1. Alle Job
 2. Offentlig administration
 3. Viborg
UDLØBET

Flyvestation Karup

Ambitiøs Major til J35 KONGERIGET i Operationsstaben

Fuldtid

Permanent

Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2568210
|
Indrykket for 47 dage siden
Har du lyst til at forrette tjeneste i en værnsfælles sektion, hvor du har fingeren på pulsen i forhold til Forsvarets operationer? - og ønsker du at afprøve dig selv af på Niveau I?

Så er her en unik mulighed for at komme til Operationssektion, KONGERIGET (J35K), ved J3 i Operationsstaben.


Om os

Operationsafdelingen (J3) er placeret i Forsvarskommandoens Operationsstab og består foruden J35K, også af J35 Global og Operationssektions Operationscenter (J33).

Forsvarets mange engagementer gør, at vores hverdag er præget af stor dynamik, variation, samt spændende og udfordrende opgaver.
J3 iværksætter operationer og i den forbindelse udgiver vi direktiver og befalinger til underlagte kommandoer, samt prioriterer og vejleder indsatte enheder. J3 er også et sted hvor der højt til loftet og hvor hverdagen er præget af højt humør og et godt arbejdsklima. Vores omgangstone er fri og uformel.

Operationssektion KONGERIGET varetager den operative planlægning af Forsvarets regionale operationer. Det vil sige operationer i Danmark, Arktis samt i nærområdet - inklusiv INTOPS i Baltikum. Herudover bidrager sektionen til at rådgive og informere Forsvarets øverste ledelse, og Forsvarsministeriet. Endeligt deltager sektionen i en række arbejdsgrupper og samarbejdsfora i forhold til en bred vifte af opgaver.
Sektionen spiller desuden en vigtig rolle i Operationsstabens virke som Forsvarets Operative Hovedkvarter. En opgave der har fået stor fokus og relevans efter Ruslands invasion af Ukraine


Om stillingen

Du vil virke som sagsbehandler i J35K med hovedansvar inden for det luftmilitære område og tillige være subject matter expert på området. Opgaverne omfatter behandling af relevante sagsområder med udarbejdelse af beslutningsgrundlag – typisk i form af skriftlige oplæg eller briefinger. Herudover skal du på tværs af Operationsstaben støtte kollegaer fra de øvrige afdelinger og sektioner i planlægningsarbejder og processer.

Du vil blive involveret i planlægning og håndtering af danske styrkebidrag der udsendes til internationale operationer i nærområdet. Din opgave vil være at sikre, at der fra national side ydes den rette operative og logistiske støtte til bidragene.
På regelmæssig basis støtter du Forsvarsministeriets departement med oplysninger om igangværende operationer og lignende.

Du vil indgå i J35 i regi af Forsvarets Operative Hovedkvarter. Her kan du bl.a. blive leder for et ”operativt planlægningsteam” med deltagelse fra øvrige sektioner i Operationsstaben, værnskommandoer, styrelser m.fl.
Opgaverne spænder bredt i J35, og effektivt virke fordrer viden om indholdet i National Forsvarsplan, Joint Coordination Order, diverse CONPLANs osv. Dén viden opbygges i takt med, at rutinering opnås i stillingen. Du vil derudover få en rolle i udvikling og driften af en række working groups og boards, der fremover virker som ”hovedmotoren” i Forsvarets Operative Hovedkvarter – en opgave der skal løses i tæt samarbejde med værn og kommandoer.

Opgaveporteføljen og ansvarsområder er under konstant udvikling i en dynamisk dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Du vil opleve, at have et betydeligt aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

Der er i udgangspunktet begrænset rejseaktivitet for denne stilling. Omfang af øvelses-/rejseaktivitet aftales direkte i forhold til bl.a. private forhold. Der er mulighed for fleksibilitet for dig som medarbejder, herunder mulighed for hjemmearbejdsdage.

Om dig

Du er major og har gennemført MMS. Alternativt er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, der er optaget på eller i gang med MMS.
I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en solid, operativ baggrund og erfaring fra tjeneste i Flyvevåbnet - gerne fra internationale operationer. Du er karakteriseret ved at have ”gå-på-mod” og tager ejerskab for at følge opgaveløsningen helt til dørs. Helhedssyn i forhold til at inkludere mange interessenter i opgaveløsningen er helt centralt i din opgaveløsning.

Det vil være en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning.
Vi sætter pris på, at du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og kunne indgå i et effektivt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med stabstjeneste på styringsniveau II.

Du har gode kundskaber i dansk og engelsk, både i skrift og tale, da du i stillingen har en bred kontaktflade til kollegaer i Forsvaret, civile myndigheder og alliance- og koalitionspartnere.

Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor den operative situation i høj grad dikterer vores daglige arbejdsopgaver. To dage er sjældent ens, og det er vigtigt for os, at du er omstillingsparat og har en fleksibel tilgang til indholdet af tjenesten samt en god situationsfornemmelse for samspillet mellem Operationsstaben og samarbejdspartnere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, oberstløjtnant Thomas Helenius Christensen, på telefon 72840434, el. mobil 28261548.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2024. Jobsamtaler afholdes løbende, så vent derfor ikke med at søge stillingen. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Major
Midtjylland
Major
Viborg
Sagsbehandler
Midtjylland
Sagsbehandler
Viborg

Andre job der minder om dette

  Byplan

  Sagsbehandler til landzoneadministration mm. i Viborg Kommune

  Fuldtid

  Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Fuldtid

  Brovej 20, 8800 Viborg, Danmark

  Indrykket for 20 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 12 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 19 dage siden

Søg efter andre job