Cases

Mediepakke gav Fanø Kommune relevante kandidater

Udfordring

Fanø Kommune er en af landets mindste kommuner og har derfor et relativt lavt antal jobopslag – i snit bliver det til omkring 15 opslag om året. På trods af kommunens ret begrænsede geografiske rækkevidde og opland, oplever de dog ikke problemer med at finde kvalificerede kandidater, og det er som regel tilstrækkeligt at indrykke en Grund | Jobannonce med logo på Ofir.dk.

Løsning

Da kommunen på et tidspunkt skulle opslå en kombinationsstilling som souschef i institution og dagplejeleder, valgte de pga. stillingens lidt specielle profil at supplere deres standard annoncering med en mediepakke fra Ofir.dk. Det betød, at opslaget bl.a. kom på Avisen.dk, kommunen.dk og sundhedsguiden.dk – og at kommunen derved fik tilstrækkelig mange kvalificerede ansøgere og kunne ansætte den helt rigtige profil i stillingen.

Resultat

Kommunen har tidligere samarbejdet med Ofir.dk, men valgte efter en kortere pause at genoptage samarbejdet omkring kommunens jobannoncering. I den forbindelse valgte kunden samtidig at samarbejdet også skulle omfatte Ofir's rekrutteringssystem. Den løsning har de været meget tilfreds med og ser det som en stor fordel, at alle de manuelle rutiner i rekrutteringsprocessen nu er automatiseret.