Begrebet "Anden aktør" | Ofir.dk
header background shadow

Anden Aktør

Når du som ledig bliver tilknyttet et jobcenter, vil du formentlig falde over begrebet ’Anden Aktør’. Dette begreb dækker over private virksomheder, kommuner, organisationer og andre, der på anden vis fungerer som jobcentrets forlængende arm. Det er typisk private virksomheder, der udfører og overtager opgaver viderestillet til dem af jobcentret. Anden Aktør har nøjagtig samme funktion som jobkonsulenterne i jobcentret, og denne tilbyder på samme måde sparring og vejledning i forhold til din jobsøgning. Dermed følger også, at du har de samme forpligtelser over for Anden Aktør, som du eller ville have over for jobcentret.

Du vil typisk først stifte bekendtskab med din Anden Aktør lidt inde i jobsøgningsprocessen. Som ledig har du, som følge af det kontraktforløb du indgår i, pligt til at møde op til jobsamtale hver tredje måned. Den første af disse jobsamtaler varetages af jobcentret, mens du formentlig herefter vil blive tilknyttet en Anden Aktør. Det er dog stadig dit jobcenter, der har det overordnede ansvar. Hvis du bliver henvist til en Anden Aktør, sker det skriftligt og oftest for et helt år ad gangen. Når aftalen først er indgået, er det stort set umuligt at skifte til en anden midt i forløbet. Derfor er det vigtigt, hvis du bliver givet flere valgmuligheder, at du gør dit hjemmearbejde ordentlig, således at du træffer dit valg på et kvalificeret grundlag.

Samtalerne med Anden Aktør er til for at aflaste og berige dig i din jobsøgning; se det som en mulighed snarere end en forpligtelse.

Kontakt kundecenter

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30
fredag: kl. 8.30-15.30