Ansættelsesudvalg


Hvis man har mange kandidater til et job, eller der kræves særlig faglig viden, lader en del virksomheder et ansættelsesudvalg assistere HR-afdelingen.


I nogle virksomheder og organisationer har man et krav om, at rekruttering af nye medarbejdere skal gennem et ansættelsesudvalg.


Udvalget skal støtte, hjælpe og rådgive den person, der har ansvaret for ansættelsen – som regel en HR-chef eller en HR-direktør.


Et ansættelsesudvalg kan være til stor hjælp i det tidskrævende og ikke altid lette rekrutteringsarbejde.


Det gælder ikke mindst, hvis man har mange kandidater, der skal vælges imellem. Eller når kandidaterne skal have kvalifikationer og specialviden, som HR-afdelingen måske ikke har så meget kendskab til som virksomhedens fageksperter. De kan så indkaldes som medlemmer af et ansættelsesudvalg.


Udvalget deltager som regel i hele rekrutteringsprocessen -  lige fra udformning af jobannoncen, over jobsamtalerne til selve ansættelsen af den eller de udvalgte kandidater.


Med de ekstra personer, som er inde over ansættelsen, når et ansættelsesudvalg er tilknyttes, er det vigtigt at have en klar rollefordeling mellem alle deltagende parter.


Kandidaterne skal samtidig informeres om, at der er tilknyttet et ansættelsesudvalg. Der er nemlig stor forskel på at møde op til en jobsamtale med én og med en større gruppe på den anden side af bordet.