Målrettet annoncering med mediepakke hos Haderslev kommune


Udfordring

Haderslev Kommune opslår årligt omkring 250 jobannoncer og har i tidens løb oplevet enkelte udfordringer med at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger. Dette skyldes bl.a. kommunens geografiske beliggenhed med kun Haderslev som eneste større by i området og dermed et begrænset opland at trække på, hvilket særligt giver udfordringer ved rekruttering til specialiststillinger.

I situationer hvor Haderslev Kommune har oplevet en svær rekruttering, f.eks. ved ansættelse til en lederstilling, har de valgt at benytte sig af en Ofir mediepakke. Ved hjælp af annoncering i målrettede medier er det lykkedes at finde den rigtige medarbejder, samtidig med, at kommunen har kunnet spare penge på rekrutteringen set i forhold til individuel annoncering i lokalaviser eller fagblade.

Løsning

Rekruttering er generelt en ret tidskrævende proces, når der skal sendes bekræftelser, indkaldes til samtaler og sendes afslag - nogle gange til flere hundrede ansøgere. Haderslev Kommune har imødegået den udfordring ved at investere i Ofirs rekrutteringsløsning, som benyttes af tilfredse brugere både centralt i kommunen og decentralt i institutionerne.

Tina Burke, Sekretær || Haderslev Kommune

“Med 250 ansættelser årligt er rekruttering til kommunen og alle institutionerne en ret omkostningstung post i vores budget. Som for så mange andre er økonomi altid en faktor, og derfor er Ofirs annoncepakker en god løsning for os. De gør jobbet, og vi sparer penge”