1. Alle Job
 2. Sundhed
 3. Odense
UDLØBET

Odense Universitets Hospital

1 stilling som overenskomstansat overlæge i Personlig Medicin, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Fuldtid

Region Syddanmark
ID: 2227437
|
Indrykket for 138 dage siden

Vi søger pr. 1. september 2023 en overenskomstansat overlæge, der vægter faglighed inden for onkologisk behandling af kræftsygdomme højt og ønsker at være med til videreudvikling af behandling inden for Personlig Medicin.

Overlægen vil primært blive tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin men stillingen kan kombineres med et af de andre diagnosespecifikke teams på afdelingen.

Afdelingsbeskrivelse
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin og Fase 1 Center Syd
 • Klinisk forskningsenhed
 • Palliativ Enhed Odense og Svendborg.
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinik for Senfølger
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper


Afdelingen i tal
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio. kr., og den samlede personalenormering er 405 fuldtidsstillinger.

Årligt (ca.)

 

 

Nyhenviste

 

5.800 (heraf ca. 700 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3.000

 

Besøg i strålebehandlingen

 

37.000

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.000

 

Ambulant kemoterapi

 

20.000


Nuværende lægestab
Der er aktuelt ansat 79 læger.

En cheflæge, en forskningsleder, 6 ledende overlæger, 3 professorer, 23 overlæger, 14 afdelingslæger, 9 1. reservelæger og 23 reservelæger.

Organisering
Afdelingsledelsen består af cheflægen, chefsygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Ud over forskningslederen (translationel forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i kræft- og familiesygepleje.

Der er i forbindelse med den nye lægelige overenskomst foretaget omorganisering af ledelsesstruktur på afdelingen.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, skjoldbruskkirtelcancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

T- team: Lungecancer, lungehindecancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

G-team: Gastrointestinal cancer.

Til afdelingen er ligeledes tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin, Klinik for Senfølger, Immuntoxcenter og Palliativ Enhed.

Klinik for Præcisionsmedicin
I Klinik for Præcisionsmedicin, KP, behandles patienter på tværs af diagnosegrupper. Afdeling R har samlet stort set alle firmasponsorerede og de mere komplekse investigator initierede protokoller i KP, der også rummer Fase 1 Center Syd.  KP bemandes af et fast team af sygeplejersker (med afløsning fra Klinisk Forskningsenhed, KFE), der i tæt samarbejde med de fast tilknyttede diagnosespecifikke speciallæger og R-lab håndterer alt omkring patienten i perioden fra svarafgivelse (screening), under hele behandlingsforløbet og evt. under follow- up. Hermed sikres rutineret personale med høj faglighed, kontinuitet for patienten og indsamling af kliniske data, der lever op til GCP. Der er tæt samarbejde med KFE, og den protokolansvarlige læge (PI). Der er etableret samarbejde med Afdeling R’s sengeafsnittet omkring håndtering af patienter med indlæggelsesbehov.

KP danner endvidere rammen om genomisk udredning af kræftpatienter. Dels via udredning i igangværende forskningsprojekt, PRECODE, og dels ved tilbud om helgenomsekventering (WGS) via Nationalt Genom Center (NGC). Der er et velfungerende tværfagligt og multidisciplinært setup omkring indhentet samtykke til genomisk udredning, bioptisk procedure, fortolkning af data og afvikling af tumor board (genomisk MDT konference) både lokalt og nationalt.     

Som overlæge i Personlig Medicin i KP skal man kunne varetage patienter på tværs af diagnoser og teams.

Overlægens funktioner
Det forventes, at overlægerne i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Onkologisk Afdeling R deltager i varetagelsen af alle afdelingens arbejdsområder, herunder

