header background shadow

Jobformidler siden 1978

Løn

Er du i tvivl om den tilbudte løn er passende i forhold til din erfaring og dine kompetencer, kan du tjekke lønniveauet gennem din fagforening. Er du ikke medlem af en fagforening, kender du måske andre inden for samme fag eller branche, som du kan forhøre dig hos. Og sidst men ikke mindst skal du selvfølgelig selv være tilfreds med lønnen. Husk at tage højde for både løn og pension. Pension er en væsentlig del af lønnen og har stor betydning for din samlede løn.

Lønforhandling

Der bør stå i kontrakten, hvornår der forhandles løn igen, hvilket typisk er en gang om året. Hvis der står, at din løn vil blive reguleret den xx.xx.xx, bliver din løn reguleret af arbejdsgiveren, og dermed er du ikke sikret retten til lønforhandling.

Tillæg til lønnen 

Som tillæg eller en del af lønnen kan du og din arbejdsgiver også have aftalt en bonus. Samtidig er der i dag mange, der bliver tilbudt fri telefon, hjemmearbejdsplads med mere og disse punkter skal også føres ind i kontrakten.

Læs mere om forhandling af alternative løntillæg her

Løn under barselsorlov 

Retten til orlov i forbindelse med graviditet og barsel er fastsat i barselsorlovsloven. Står der ingenting i din kontakt gælder funktionærloven, hvilket betyder, at kvinden har ret til 4 uger før termin og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 sammenhængende ugers barsel efter fødslen. Er der andre regler, der gælder, er det vigtigt at få det skrevet ind i kontrakten.

Ansættelseskontrakt

Bookmark and Share