MU-samtale eller MUS


Medarbejder-udviklings-samtaler – også benævnt som MUS eller MU-samtale - er ikke et lovmæssigt krav, men de er en god idé.


Efterhånden afholder mange virksomheder regelmæssige personale-samtaler – også kaldet MUS, MU-samtale eller medarbejder-udviklings-samtale.
Formålet med MUS er at

  • forbedre trivslen på arbejdspladsen
  • sikre den enkelte ansattes trivsel
  • sikre en sammenhæng mellem medarbejderens arbejdsindsats og udvikling
  • og sikre, at virksomhedens mål og visioner indfries

Langt sværere, synes mange, er det at gennemføre en MU-samtale.


Strukturelt kan man inddele en typisk MUS i tre dele: Den bagudrettede (hvordan er det gået siden sidste MUS) – den aktuelle (hvordan går det lige nu, og hvad arbejder den ansatte med) – og den fremadrettede (hvilke projekter og behov er der, som skal håndteres og hvordan).


Det er vigtigt,  at en MUS ikke får præg af en tjenstlig samtale. En MU-samtale bør afholdes i en rar og uforstyrret atmosfære.


En MUS kræver megen forberedelse, hvilket kommer bag på mange ledere. MUS’en skal have høj prioritet som andre vigtige møder. Derfor benytter mange virksomheder i dag skemaer og huskelister for at skabe den nødvendige struktur.


MUS er fortrolige møder, og derfor er der en risiko for, at medarbejdere ”taler over sig” og kommer med betroelser, som ikke hører hjemme under en MU-samtale. Som arbejdsgiver og chef er du ansvarlig for, at samtalen holder sig på sporet.


En MUS opleves kun som god, hvis der følges op på den senere. Forberedelse til og nærvær under samtalen er ikke alt.