Betingelser


Forskelsbehandlingsloven

I Danmark har vi en lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der blandt andet implementerer en række EU-direktiver.

Formålet med forskelsbehandlingsloven er at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling på arbejdsmarkedet begrundet i religion, tro, seksuel orientering, national eller social oprindelse, politisk anskuelse, alder, handicap, race, hudfarve eller etnisk oprindelse. Loven regulerer også indholdet af jobannoncer, og derfor er det vigtigt at sætte sig ind i indholdet, så annoncerne holder sig indenfor lovens rammer.

Du kan læse hele vejledningen vedrørende forskelsbehandlingsloven på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte Ofir Kundecenter – enten ved at ringe til os på 39 57 78 66 eller ved at sende en mail til kundecenter@ofirjob.dk.24. juli 2017
Ofir A/S