Langtidssygemeldt


Der findes regler, man skal overholde. Men samtidig må man overveje, hvad man skal gøre for at undgå flaskehalse i organisationen, når en medarbejder bliver langtidssygemeldt.


Alle arbejdsgivere har oplevet, at en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Årsagerne kan være mange, men hver gang dukker der et hul op i organisationen, som skal udfyldes så hurtigt som muligt for at undgå forsinkelser eller fald i effektiviteten.


Nogle virksomheder forsøger at løse problemet med en langtidssygemeldt medarbejder ved at uddelegere den pågældendes opgaver til andre ansatte.


Det kan være en god løsning på kort sigt, men da man sjældent ved, hvor længe den sygemeldte er fraværende, kan det hurtigt blive en uholdbar situation med overbebyrdede kolleger – og risikoen for at få endnu flere sygemeldinger.


En anden løsning et at ansætte en vikar. Her kan Ofirs jobunivers være til stor hjælp, fordi det kan kombinere stillingsannoncer på en helt unik måde.


Som arbejdsgiver kan du modtage refusion fra det offentlige, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Vær desuden opmærksom på følgende:

  • Arbejdsgiveren skal kontakte en langtidssygemeldt ansat senest 4 uger efter, at en sygemelding er modtaget
  • Vær opdateret omkring den sygemeldtes situation og sygdomsforløb
  • Vis omsorg for medarbejderen. I forbindelse med sygdom kan der dukke følelser op, som kan være svære at håndtere
  • Tjek op, hvilke muligheder og alternativer der er for, at en langtidssygemeldt kan vende tilbage. Delvis sygemelding, andet (måske mindre stressende) arbejde i virksomheden,  nedsat tid osv.