Stress

Stress kan ramme både ledelse og medarbejdere. I mange situationer kan stress undgås ved at være opmærksom på symptomerne og følge nogle gode råd.

Både arbejdsgivere og ansatte har ansvar for ikke at få stress. Stress kan undgås og bør undgås.


Som arbejdsgiver skal du i rekrutteringsprocessen være bevidst om mindst to afgørende faktorer:

  • Hvilken stresstærskel kræver det pågældende job?
  • Og matcher den kandidat, du er ved at ansætte, den forventede stresstærskel?

Du bør som grundregel ikke ansætte en medarbejder, som har stor risiko for at få stress i det pågældende job. Det er alt for bekosteligt for alle.


Stress kan komme af akut travlhed, private problemer og dårlig trivsel på arbejdspladsen. Stress kan også opstå, fordi udfordringerne er større, end medarbejderne kan overskue.


Får en medarbejder stress, skal man som arbejdsgiver gøre noget ved sagen med det samme. Stress må ikke udvikle sig og sætte sig kronisk.


Typiske stress symptomer er, at folk bliver opfarende, utålmodige, glemsomme og mere urimelige, end de plejer at være.


Den stress-plagede person kan få hjertebanken, forhøjet blodtryk, svedeture og kan ikke sove. I yderste konsekvens kan stress føre til depression og perioder med sygemelding.


Vis over for dine medarbejdere, at du accepterer, at mennesker er forskellige. Ikke alle kan tåle hurtige temposkift i arbejdsdagen. De bliver lettere stressede end andre.


Opfordr dine medarbejdere til at tage ansvar. De skal gøre noget selv, når de føler stress eller kan se, at en kollega er ved at gå ned med stress.