HR Messe / HR Messer


Træfpunkt Human Resources® er Danmarks største og mest velbesøgte HR messe.


Danske HR chefer og andre ledere med personaleansvar kan undertiden savne fora, hvor de kan komme i kontakt med ligestillede og udveksle erfaringer.
Problemstillinger og udfordringer i forhold til medarbejdere er jo ofte de samme fra virksomhed til virksomhed.


Desværre findes der i Danmark ikke mange regelmæssige HR messer og konferencer om HR-relaterede emner. Derfor foregår meget af erfaringsudvekslingen i lokale netværk, organisationers regi eller i stigende grad i social media grupper under f.eks. Linkedin.


Det vigtigste – og største – forum for HR herhjemme er Dansk HR. I tidligere tider hed organisationen Personalechefer I Danmark.


Dansk HR arrangerer løbende kurser, konferencer og netværksmøder. Desuden er Dansk HRs hjemmeside et velbesøgt forum for personalefolk.


Dansk HR's største arrangement er Træfpunkt Human Resources®. Det er landets største og mest velbesøgte HR messe, der holdes hvert år i København.
Den store HR messe er et vigtigt samlingssted for alle mennesker, der arbejder professionelt med personale og i Human Resources funktioner.


Messen benyttes desuden af mange leverandører, fordi de her har det oplagte sted til at præsentere nye produkter, it-systemer, kursustilbud osv. for et kyndigt fagpublikum.


Sidst, men ikke mindst, bruges den populære HR messe flittigt som branchens største og mest effektive mulighed for at networke og møde kolleger på tværs af stillinger, virksomheder og geografi.