Barnepige søges


Pas på, hvilke titler I anvender i jeres stillingsannoncer. De kan nemlig være ulovlige. Heldigvis kan titler omskrives, så problemer undgås, når f.eks. en  barnepige søges.


Danmark har en ligestillingslov, hvis intentioner er gode, men som undertiden skaber utilsigtede problemer.


Det gælder f.eks, når man anvender ord som mand eller pige som en del af en stillings-titel.


”Barnepige søges” er blot ét eksempel. Andre kunne være ”dørmand”, ”kokkepige” eller ”lagermand.”


Selvom det traditionelt har været personer af hunkøn, der arbejdede som barnepiger, skal man ifølge loven stille alle personer (m/k) lige i en jobsøgnings-situation. Løsningen vil ofte være at lave en omskrivning af jobtitlen i sin stillingsannonce. Det kunne f.eks. være at ændre ”Barnepige søges” til ”Hjælp til børnepasning” eller ”person til at passe børn søges” – og herefter en beskrivelse af jobbets indhold.


Ofirs jobunivers kan udmærket bruges til at søge efter folk til at passe børn, lageret, døren eller køkkenet.


Jobuniverset kan nemlig - som noget unikt - kombinere den landsdækkende online-annoncering med annoncer i lokale medier. Og det er jo netop lokalt, man normalt finder barnepiger m/k.


En anden oplagt idé er at kombinere en online-annonce på Ofir.dk med annoncering i et eller flere af de mange de web-magasiner, som er en del af Ofirs jobunivers.


Når det gælder ”barnepige søges”, kunne det f.eks. være et livsstilsmagasin. Tilsvarende ville man bruge et fagmedie, hvis det er lagerpersonale, man søger.