Aktiveringsregler - Lovgivningen omkring aktivering | Ofir.dk
header background shadow

Aktiveringsregler

Lovgivningen omkring aktivering er en sand jungle at finde rundt i. Ofir.dk giver dig derfor her et overblik over de vigtigste aktiveringsregler.

Aktivering er et tilbud til danske ledige, der har som hovedformål at bidrage til, at de hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Mens du er i aktivering, skal du være tilmeldt et Jobcenter, og endvidere er der et krav om, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 
En af de mest essentielle aktiveringsregler hedder sig, at du har ret, men først og fremmest pligt, til at tage imod tilbud om aktivering efter din første ledighedsperiode, så længe du modtager dagpenge fra en a-kasse. Den første ledighedsperiode er, alt afhængig af din alder, 9 måneder for ledige over 25 år og 6 måneder for ledige under 25 år.

Aktivering sker primært i form af efteruddannelse og vejledning, men også i form af arbejde med løntilskud og virksomhedspraktik. Du er berettiget til 6 ugers selvvalgt uddannelse (uden en jobplan, dvs. den konkrete aktivering), men kun i den første ledighedsperiode. Diverse aktiveringsregler stiller dog krav om, at en selvvalgt uddannelse skal give ret til SVU, Statens voksenuddannelse, eller alternativt VEU-godtgørelse på arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU.

Et nej til aktivering betyder samtidig et nej til revision af din jobplan, hvilket i sidste ende kan få konsekvenser for din ret til at modtage dagpenge. Ligeledes, hvis du ikke møder op til en planlagt samtale om aktivering, fratages du retten til at modtage dagpenge frem til den dag, du igen henvender dig til Jobcentret.

Bemærk her til sidst et par lovændringer af aktiveringsregler, der er trådt i kraft per 23. januar 2012. Disse tilslutter sig samme omfang aktivering for alle, hvilket betyder, at du har samme ret og pligt til aktivering, uanset din alder og hvor længe du har været ledig.

Kontakt kundecenter

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30
fredag: kl. 8.30-15.30