Ansættelsesprocedure


Der findes både officielle regler og uskrevne love, som bør overholdes, når man ansætter nye medarbejdere. Her er en række gode råd til en ansættelsesprocedure.


Alt for ofte oplever jobsøgende, at virksomheders ansættelsesprocedurer er sjuskede og useriøse.


Det er uheldigt for både arbejdsgiveren og for jobkandidaterne. Virksomheden risikerer nemlig at gå glip af kvalificerede medarbejdere, som de kunne have ansat, hvis de havde behandlet dem professionelt.


Man skal huske, at en ansættelsesprocedure indledes i det øjeblik, hvor arbejdsgiveren modtager en ansøgning.


Hvor lang tid er jeres virksomhed f.eks. om at bekræfte modtagelse af en ansøgning, og hvad skriver I i svarbrevet til ansøgeren?


En ansættelsesprocedure indeholder mange punkter, man bør være opmærksom på. Selve jobinterviewet er naturligvis vigtigt, men derudover skal I sørge for en god kontakt og kommunikation med kandidaterne forud for samtalerne – og bagefter.


Hvordan skal jeres nye medarbejder f.eks. introduceres på arbejdspladsen, så vedkommende føler sig velkommen? Har I en plan for, hvordan den første tid i virksomheden skal forløbe?


En kvalificeret og seriøs ansættelsesprocedure tager tid. Til gengæld giver den større chancer for at få dygtige og tilfredse nye medarbejdere. Dertil kommer en sidegevinst, at jeres virksomhed får et godt ry ude i verden for at behandle nye medarbejdere godt.