Funktionærloven

Hvilken betydning har det for dig som arbejdsgiver, hvis dine medarbejdere er ansat som funktionærer?


Funktionærloven er en såkaldt ”minimumslov”, der beskytter medarbejdere i bestemte jobs.


En minimumslov indeholder kun de mindstekrav, som en ansat skal have opfyldt i sin ansættelse.


Hvis medarbejderen er ansat efter funktionærloven, kan arbejdsgiveren ikke indgå særskilte aftaler, der stiller medarbejderen dårligere end reglerne i denne lov.
De personer, der typisk vil være omfattet af funktionærloven, er:

  • Ansatte i handel og på kontor
  • Ansatte, der arbejder med tekniske eller kliniske bistandsydelser af ikke håndværksmæssig eller fabriksmæssig art. Den gælder også for andre, der har et arbejde, der kan sidestilles med de netop nævnte
  • Ansatte, der på arbejdsgiverens foranledning  arbejder fortrinsvis med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde

Der er knytter mange regler og undtagelser til funktionærloven, som det kan være svært at navigere rundt i som arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at man har sat sig ind i lovens bestemmelser.


Overtrædelser af funktionærlovens regler kan nemlig få betydelige økonomiske konsekvenser for arbejdsgiveren.


De vigtigste områder af funktionærloven, man som arbejdsgiver bør kende, er:

  • Opsigelsesvarsler (herunder usaglige opsigelser og bortvisning)
  • Sygdom
  • Arbejdstid
  • Barsel
  • Ferie
  • Organisations- og forhandlingsret
  • Kunde og konkurrenceklausuler