Cases

Nemmere rekruttering hos Glitter Danmark efter talentkampagne

Udfordring

Glitter er en landsdækkende detailkæde, der sælger accessories og smykker til kvinder i alle aldre – med fokus på yngre kvinder. Glitter opslår årligt mellem 30 og 40 stillinger, der typisk fordeler sig på et mindre antal butikschefer og et stort antal butiksassistenter. Glitter har samlet al rekruttering centralt og benytter sig af Ofirs online annoncesystem til indrykning af alle jobannoncer, hvilket de er meget tilfredse med.

Glitter møder af og til udfordringer med at finde kvalificerede kandidater til stillinger som butikschef, mens butiksassistenter er nemmere at finde. Det er virksomhedens erfaring, at søgning til branchen relaterer sig til den generelle udvikling i jobmarkedet, og derfor oplever de en del udsving i antallet af ansøgere med de rette kompetencer.

Løsning

For at være mindre sårbar overfor disse udsving, har Glitter besluttet at iværksætte en talentkampagne, hvor de to gange årligt søger efter nye talenter til deres butikker – i stedet for kun at søge, når der er et akut behov for nye medarbejdere. Talentkampagnen målrettes Glitters primære segment, som er kvinder under 30 år, og stillingsopslagene annonceres på Ofir.dk samt i medier i Ofir jobunivers, der er relevante for målgruppen.

Resultat

Med denne målrettede og proaktive kampagne forventer Glitter, at de fremadrettet vil få nemmere ved at rekruttere medarbejdere til deres butikker og på længere sigt også vil kunne forvente en lavere medarbejderomsætning og dermed en indirekte besparelse på rekrutteringsbudgettet.