Medarbejder på barsel


Hvem overtager arbejdsopgaverne, når jeres virksomhed har en medarbejder på barsel?


Når du som arbejdsgiver sender en medarbejder på barsel, skal du – ud over at forholde dig til barselsregler og krav – sørge for, at din organisation kan kompensere for, at en medarbejder mangler i en længere periode.


En medarbejder på barsel er typisk væk fra virksomheden i op til et år. Og selvom det lyder oplagt, er det sjældent en god idé bare at uddelegere den pågældendes arbejdsopgaver til vedkommendes kolleger.


Som udgangspunkt må man ikke fyre en medarbejder på barsel. Dette gælder fra tidspunktet, hvor graviditeten offentliggøres - og indtil et godt stykke efter at en medarbejder på barsel er vendt tilbage til sit job.


Rent juridisk stopper bevisførelsen, når en medarbejder på barsel vender tilbage. Men skulle I f.eks. afskedige medarbejderen kort tid efter, kan der opstå tvivl om jeres hensigter. I værste fald kan fyringen så udløse en erstatning til medarbejderen.


Hvis I har en medarbejder på barsel og skal søge efter en barselsvikar, er Ofirs jobunivers det rigtige sted at henvende sig.


Ofirs jobunivers omfatter hundreder af medier og jobmiljøer over hele landet.


Tag kontakt til Ofir og få skræddersyet en pakke med stillingsannoncer, som rammer lige præcist de personer, I efterlyser som afløser for en medarbejder på barsel.