Sygefravær


Sygefravær er et problem i mange virksomheder. Her er gode råd til, hvordan samtaler om sygefravær kan håndteres.


Sygefravær kan ramme alle virksomheder – og når det sker, er det som regel altid et problem, fordi man må undvære medarbejdere i kortere eller længere tid.
Alle mennesker kan naturligvis blive syge. Influenza, forkølelser osv. er umulige at undgå for en arbejdsplads. De behøver ikke at få alarmklokkerne til at ringe hos ledelsen, så længe der ikke er tale om en decideret epidemi.


Langt sværere at håndtere er det, hvis en virksomhed oplever længere tids sygefravær fra en eller flere vigtige medarbejdere. I disse tilfælde kan man nogle gange notere deciderede tab som følge af sygefravær.


Hyppigt sygefravær kan have helt andre årsager end de ”almindelige” sygdomme. De kan skyldes f.eks. stress, dårligt arbejdsmiljø eller måske problemer på hjemmefronten.


Som ansvarlig leder i en virksomhed bør man være opmærksom på problemer med trivsel, mobning, konflikter, stress, omgangstone og sprog. De vil typisk være indeholdt som eksempler i en virksomheds politik omkring sygefravær og trivsel.


Det er lovpligtigt at afholde sygefraværssamtaler, og der findes klare regler om, hvornår de skal holdes. Andre gode råd til den slags samtaler kunne være:

  • Sørg for ordentlige rammer for samtalen. Arbejdsleder og sygemeldt skal kunne sidde og tale uforstyrrede
  • Vær godt forberedt. Kend til reglerne, medarbejderen og pågældendes problem
  • Tal arbejde – aldrig sygdom
  • Vær positiv og tal om medarbejderens betydning for virksomheden. Syge personer er skrøbelige og overreagerer let