1. Alle Job
 2. Ledelse
 3. Hjørring
UDLØBET

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Chef for skydesikkerhedssektionen ved Ejendomsstyrelsen

Fuldtid

Permanent

Arsenalvej 55, 9800 Hjørring, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2567326
|
Indrykket for 47 dage siden
Er du klar til at tage ansvaret for drift og udvikling af værnfælles skydesikkerhed og naturdrift med en stor kontaktflade til hele Forsvaret? Så kan det være dig, vi har brug for som sektionschef for Ejendomsstyrelsens Skydesikkerhedssektion.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ansvaret for alle etablissementer og arealer under Forsvarsministeriets område og skaber dermed de etablissementsmæssige forudsætninger for Forsvarets enheder og myndigheder.

Skydesikkerhedssektionen er en del af Servicedivisionen, som er den brugervendte del af Ejendomsstyrelsen. Her hører sektionen til i Etablissements og skydesikkerhedsafdelingen.

Skydesikkerhedssektionen består af flere bemandede skydekontorer, fordelt i Danmark. Ud over skydesikkerhed, er sektionen ligeledes ansvarlig for Naturdriften på forsvarets øvelsespladser, har ansat Forsvarets Jagtinspektør samt Ejendomsstyrelsens Skydebanematerielansvarlig.

Om stillingen

Som sektionschef for Skydesikkerhedssektionen vil du være ansvarlig for, at sektionen har en velfungerende drift, hvor medarbejderne kan se deres bidrag i en større sammenhæng.

Du har ansvaret for at sikre en fortsat udvikling af en god service til vores brugere i hele landet og en effektiv drift af sektionen. Det kan du bedst gøre ved at sætte dig ind i skydeområdernes drift og den støtte, som er en forudsætning for, at brugerne kan opnå deres uddannelsesmål. Du skal kunne holde fokus på den kontinuerlige opretholdelse af skydeområdernes drift og samtidig lede udviklingen på længere sigt. Du skal endvidere kunne bidrage med selvstændig behandling af sager vedrørende skydeområdet og naturdrift på styrelsesniveau. Du skal i den forbindelse kunne repræsentere Ejendomsstyrelsen på strategisk niveau både internt og eksternt i formelle og uformelle fora.

Dine personlige evner, dit engagement og din vedholdenhed er afgørende for, at skydesikkerhedsområdets behov bliver tilgodeset og prioriteret rettidigt, så brugernes behov også fremadrettet kan blive tilgodeset. Der vil blive lagt vægt på, at du har indgående kendskab til drift og udvikling af skyde- og øvelsesterræner, da den nuværende service og plan ubetinget skal kunne opretholdes. Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen, og det forventer vi naturligvis også af dig, ligesom det falder dig naturligt at tage ansvar.

Det er ikke afgørende hvor i landet du er bosiddende, da vi har sektioner og opgaver overalt i Danmark.

Om dig

Du er major M331, alternativt kaptajn/kaptajnløjtnant og optaget på Master i Militære Studier eller har gennemført en relevant uddannelse på masterniveau.

Kandidater der har gennemført en relevant uddannelse på masterniveau eller optaget på/i færd med en Master i Militære Studier, er ligeledes velkomne til at søge stillingen. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som ”funktion i højere stilling”.

Du skal kunne lede drift og udvikling af sektionen med en ledelsesstil, som er motiverende og samarbejdende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med distanceledelse af medarbejdere.

Du har gode evner i forhold til styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte problemstillinger til konkrete opgaver med proces- og tidsplaner, som fører til hensigtsmæssige løsninger. Du har gode formuleringsevner i skrift og tale, som du forstår at anvende til korte og præcise beskrivelser, når du skal finde løsninger.

Som person er du positiv, imødekommende og tillidsvækkende, hvilket gør det nemt for dig at skabe og vedligeholde relationer. Du indgår aktivt i – og bidrager til – et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at sektionen gennemfører og afslutter opgaverne med tilfredsstillende resultater. En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Etablissements og Skydesikkerhedsafdeling, oberstløjtnant Per Martin Nikolajsen, på telefon 7281 3049 eller mail [email protected].

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Frist for ansøgning: Fredag den 26. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke.

Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet.

Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje.

Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt.

• Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark.

• Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors.

• Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly.
Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Sektionschef
Nordjylland
Sektionschef
Hjørring
Chef
Nordjylland
Chef
Hjørring

Andre job der minder om dette

  Domstolsstyrelsen

  Funktionschef i retsafdelingen ved Retten i Hjørring

  Fuldtid

  Sct Knuds Park 8, 9800 Hjørring, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Fuldtid

  Arsenalvej 55, 9800 Hjørring, Danmark

  Indrykket for 39 dage siden

  Fuldtid

  Åstrupvej 9, 9800 Hjørring, Danmark

  Indrykket for 18 dage siden

  Fuldtid

  Stenager Alle 4, 9800 Hjørring, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Guldagervej 501, 9800 Hjørring, Danmark

  Indrykket for 13 dage siden

Søg efter andre job