1. Alle Job
 2. Ledelse
 3. København
UDLØBET

Idrætsprojektet

Afdelingsleder til U-Lab og Skolealliancen

Fuldtid

Permanent

Nørrebrogade 208, 2200 København N, Danmark

SE PÅ KORT
Københavns Ejendomme og Indkøb
ID: 2446684
|
Indrykket for 78 dage siden

Vi søger en ambitiøs og engageret afdelingsleder til U-Lab og Skolealliancen.

U-Lab og Skolealliancen 
U-Lab består af kommunale tilbud, der tilbyder tidligt forebyggende skoleindsatser (før-skoleflex), special- og socialpædagogiske indsatser i skolen (skoleflex, skoleflexplus og tilbageslusningsflex) og dagbehandling. Tilbuddene er Idrætsprojektet, Skolealliancen, Brobyggerne, Frederikshøj og Solbakken, og de ligger i Borgercenter Børn og Unge, som er en del af Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune.

Mange børn og unge i udsatte positioner har komplekse udfordringer. I U-Lab skræddersyr vi indsatser, hvor vi kombinerer flere forskellige indsatser i en samlet kombinationsindsats på tværs af tilbud, så de får den mindst indgribende indsats, der matcher behovene hos dem, deres netværk og arenaer (familie, skole og fritid). U-Lab er et udviklingsprojekt, som afdelingslederen skal udvikle og drifte i tæt samarbejde med lederne af de fem tilbud.

Skolealliancen er et samarbejde mellem Idrætsprojektet og Frederikshøj, hvor vi tilbyder special- og socialpædagogiske indsatser i skolen og tilbageslusning fra dagbehandling til almenskole (skoleflexplus og tilbageslusningsflex). Udover en projektledergruppe er der to visitatorer tilknyttet Skolealliancen fra henholdsvis Idrætsprojektet og Frederikshøj, og derudover er der tilknyttet 12 medarbejdere fra Idrætsprojektet og 12 medarbejdere fra Frederikshøj, hvor alle arbejder deltid i Skolealliancen. Skolealliancen blev etableret som et udviklingsprojekt medio 2021, og den skal nu i drift. Derfor søger vi en afdelingsleder, som skal stå i spidsen for at drive tilbuddet. 

Formål
Formålet med både U-Lab og Skolealliancen er at tilbyde fleksible, skræddersyede kombinationsindsatser til børn og unge i udsatte positioner, hvor vi samarbejder tæt og koordineret med deres netværk og på tværs af deres arenaer.

Målet er, at børn og unge brobygges til og fastholdes i positive fællesskaber i skolen og fritidslivet, og at de udvikler kompetence til at handle selv, så de oplever, at de kan skabe positive forandringer i deres eget liv, når de står i udfordringer.

Målgruppe
U-Lab og Skolealliancen tilbyder indsatser til børn og unge, som er mellem 5 og 17 år og står i udsatte positioner. Børn og unge, som er på vej ud af positive fællesskaber i skolen og fritiden, eller som allerede står udenfor de positive fællesskaber. De kan være i social eller psykisk mistrivsel, have skoleværing, være kriminalitetstruede eller have psykiatriske vanskeligheder.

Vores ønsker og forventninger til dig
Vi lægger vægt på, at du som afdelingsleder

 • har erfaring med at lede dedikerede og fagligt stærke medarbejdere i en politisk styret organisation. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at lede selvstyrende teams og bedrive distribueret ledelse, som understøtter autonomi, forbundethed og mestring.
 • kan sætte retning og skabe følgeskab og sammenhængskraft, så alle er motiverede for at yde deres bedste og forpligte sig på U-Labs formål.
 • kan drive strategiske forandringsprocesser, hvor strategier, mål, lovgivning og viden skal omsættes til konkrete handlinger i praksis. Herunder bl.a. at omsætte omstillingsplanerne i SOF og Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) henholdsvis 'En plads i Fællesskabet og 'Plads til Forskellighed' til udvikling af eksisterende indsatser og nye indsatser.
 • kan udvikle og drive U-Lab og Skolealliancen samt understøtte en sikker drift her, så der skabes et godt og trygt arbejdsmiljø og en høj faglig kvalitet i indsatserne på tværs af tilbuddene. Det vil sige, at du er struktureret og god til at organisere samt har kompetence i forhold til at sikre god økonomistyring og løbende evaluering og justering af indsatserne og derved er bindeled mellem formålet og den daglige drift.
 • kan opbygge relationer, netværk og skabe stærke samarbejder på tværs af forvaltninger særligt SOF og BUF, tilbud i U-Lab og skoler og kan skabe ligeværdige og tillidsfulde samarbejdsrelationer, hvor der er en åben dialog med ledere og medarbejdere.
 • har en viden om og erfaring med at arbejde på børne- og ungeområdet særligt inden for social- og specialområdet i spændet mellem tidligt forebyggende skoleindsatser (før-skoleflex), special- og socialpædagogiske indsatser i skolen (skoleflex) og dagbehandling og kan udvikle det nyskabende special- og socialpædagogiske arbejde, som U-Lab og Skolealliancen har igangsat.
 • har stærke kompetencer i skriftlig og mundtlig formidling af komplekse problemstillinger til både politikere, ansatte og borgere.

