Barselsregler


Alle arbejdsgivere oplever, at medarbejdere eller ansattes koner bliver gravide. Derfor er det godt at kende de gældende barselsregler.


En graviditet er som udgangspunkt en lykkelig begivenhed, selvom den kan belaste en travl arbejdsplads, hvor der er brug for alle medarbejdere.


Som arbejdsgiver er der klare regler for, hvad man må og kan, når en medarbejder – eller en fødendes partner – skal på barsel.


Det er en dårlig idé at overtræde barselsreglerne.  Det kan blive dyrt. Derfor er det vigtigt, at man kender sin ret og sine pligter i forbindelse med barsel.


Barselsregler er forskellige, alt efter om medarbejderen er ansat efter funktionærloven, har en overenskomst eller skal på dagpenge under barsel. Men nogle helt generelle ting skal være i orden:


  • Man må ikke afskedige en medarbejder, der er gravid eller er på barsel. Heller ikke den nyfødtes partner, hvis denne har bedt om barselsorlov.
  • Hvis man alligevel gør det, skal arbejdsgiveren bevise, at opsigelsen INTET har med graviditeten at gøre.
  • Hvis medarbejderen er kvinde, skal arbejdsgiveren underrettes senest tre måneder inden den forventede fødsel. Medarbejderen skal samtidig oplyse, om hun vil tage fire ugers orlov før fødslen.
  • Senest otte uger efter fødslen skal arbejdsgiveren have besked om, hvor lang barselsorlov medarbejderen ønsker at holde. Det gælder både den fødende kvinde og hendes mand/samlever.
Kvinder har ret til 14 ugers barsel efter fødslen (de to første er obligatoriske). Desuden har de mulighed for yderligere 32 uger. Mænd har to ugers barsel efter fødslen samt mulighed for yderligere 32 uger.