CV database


Det er en tidskrævende proces at finde de rigtige medarbejdere. I forbindelse med annoncering i Ofirs jobunivers har I adgang til en CV database.


Selvom de fleste arbejdsgivere får mange ansøgere, når de annoncerer med ledige jobs, er det ikke altid de rigtige kandidater, som melder sig.
Derfor er det en god idé at kombinere de forskellige muligheder, som moderne rekruttering og jobsøgning via internet tilbyder. En CV database kan være én af dem.


Ofirs jobunivers er det mest effektive værktøj til rekruttering af nye ansatte. På alle niveauer, for alle brancher og industrier – og i alle dele af landet.
Jobuniverset er centreret omkring Ofir.dk, men Ofirs jobunivers er meget mere.


I jobuniverset indgår hundreder af medier og jobmiljøer. Fra fagmedier og branche portaler, over interesse-magasiner til lokale medier og landets mest læste avis, Søndagsavisen.


Som arbejdsgiver kan man sammensætte pakker, der kombinerer de mest oplagte medier til at finde de typer medarbejdere, der er brug for. I annoncerer præcist dér, hvor målgrupperne læser annoncer.


Virksomheder, der annoncerer i Ofirs jobunivers, har også adgang til en CV database på Ofir.dk. Her lægger mange jobsøgende præsentationer af sig selv, som interesserede arbejdsgivere kan studere nærmere.


Derudover er det en god idé at samle alle de ansøgninger, virksomheden modtager, i en egen CV database. Både de uopfordrede henvendelser og ansøgninger i forbindelse med stillingsannoncer.


Virksomhedens egen CV database kan med fordel håndteres af et godt e-rekrutteringssystem som Emply.