1. Alle Job
 2. Marketing
 3. Esbjerg Kommune

Site-Security A/S

Eksport Sælger til Vækstvirksomhed

Fuldtid

Permanent

Smedevej 2, 6710 Esbjerg V, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2573381
|
Indrykket for 36 dage siden

Er du klar til at spille en central rolle i udviklingen af en ny eksportafdeling i SITE-SECURITY A/S som er en dynamisk vækstvirksomhed indenfor mobile sikringssystemer? Vi er på udkig efter en ambitiøs Eksport Sælger, der er drevet af at bygge relationer og udvide forretningsmuligheder på det europæiske marked. Som en nøglespiller i vores team får du mulighed for at forme og vækste eksportafdelingen, mens du nyder godt af betydelige personlige udviklingsmuligheder og omfattende rejseaktivitet.

Ansvarsområder:

 • Opbygning af kundeportefølje: Aktivt identificere og udvikle nye kunderelationer i hele Europa, samtidig med at du vedligeholder og styrker forholdet til eksisterende kunder.
 • Deltagelse i messer og events: Spille en aktiv rolle i planlægning og deltagelse i europæiske messer og events, hvor du vil repræsentere vores innovative produkter og løsninger.
 • Koordinering og optimering af ordreflow: Sikre en glat ordreproces og tilfredsstillende levering til alle vores kunder.
 • Feedback og rapportering: Samle og rapportere tilbage på kundetilfredshed og markedsforhold til at forme fremtidige salgsstrategier.

Kvalifikationer:

 • Erfaren inden for salg eller kundeservice.
 • Stærke kommunikationsfærdigheder og en naturlig evne til at netværke.
 • Høj grad af fleksibilitet og villighed til at rejse omfattende.

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at være med til at opbygge og udvikle eksportafdelingen i en hurtigt voksende virksomhed.
 • Et motiverende og støttende arbejdsmiljø, hvor dine ideer og bidrag værdsættes.
 • En attraktiv lønpakke, der reflekterer din rolles betydning og din indsats.

Er du den drevne Eksport Sælger, vi søger? Send os dit CV og en motiveret ansøgning. Vi ser frem til at byde dig velkommen til vores team og vokse sammen med dig!

Om SITE-SECURITY A/S

SITE-SECURITY A/S – Nordens Førende Mobilsikringsleverandør

SITE-SECURITY A/S adskiller sig markant fra konkurrenterne og er stolt over at være Nordens største leverandør af mobilsikring. Vores unikke position i branchen bygger på en række fundamentale styrker og unikke serviceegenskaber, der tilsammen definerer vores stærke brand.

Egen Produktion: Vi står for egen produktion af sikkerhedsudstyr, hvilket giver os fuld kontrol over både kvalitet og innovation. Dette sikrer, at vi konstant kan tilbyde de nyeste og mest effektive sikkerhedsløsninger på markedet, skræddersyet til vores kunders specifikke behov.

Egen Softwareudvikling: Vores dedikerede team af softwareudviklere arbejder kontinuerligt på at forbedre og tilpasse vores sikkerhedssystemer. Ved at udvikle vores egen software internt, kan vi hurtigt implementere nye teknologier og funktioner, der maksimerer sikkerheden og brugervenligheden for vores kunder.

Egen Alarmcentral: Med en intern alarmcentral garanterer vi en hurtig og effektiv respons på sikkerhedshændelser 24/7. Vores specialuddannede sikkerhedspersonale er altid klar til at håndtere alarmer og sikre, at hver hændelse bliver behandlet med højeste prioritet og professionalisme.

Fuld Transparens og Detaljeret Rapportering: Vi forpligter os til fuld åbenhed i vores operationer. Vores kunder modtager detaljerede rapporter og analyser, der ikke blot beskriver hændelser og indsatser, men også giver indsigt i potentiel risikominimering og forebyggelse. Denne grad af transparens sikrer, at vores kunder altid er informeret og kan træffe beslutninger baseret på pålidelige data.

