Cases

Ejner Hessel skræddersyr deres rekruttering til den aktuelle faggruppe

Udfordring

På hovedkontoret hos Ejner Hessel A/S i Brande rekrutteres medarbejdere til alle virksomhedens mange afdelinger, der ligger fordelt i Jylland og på Sjælland. Samtidig rekrutteres til en bred vifte af faggrupper – alt lige fra kontoransatte HK'ere til faglærte mekanikere. Begge forhold giver HR-afdelingen hos Ejner Hessel A/S en del udfordringer, og der skal af og til tænkes kreativt for at komme i mål med en vellykket rekruttering.

Som regel er HK-stillinger nemme at besætte i de fleste regioner, mens det kan være en svær rekruttering, når der skal ansættes faglærte i bestemte områder. Derfor skal rekrutteringsprocessen i hvert enkelt tilfælde skræddersys for at få tilstrækkeligt med kandidater, og det stiller krav til kreativiteten.

Løsning

Ejner Hessel A/S har ved flere lejligheder gjort brug af ekstra virkemidler ved de svære rekrutteringer – f.eks. hvis man har skullet finde en erfaren værkstedsmekaniker i et område, hvor andre brancher tiltrækker den samme profil. Ved sådanne rekrutteringer har Ejner Hessel A/S valgt at annoncere på relevante medier i Ofir jobunivers, som tillæg til deres annonce på Ofir.dk. Denne løsning sikrer skræddersyet eksponering overfor målgruppen og har skaffet det ønskede antal kvalificerede kandidater.