå tværs af centret.  
 
Der er etableret frivillig bagvagtsordning bestående afspeciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i RegionHovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for, at en del af centretsspeciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse vil ske ihenhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn ogForeningen af Speciallæger.   
 
Bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgerensoplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf.vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i RegionHovedstaden. Ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.  
 
I henhold til gældende lovkrav skal der ved ansættelse påBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest.Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, derindstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger altid reference,inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansættelsesprocedure  
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m.sendes elektronisk via linket i opslaget. Det angives, hvilken stilling dersøges.  
 
Ansøgningsfrist:Mandag den 21. august 2017.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35. 
 
Yderligereoplysninger 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er duvelkommen til at kontakte klinikchef Jan B. Kristensen tlf. 3864 0607, e-mailjan.birnbaum.kristensen@regionh.dk  ellerafdelingssygeplejerske Susanne Kaas Fallesen tlf. 3864 1061, e-mailSusanne.Kaas.Fallesenregionh.dk. 
 
Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Børne- ogUngdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden på http://www.psykiatri-regionh.dk. ;;


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her