Hos SITE-SECURITY A/S er vi dedikeret til at tilbyde en service, der går ud over det sædvanlige, og som understøtter vores kunders behov for sikkerhed og tryghed med de mest avancerede og effektive løsninger. Vores holistiske tilgang til mobilsikring og vores evne til at integrere teknologi, menneskelige ressourcer og stærke kundepartnerskaber gør os til den foretrukne sikkerhedspartner i Norden.

SITE SECURITY Mobile Sikringssystemer

----ENGLISH-----

Export Sales Executive at SITE-SECURITY A/S

Are you ready to play a pivotal role in developing a new export department at SITE-SECURITY A/S, a dynamic growth company specializing in mobile security systems? We are looking for an ambitious Export Sales Executive who is driven to build relationships and expand business opportunities across the European market. As a key player in our team, you will have the opportunity to shape and grow the export department, while benefiting from significant personal development opportunities and extensive travel.

Responsibilities:

 • Customer Portfolio Development: Actively identify and develop new customer relationships throughout Europe, while maintaining and strengthening relationships with existing customers.
 • Participation in Fairs and Events: Play an active role in the planning and participation in European fairs and events, where you will represent our innovative products and solutions.
 • Order Flow Coordination and Optimization: Ensure a smooth order process and satisfactory delivery to all our customers.
 • Feedback and Reporting: Collect and report back on customer satisfaction and market conditions to shape future sales strategies.

Qualifications:

 • Experienced in sales or customer service.
 • Strong communication skills and a natural ability to network.
 • High degree of flexibility and willingness to travel extensively.

We Offer:

 • A unique opportunity to be part of building and developing the export department in a fast-growing company.
 • A motivating and supportive work environment where your ideas and contributions are valued.
 • An attractive salary package that reflects the importance of your role and your efforts.

Are you the driven Export Sales Executive we're looking for? Send us your CV and a motivated application. We look forward to welcoming you to our team and growing together!

About SITE-SECURITY A/S

SITE-SECURITY A/S – Leading Mobile Security Provider in the Nordics

SITE-SECURITY A/S distinguishes itself significantly from competitors and is proud to be the largest provider of mobile security in the Nordics. Our unique position in the industry is built on a combination of fundamental strengths and unique service features that together define our strong brand.

Own Production: We handle our own production of security equipment, giving us full control over both quality and innovation. This ensures that we can consistently offer the latest and most effective security solutions on the market, tailored to our customers' specific needs.

Own Software Development: Our dedicated team of software developers continuously works to improve and customize our security systems. By developing our own software internally, we can quickly implement new technologies and features that maximize security and user-friendliness for our customers.

Own Alarm Center: With an internal alarm center, we guarantee a quick and effective response to security incidents 24/7. Our specially trained security personnel are always ready to handle alarms and ensure that each incident is treated with the highest priority and professionalism.

Full Transparency and Detailed Reporting: We commit to full transparency in our operations. Our customers receive detailed reports and analyses that not only describe incidents and actions but also provide insights into potential risk minimization and prevention. This level of transparency ensures that our customers are always informed and can make decisions based on reliable data.

At SITE-SECURITY A/S, we are dedicated to providing a service that goes beyond the ordinary, supporting our customers' needs for security and peace of mind with the most advanced and effective solutions. Our holistic approach to mobile security and our ability to integrate technology, human resources, and strong customer partnerships make us the preferred security partner in the Nordics.

www.sitesecurity.eu Mobile security systems

 

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Sælger
Syddanmark
Sælger
Esbjerg Kommune
Salg
Syddanmark
Salg
Esbjerg Kommune

Andre job der minder om dette

  JYSK

  Sælger til JYSK Bramming

  Fuldtid

  Vardevej 4c, 6740 Bramming, Danmark

  Indrykket for 3 dage siden

  Fuldtid

  Tømrervej 15, 6710 Esbjerg V, Danmark

  Indrykket for 37 dage siden

  Fuldtid

  Kirkegade 9, 6700 Esbjerg, Danmark

  Indrykket for 16 dage siden

  Fuldtid

  6760 Ribe, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Fuldtid

  Håndværkervej 44, 6710 Esbjerg V, Danmark

  Indrykket for 3 dage siden

Søg efter andre job