Corporate Social Responsibility


Corporate Social Responsibility er et vigtigt element i virksomheders profilering – også over for mulige nye medarbejdere. Mange kandidater kigger på en potentiel arbejdsgivers ageren i samfund og miljø, før de beslutter sig for at søge en stilling.


Alle virksomheder med social ansvarlighed benytter sig af Corporate Social Responsibility (CSR) begreberne. Simpelthen, fordi der bliver holdt øje med virksomheders CSR. Både fra politisk hold, fra medierne – og fra mulige nye medarbejdere.


I dag ønsker rigtigt mange mennesker ikke at lade sig ansætte af en arbejdsgiver, der ignorerer CSR. Derfor er det vigtigt at implementere CSR.
Corporate Social Responsibility har været officielt anvendt siden 2008, hvor regeringen indførte begrebet i sin handlingsplan og årsregnskabslov. I den forbindelse dukkede også begrebet ”samfundsansvar” op.


Grundlæggende handler Corporate Social Responsibility om, at virksomheden opfører sig som en pæn samfundsborger og tager hensyn til sociale forhold, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, klima osv.


CSR handler ikke om at redde verden – i hvert fald ikke på én dag. En virksomheds engagement i CSR kan være på et beskedent niveau – som f.eks. at minimere ens papir- og energiforbrug. Eller virksomheden kan have en fornuftig personalepolitik omkring sygefravær og stress. Eller at virksomheden ansætter personer med nedsat arbejdsevne i fleksjobs.


I forbindelse med CSR er det vigtigt, at både ledelse og personale bakker op om initiativerne. Kun på den måde kan man sikre, at Corporate Social Responsibility virker troværdigt og virksomheden ekstra tillokkende for nye medarbejdere.