Konflikthåndtering


Konflikter kan være en tung opgave for ledere at løse, men de må ikke ignoreres. Konflikthåndtering skal gøres rigtigt, for ellers kan konflikter påvirke virksomhedens drift.


Konflikter mellem og med ansatte opstår alle vegne. Påstår en virksomhed, at den aldrig har konflikter, er det, fordi ledelsen er uopmærksom og konfliktsky.
Konflikter kan næppe helt undgås, men de kan gøres meget færre og mere harmløse, hvis problemerne bliver taget i opløbet – inden de udvikler sig. Nøglen er god konflikthåndtering.


En konflikt udvikler sig som regel over længere tid. Den får lov til at eskalere, fordi ingen tager ansvar for at få den løst.


Konflikter kan føre til sygefravær og opsigelser. Derfor er det vigtigt, at ledelsen tager ansvar og forsøger at gå ind med konflikthåndtering for at få problemerne løst. Her er nogle gode råd til konflikthåndtering:

  • Vær opmærksom på de ansatte. Hvis du bemærker, at stemningen i din afdeling eller i virksomheden er trykket, så spørg ind til årsagen
  • Vær bevidst om, at selv ”små” ting som sprogbrug og omgangstone kan gøre en forskel på, om konflikter opstår eller ej
  • Lyt til parterne i konflikten og anerkend deres oplevelse af situationen. Husk, at anerkendelse ikke er det samme som accept. Det er vigtigt i god konflikthåndtering
  • Gå efter sagen og ikke personen. Prøv at forblive neutral i forhold til de stridende parter
  • Informér andre medarbejdere om, at en konflikthåndtering er i gang. På den måde undgår du, at der opstår falske rygter