1. Alle Job
 2. Ingeniør og naturvidenskab
 3. Skive
UDLØBET

Skive Kaserne

CBRN opklaringsspecialist til CBRN- & Geospatialkompagniet (CBRN- & GEOKMP) ved Ingeniørregimentet i Skive.

Fuldtid

Permanent

Søndre Boulevard 1, 7800 Skive, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2444329
|
Indrykket for 91 dage siden

Har du mod på at gennemføre CBRN-opklaring og i et skarpt miljø, og kunne du samtidig tænke dig et virke med mange udfordrende aspekter?

Kan du tænke dig en hverdag med kvalificeret uddannelse, opgaver som skaber værdi for dig og andre og erfaringer fra opgaver og øvelser nationalt og internationalt?

Kan du tænke dig udfordringer som udvikler dig og kompagniet (KMP)?

Såfremt ja, ses stillingen som i CBRN delingen oplagt for dig, idet vi netop står og mangler en konstabel af den helt rette motivation og ønske.


Om os


Recce og samplingsektionen (Recce/Samp) er en integreret del af den ene af de to CBRN-delinger i Chemical-, Biological-, Radiological-, Nuclear- og Geospatialkom-pagniet, som er en yderst specialiseret enhed i Forsvaret.

Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver og råder derfor over materiel unikt for vores opgaveløsning og arbejdsmetoder.
Opgaver og aktiviteter er både nationalt såvel som internationalt.

Vi træner årligt i et skarpt kemisk, biologisk og radiologisk miljø ved deltagelse i store CBRN øvelser i bl.a. Canada og de nordiske lande. Her er det foruden at træne i et skarpt miljø, med for eksempel skarp gas og skarpe kilder, som sætter krav til vores uddannelsesniveau og procedure, muligt at træne i andre miljøer end det danske og samtidig skabe sig et internationalt netværk og hvor du kan drage dig flere værdifulde erfaringer.

I dagligdagen søger vi at udvikle alle i kompagniet fagligt, indenfor for specialet, herunder specialisere sig i dybden inden for kemi, biologi, radiologi og nuklear viden. Og samtidig søger vi at udvikle hver enkelt rent personligt, således at det hele menneske udvikles. Ligeledes er det også den enkelte der over tid er med til at forme egen uddannelsesvej og udvikling.

KMP er en enhed der er sammensat af fem specialer, hvor vi i skrivende stund er 70 soldater i kompagniet (KMP). KMP har virke inden for to specialer, CBRN- og det geospatiale speciale og består derudover af en kommando-, forsynings- og vedlige-holdelsessektion.

Det giver en hverdag, hvor folk mødes på tværs af specialer, som skaber mangfoldighed og forskellighed, men som også kræver høj grad af kommunikation og forventningsafstemning.


Om stillingen


Som konstabel (KS) i Recce/Samp vil du indgå i en gruppe af fem soldater som alle er uddannet specialister (SPEC). - En fører (oversergent el. sergent), og fire andre specialister som dig og en kører/specialist.

Recce/Samps primære opgave er at skabe forudsætning for hovedstyrkens indsættelse med det formål at gennemføre opklaring- og rekognosceringsopgaver for potentielle CBRN-trusler. Recce/Samp skal kunne indsættes selvstændigt eller sammen med Hærens andre opklaringsenheder, hvorfor sektionen og enheden lægger stor vægt på soldaternes enkeltkæmperfærdigheder og almindelig felttjeneste.

Recce/Samp er en professionel enhed der støtter på alle niveauer og på tværs af værn. Dette stiller krav til den enkelte uanset niveau. Man skal ville og turde bidrage med de kompetencer som man lært og hjælpe med at opretholde professionalisme i sektionen.

Tjenesten veksler mellem dage på kasernen, hvor vi uddanner og træner til indsættelse og via feltøvelser/udenlandske øvelser, hvorfor enheden i perioder må forventes væk fra kasernen i adskillige dage/uger.

Den daglige tjenestetid er som ud-gangspunkt mellem kl. 07:30 til 15:15 - derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til 17:00.

Yderligere information vil fremgå af enhedens årlige aktivitetsoversigt (AKOS).


Om dig


Du er uddannet konstabel (KS) og kan til altid bestå Forsvarets fysiske basiskrav. Du har gennemført en HBU og HRU med tilfredsstillende resultat og vurderes ligeledes egnet til internationale operationer.

Du skal besidde viljen og modet til at arbejde inden for et specialistområde. Dertil kunne lide at arbejde i et miljø, hvor der kan være fart over feltet og hvor faglighed inden for såvel specialet som et stabilt militært håndværk vurderes essentielt for den samlede opgaveløsning. Vi giver dig alle redskaberne, og muligheden for at styrke din faglighed, samarbejdsevne, håndtering af pres og til at blive en dygtig specialist. Men det er din egen disciplin der holder redskaberne skarpe.

Du behøver ikke være specialist, så længe du blot har den fornødne interesse og motivation for specialet og tjenesten. Samt formår at bringe dine kompetencer i spil, i rette tid og i rette mængde, med ønsket om at fortsætte din og enhedens udvik-ling. Som person er du driftig, med en naturlig interesse for teknik og naturvidenskab.

Derudover skal du være proaktiv og opsøgende af natur i din tilgang til virket og tilmed kunne indgå i specialiserede arbejdsgrupper. Du skal desuden være rede til at deltage i mange forskelligartede aktiviteter, hvor du til tider kan forvente at være væk hjemmefra på grund af f.eks. øvelsesaktivitet eller kursus for at opbygge din og sektionens færdigheder/kompetencer.
Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk team hvor dyder som fællesskab og samarbejde er ligeså vigtige som vores professionalisme. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden.

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.


Ansættelsesvilkår


Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef KN Troels Juul Hansen tlf. 72 82 84 01/29 66 25 60.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Ingeniør
Skive
Ingeniør
Midtjylland
Ingeniør og naturvidenskab
Skive
Ingeniør og naturvidenskab
Midtjylland

Andre job der minder om dette

  Skive Kaserne

  Kører til Parkdelingen ved Stabskompagniet/1 Panseringeniørbataljon/1 Brigade (genopslag)

  Fuldtid

  Søndre Boulevard 1, 7800 Skive, Danmark

  Indrykket for 4 dage siden

  Fuldtid

  Søndre Boulevard 1, 7800 Skive, Danmark

  Indrykket for 7 dage siden

  Fuldtid

  Søndre Boulevard 1, 7800 Skive, Danmark

  Indrykket for 7 dage siden

Søg efter andre job