Personaleudvikling


MU-Samtalen er kun ét element i en ledelses temperaturmåling af trivslen i et firma. God personaleudvikling kræver imidlertid en løbende dialog og opmærksomhed.


En god personaleudvikling kan løfte en virksomhed fra at være okay til at være en fantastisk arbejdsplads.


God personaleudvikling handler om medarbejdernes trivsel, glade ansatte, om synlighed og om at tage ansvar som virksomhed.


Personaleudvikling er ikke kun et spørgsmål om den årlige julefrokost, en reception ved firmajubilæet eller om muligheden for at komme på kursus.


Personaleudvikling drejer sig snarere om, at I som arbejdsgiver er opmærksomme på medarbejderne i hverdagen og giver dem den opbakning, de har behov for.


I de fleste virksomheder afholdes medarbejderudviklingssamtaler (MUS) én gang årligt. I forbindelse med den samtale er der mulighed for at snakke mere fortroligt med den enkelte ansatte om jobbet, gensidige forventninger, udviklingsmuligheder, problemer osv.


MUS’en kan dog ikke stå alene i en virksomheds tilbud om personaleudvikling. Her er det også nødvendigt løbende at kigge på andre vigtige ting som f.eks:

  • Er medarbejderen placeret optimalt i forhold til evner og kompetencer? Kan man måske få mere ud af vedkommende i en anden stilling?
  • Er virksomhedens arbejdsmiljø tilfredsstillende? Er der noget galt med trivslen, kan det ofte ses på sygefraværet
  • Hvordan er virksomhedens arbejdskultur?