 • Visitation, behandling og opfølgning af patienter
 • Bidrage til at den daglige drift opretholdes
 • Undervisningsforpligtigelser
 • Afdelingens administrative opgaver – bl.a. udarbejdelse af retningslinjer/instrukser
 • Udvikling og styrkelse af forskningsprojekter/protokolarbejde
 • Udvikling og styrkelse af lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere
 • Faglig ledelse af personlig medicin
 • Udvikling af personlig medicin vil sikre udvikling af samarbejdspartnere fra flere specialer bl.a. kirurger, patologer, molekylærbiologer, genetikere og radiologer – både internt på OUH men også samarbejde på tværs af Danmark. Det sammen med tværfaglig opgaveløsning vil sikre høj faglig kvalitet i patientbehandling af patienter med uhelbredelig kræft.
 • Videreudvikling af Klinik for Præcisionsmedicin og Fase 1 Center Syd, herunder rekruttering af flere tidlig fase forsøg til gavn for patienter
 • Sikre at afdelingen og OUH kan imødekomme det stigende antal kliniske lægemiddelforsøg, der inkluderer patienter med særlige genetiske forandringer
 • Bidrage til fortsatte afvikling og udvikling af molekylære tumor boards (lokalt og nationalt) på højt fagligt niveau
 • Tiltrække endnu flere studier – både tidlig- og senere fase studier
 • Sikre at den protokollerede behandling på Afdeling R afvikles med høj faglighed og i henhold til Good Clinical Practice, GCP
 • Styrke samarbejdet med industrien
 • Stillingen er vagtfri

 

Ansøger må meget gerne have kompetencer inden for eksperimentel medicinsk behandling og være en stærk samarbejdspartner internt på OUH, regionalt og nationalt.

Undervisningsforpligtelser
Der vil være undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale i Personlig Medicin.

Kvalifikationer
Ansøger skal:

 • være speciallæge i klinisk onkologi.
 • have 5 års anciennitet som speciallæge på ansættelsestidspunktet
 • kunne varetage og udvikle personlig medicin til patienter med kræftsygdomme
 • være fleksibel med gode samarbejdsevner
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde
 • gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder
 • have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet
 • være innovativ og udviklingsorienteret
 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet
 • ønske om fortsat at udvikle dig som leder
 • meget gerne have eller ønske om at tage en Master i Personlig Medicin


I det daglige referer overlægen til cheflæge, Onkologisk Afdeling.

Ansøgning
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig overlægebedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist senest d. 4. juni 2023 og samtaler forventes afholdt d. 9. juni 2023.
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2023 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail: [email protected]

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Overlæge
Syddanmark
Overlæge
Odense
Sundhed
Syddanmark
Sundhed
Odense

Andre job der minder om dette

  Region Syddanmark

  Region Syddanmark - Hudafdeling I og Allergicentret

  Afdelingslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

  Fuldtid

  J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense, Danmark

  Indrykket for 11 dage siden

  Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, søger afdelingslæge fra 1. marts 2024. Vi søger en speciallæge i dermatologi, som primært vil blive tilknyttet vores hudambulatorier, men der vil også være funkti... Læs mere
  Region Syddanmark
  Udløber snart

  Fuldtid

  J. B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense, Danmark

  Indrykket for 17 dage siden

  Introduktionsstilling i Psykiatrisk afdeling Odense – Universitetsfunktion pr. 1. November 2023 eller efter aftale Kunne du tænke dig at være del af et lægefagligt team, som har et godt arbejdsmiljø o... Læs mere
  Region Syddanmark
  Region Syddanmark

  Fuldtid

  J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense, Danmark

  Indrykket for 6 dage siden

  Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Natlægevagten i hele regionen skal varetages af Odense Universitetshospital (OUH) og ledelsen bliver placeret i Fælles Akutmodtagelse (FAM). Du kan l... Læs mere
  Region Syddanmark
  Region Syddanmark

  Fuldtid

  J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense, Danmark

  Indrykket for 12 dage siden

  Vi søger en ambitiøs og visionær ledende overlæge til at stå i spidsen for vores Center for Lungekræftudredning (CFL). Om stillingen Du vil få ansvaret for lungekræftudredning, overholdelse af patient... Læs mere
  Region Syddanmark
  Region Syddanmark

  Fuldtid

  J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense, Danmark

  Indrykket for 12 dage siden

  Vi søger en ledende overlæge til vores radiologiske sektion i FAM med ansættelsesstart pr. 1.11.23 eller efter aftale. Der er tale om en nyoprettet stilling for at styrke varetagelsen af den akutte ra... Læs mere
  Region Syddanmark
Søg efter andre job