Ejner Hessel skræddersyr deres rekruttering til den aktuelle faggruppe


Udfordring

På hovedkontoret hos Ejner Hessel A/S i Brande rekrutteres medarbejdere til alle virksomhedens mange afdelinger, der ligger fordelt i Jylland og på Sjælland. Samtidig rekrutteres til en bred vifte af faggrupper – alt lige fra kontoransatte HK'ere til faglærte mekanikere. Begge forhold giver HR-afdelingen hos Ejner Hessel A/S en del udfordringer, og der skal af og til tænkes kreativt for at komme i mål med en vellykket rekruttering.

Som regel er HK-stillinger nemme at besætte i de fleste regioner, mens det kan være en svær rekruttering, når der skal ansættes faglærte i bestemte områder. Derfor skal rekrutteringsprocessen i hvert enkelt tilfælde skræddersys for at få tilstrækkeligt med kandidater, og det stiller krav til kreativiteten.

Løsning

Ejner Hessel A/S har ved flere lejligheder gjort brug af ekstra virkemidler ved de svære rekrutteringer – f.eks. hvis man har skullet finde en erfaren værkstedsmekaniker i et område, hvor andre brancher tiltrækker den samme profil. Ved sådanne rekrutteringer har Ejner Hessel A/S valgt at annoncere på relevante medier i Ofir jobunivers, som tillæg til deres annonce på Ofir.dk. Denne løsning sikrer skræddersyet eksponering overfor målgruppen og har skaffet det ønskede antal kvalificerede kandidater.

Jasper Brahm Johansen, HR-chef || Ejner Hessel A/S

“Det giver af og til hovedbrud, at vores rekrutteringer er så forskellige i sværhedsgrad. Nogle gange får vi 150 ansøgninger på 2 dage, andre gange er vi heldige, hos vi får 5 kvalificerede ansøgere til en specialist stilling. Så hver gang gælder det om at finde den rigtige model, så vi ikke 'skyder gråspurve med kanoner'. Hos Ofir møder vi den samme tilgang til, at hver rekruttering er unik, og det betyder, at vi får værdi for pengene og ikke bruger en masse unødigt krudt på en stilling, hvor vi allerede ved, at der måske kun er 3-4 relevante kandidater i området”