Dine opgaver vil bestå i:

 • At etablere og drive en fælles visitation i U-Lab på tværs af de kommunale tilbud Idrætsprojektet, Skolealliancen, Brobyggerne, Frederikshøj og Solbakken.
 • At planlægge og gennemføre processer, hvor tilbuddene får et mere indgående kendskab til hinandens viden og kompetencer samt samarbejder efter en fælles samarbejdsmodel ift. økonomi, indsatser, koordinering m.m.
 • At sikre, at der altid er en plan for tilbageslusning af børn og unge fra dagbehandling til almen skole, så flere børn og unge tilbagesluses til almenskolen. 
 • At udvikle en tovholderfunktion, som kan fungere på alle kombinationsindsatser, så det sikres, at der er et tæt og koordineret samarbejde på tværs af BUF og SOF, hvor alle oplever, at der er et fælles overblik og et sammenhængende forløb i indsatserne.
 • At udvikle nye indsatser, der kan indgå i de samlede kombinationsindsatser i U-Lab, så vi i tæt samarbejde med sagsbehandlere og skolesocialrådgivere i SOF og skoleledelser, lærerteams, og ressourcecentre (RC/PLC) i BUF kan: 1. Kapacitetsopbygge skolerne ift. special- og socialpædagogik/didaktik via workshops og aktionslæringsforløb. 2. Kapacitetsopbygge skolerne ift. at styrke et inkluderende forældresamarbejde i overgangen, når et barn eller ung går fra dagbehandling og skoleflexordninger til almenskolen.
 • At stå i spidsen for den daglige drift samt den faglige og strategisk videreudvikling af Skolealliancen med mulighed for personaleledelse af visitatorerne. 
 • At udvikle et evalueringsdesign med kvantitativ og kvalitativ data ift. at få systematisk viden om målgruppen for skoleflex og dagbehandling, så det sikres, at indsatserne matcher børn og unges behov.

Organisering
Afdelingslederen for U-Lab og Skolealliancen forankres organisatorisk i Idrætsprojektet, så lederen i Idrætsprojektet har personaleansvar for afdelingslederen. Retningen for den strategiske og faglige udvikling af U-Lab sættes af styregruppen, som består af lederne i de enkelte tilbud i U-Lab.

Vi kan tilbyde

 • Et stort hold af meget engagerede og kompetente medarbejdere.
 • En ledergruppe, hvor engagement, faglighed og en god humoristisk tone er i centrum.
 • Mulighed for at gøre en tydelig forskel for alle børn, unge og deres familier i Idrætsprojektet.
 • Mulighed for at samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere og løbende at være med til at kvalificere Idrætsprojektets indsatser og udvikle nye.

Tilbud i U-Lab:

 • Idrætsprojektet: Kontaktperson, anden hjælp og praktisk, pædagogisk støtte i familien.
 • Skolealliancen: Kontaktperson og anden hjælp.
 • Brobyggerne: Specialiseret kontaktperson, familiebehandling eller behandling til børn og unge
 • Frederikshøj: Skole- og dagbehandling
 • Solbakken: Skole- og dagbehandling

Løn- og ansættelsesforhold
Vi søger en afdelingsleder til en fast stilling.

Ansættelse og løn efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Opstart den 1. februar 2024.

Mere information
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Pernille Weinreich Matthiesen på 4025 5893.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om Borgercenter Børn og Unge
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier med behov for støtte selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde, vi samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Børn og unge | Socialjob (kk.dk)

Søg via linket senest torsdag den 21. december 2023
Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Afdelingsleder
København
Afdelingsleder
Hovedstaden
Ledelse
København
Ledelse
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Nyt job
  Københavns Ejendomme og Indkøb
  Nyt job

  Sluseholmen Skole

  Afdelingsleder til ny specialklasserække på Sluseholmen Skole

  Fuldtid

  Ved Stigbordene 26, 2450 København SV, Danmark

  Indrykket for 1 dage siden

  Har du pionerånd og drømmer du om at udfolde din faglighed og gøre en forskel for børn med særlige udfordringer? Så er det dig, vi leder efter som afdelingsleder til vores nye specialklasserække for n... Læs mere
  Københavns Ejendomme og Indkøb
  Københavns Ejendomme og Indkøb

  Fuldtid

  Linde Allé 40, 2720 Vanløse, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  I Københavns Kommune søger vi en dedikeret og visionær afdelingsleder til et nyt botilbud under servicelovens § 107, Linde Allé 40 (LA40), med forventet åbning for beboere primo juli 2024. LA40 er ded... Læs mere
  Københavns Ejendomme og Indkøb

  Fuldtid

  København

  Indrykket for 8 dage siden

  Fuldtid

  Kalvebod Brygge 59, 1560 København V, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Fuldtid

  Bernstorffsgade 22, 1577 København V, Danmark

  Indrykket for 10 dage siden

Søg efter andre job