Arbejdspladsvurdering


En arbejdspladsvurdering – forkortet kaldt APV - kan bruges som basis for en god dialog mellem ledelse og personale om arbejdsforholdene.


Alle virksomheder med ansatte – også dem med kun én medarbejder – skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).


Nogle virksomheder skøjter let hen over APV-reglerne, som de ikke finder nødvendige eller blot besværlige.


Andre virksomheder tager reglerne meget seriøst og benytter dem som et springbræt til at få en god dialog mellem ledelse og medarbejdere om vigtige fælles emner som arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde.


En velgennemført arbejdspladsvurdering bør være skriftlig og tilgængelig, så alle i virksomheden kan studere den. Den kan f.eks. publiceres på firmaets intranet.

Arbejdstilsynet har på sin hjemmeside samlet alt, hvad en virksomhed har behov for at vide, så den kan komme i gang med en arbejdspladsvurdering.


På Arbejdstilsynets hjemmeside ligger bl.a. branche-rettede APV tjeklister og arbejdsmiljø-vejvisere, der indeholder oversigter over typiske arbejdsmiljø-problemer i den enkelte branche og industri.


Fordelene ved en god og grundig arbejdspladsvurdering er mange:


  • Ledelse og medarbejdere er klar over, hvor fareområderne ligger.
  • En arbejdspladsvurdering kan bruges som basis for en løbende og åben dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet.
  • Bedre trivsel og færre sygedage.
  • Færre uheld og ulykker på arbejdspladsen.