Besættelse af specialiststilling hos Varde Kommune lykkedes med mediepakke


Udfordring

Med en befolkningstæthed på kun 40 indbyggere pr. km2 har Varde Kommune et begrænset opland at trække på, når der skal besættes stillinger i kommunen. Særligt udfordrende er det, når der er tale om specialiststillinger, som f.eks. daglig leder på en behandlingsinstitution, hvor antallet af relevante kandidater i området ikke er særlig højt. Samtidig har den høje arbejdsløshed betydet, at kommunen får alt for mange ukvalificerede ansøgninger, der gør rekrutteringsprocessen både tung og tidskrævende.

Løsning

Varde Kommune har løst udfordringen med besættelse af specialiststillinger ved at vælge en mediepakke med 10 eller 12 medier hos Ofir.dk. Med eksponering i relevante medier har kommunen i højere grad ramt kandidater, der ikke er aktivt jobsøgende, men som er flytbare, hvis det rigtige job dukker op. Den øgede synlighed og bredere mediedækning har givet den ønskede effekt og skaffet kvalificerede kandidater. Varde Kommune gør desuden meget ud af at gøre deres annonce så konkret og målrettet som mulig, så antallet af ukvalificerede ansøgninger minimeres.

Resultat

Fordelene for Varde Kommune har været, at de involverede ledere har sparet værdifuld tid i rekrutteringsprocessen og i stedet for har kunnet koncentrere sig om løsning af deres primære opgaver.

Conny Arsenianz Karlskov, Rekrutteringskonsulent || Varde Kommune

“Når man har omkring 250 jobopslag om året, er det vigtigt, at rekrutteringsprocessen forløber smidigt, og at man får de rigtige kandidater til at søge jobbet og ikke skal ud en dyr og tidskrævende 'runde to’. Jeg er meget glad for samarbejdet med Ofir, og jeg ved, at mine forskellige udfordringer bliver løst hurtigt og effektivt, så vi finder den rigtige kandidat til jobbet. Samtidig har jeg en rigtig god kontakt både til Ofirs Kundecenter og til min kontaktperson hos Ofir, hvor jeg får værdifuld sparring”