Lederrekruttering


Man kan for et relativt lille beløb få optimeret adgangen til de netbrugere, som har vist interesse for det job, din virksomhed annoncerer med som led i jeres lederrekruttering.


Man kan rekruttere nye medarbejdere på mange måder. Og metoderne kan variere meget, alt efter hvilken branche man arbejder i, hvor i landet man bor geografisk, og på hvilket jobmæssigt niveau kandidatsøgningen foregår.


En relativ ny trend inden for lederrekruttering er at supplere sine jobannoncer med anvendelse af Googles Adwords – f.eks. som søgeord på ”lederrekruttering”.
Man kan købe Adwords søgeord hos Google. Adwords betales som pay-per-view – altså pr. gang, søgeordet aktiveres.


Strategisk kan den rigtige brug af Adwords hjælpe en virksomhed til at få et fint indtryk af, hvor mange mulige kandidater til et lederjob der er aktive på nettet.


Det kan bruges til mere målrettet lederrekruttering, fordi man ved, at kun de kandidater, som er interesserede i et job som leder, læser ens annonce.


Desuden kan man vælge at betale ekstra for sine Adwords, så de vil blive placeret højere i Googles hierarki og læst af flere relevante kandidater.


For et forholdsvis beskedent beløb kan man via Adwords sørge for, at eventuelt interesserede i det lederjob, man annoncerer for, bliver ledt direkte ind på ens virksomheds hjemmeside.