HR administration


Rekruttering af nye medarbejdere er en vigtig del af en virksomheds HR administration. Ansættelser af nye folk og styring af allerede indkomne ansøgninger kan med fordel støttes af  brugervenlig og effektiv software som Ofirs E-rekrutteringsløsning.


Personale- og HR administration i en virksomhed handler i bund og grund om at håndtere alle de administrative processer, der følger med, når man sikrer sine medarbejderes trivsel.


Derudover handler HR administration om at overholde lovgivningen på personale-området, kontrakter,  overenskomster osv.


Overordnet set har HR administration tre kerneområder: Rekruttering (ansættelse og opsigelse) – medarbejdere (løn, ferie og fravær) – samt kontakt til myndigheder og organisationer.


Virksomhedens HR administration er som regel dybt involveret, når der skal findes nye medarbejdere:
HR administrationen er med helt fra begyndelsen, når jobbeskrivelse og ansøgerprofil defineres. Herefter er virksomhedens HR administration med i udformning af jobannoncer, kontakt med ansøgere, udvælgelse af kandidater og til sidst selve ansættelsen med kontrakter, introduktion til virksomheden osv.


En stor del af dette arbejde kan med fordel støttes af et godt e-rekrutteringsystem som Ofirs E-rekrutteringsløsning. Det kan holde styr på den omfattende logistik omkring ansættelsen, håndtere kandidater, booke interviews osv.


HR administration er et af virksomhedens ”ansigter udadtil”. Mange lægger mærke til, hvordan virksomheder og deres ledelser behandler deres medarbejdere og HR området som helhed.