Løntilskud


Genvejen til at få en ny medarbejder kan være at ansætte en person med offentligt løntilskud. Løntilskuddet kan kun bevilges via et samarbejde med det lokale jobcenter.


Løntilskud er en god mulighed for at afprøve en potentiel ny medarbejder, inden den pågældende ansættes. Samtidig kan arbejdsgiveren få finansieret en del af kandidatens løn i en periode.


Der er tale om en ordning mellem jobcentrene og virksomhederne – både de private og de offentlige. De pågældende kandidater er enten ledige eller kontanthjælpsmodtagere.


Reglerne for løntilskud er forskellige, alt efter om den ansættende virksomhed er privat eller offentlig.


Private virksomheder ansætter typisk en kandidat i løntilskud i 12 måneder. Lønnen forhandles som ved en ganske almindelig ansættelse. Arbejdsgiveren får så et tilskud til lønnen fra jobcentret.


Offentlige virksomheder ansætter for en periode på 6 måneder med mulighed for en forlængelse på yderligere et halvt år. Lønnen for personer i offentlige løntilskud svarer maksimalt til den højeste dagpengesats.


Senior-ordningen er en tredje mulighed for ansættelse med løntilskud. Her kræves en række yderligere kriterier opfyldt.


Hvis din virksomhed ønsker at ansætte folk med løntilskud, skal I tage kontakt med jeres lokale jobcenter.


Centret kan være behjælpelig med at finde en egnet kandidat, ligesom det kan lægge jobopslag på jobcentrenes hjemmeside.


Finder I selv en egnet kandidat, skal I huske, at løntilskud kun kan udbetales, hvis jobcentret er involveret.