1. Alle Job
 2. Undervisning og pædagogik
 3. Viborg
UDLØBET

Flyvestation Karup

Faglærer til den Grundlæggende Sergentuddannelse ved Flyvevåbnets Sergentskole (genopslag)

Fuldtid

Permanent

Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2603084
|
Indrykket for 36 dage siden
Vil du være med til, at gøre de kommende sergenter i flyvevåbnet klar til tjenesten som mellemleder?

Kunne du tænke dig, at udvikle dine egne kompetencer inden for ledelse, pædagogik og føring, så er stillingen som faglærer lige noget for dig.

Om os

Flyvevåbnets Sergentskole er organisatorisk underlagt Forsvarsakademiet og Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllen, men er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Vi har ansvaret for gennemførelse af Flyvevåbnets grundlæggende sergentuddannelse, den militære akademiuddannelse, løjtnantskurser samt dele af den grundlæggende officersuddannelse.

Vi er en dynamisk skole, der hele tiden revurderer uddannelsen i forhold til Flyvevåbnets behov.

Vi vil bidrage til den operative effekt i Flyvevåbnet ved at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive mellemlederuddannelser. Videre stræber vi efter, at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution med respekt for de traditioner og den kultur, der er i Flyvevåbnet.

Vi lægger stor vægt på, at vi én skole med forskellige fagspecialer, hvor samarbejde, helhedssyn og fleksibilitet er med til at sikre god trivsel og en af Forsvarets bedste arbejdspladser.

Om stillingen

Du skal være faglærer på den grundlæggende sergentuddannelse, og vil referere til en teamleder og du vil blive en del af et team bestående af syv faglærere.

Du vil som faglærer undervise i instruktørvirke, ledelse og føring.

Som faglærer kommer du til at stå i forreste række i forhold til holdningsprægning og dannelse af Flyvevåbnets kommende befalingsmænd og officerer.

Din egen erfaring som befalingsmand og oversergent skal bringes i spil. Det er vigtigt, at du bruger din egen faglige viden og kunnen samt empatiske evne til, at dine kommende kollegaer i flyvevåbnet får den bedste start på virket som befalingsmand.

Som faglærer vil du få et stort ansvar under planlægning af kurset, hvor du alt efter din erfaring og dine kompetencer, vil få ansvar for planlægning af lektioner, øvelser eller skydeperioder, samt være ansvarlig for afholdelse af disse.

I forbindelse med kurset vil du enten være ugeansvarlig/øvelsesleder eller underviser og følge en gruppe som tilbagemelder, hvor du med din rummelighed og professionalisme fremstår som en rollemodel for eleverne.
Alt efter dine kompetencer skal du også kunne medvirke til gennemførelse af skolens øvrige kurser som faglærer eller underviser.

Du skal deltage i oprettelse og revidering af den fjernundervisning, som er en forudsætning på sergentuddannelsen, derfor vil det være en fordel, hvis du har interesse for at tilrettelægge og praktisk gennemføre projekter inden for dette område.

Du skal være med til at udvikle uddannelserne i takt med udviklingen i Forsvaret og Flyvevåbnet samt deltage i revidering og udvikling af uddannelsesdokumentation.

I perioder med kursister, er der et højt arbejdstempo, du skal kunne holde fokus og være særlig arbejdsom i disse perioder. I de kursusfrie perioder er der stor fleksibilitet i forhold til mødetid og hjemmearbejde, ligesom der er gode muligheder for at afvikle overarbejde eller gennemføre egen efteruddannelse.

Vi er meget opmærksomme på, at et familieliv også skal kunne fungere ved siden af. Vi tilbyder derfor en fleksibel arbejdsplads, hvor dine individuelle behov ses under hensyn til produktion og belastning af øvrige kolleger.

Vi sætter stor pris på de personlige relationer på skolen, hvorfor der nogle gange om året gennemføres seminarer med alle ansatte. Du skal derfor forvente 2-4 dages tjenesterejser indenlands.

Om dig

Du er oversergent i Forsvaret, eller en erfaren sergent og med den rette profil kan du også komme i betragtning. Du vil så blive ansat på uddannelseskontrakt og gennemgå en målrettet kompetenceudvikling til oversergent, så du kan udnævnes til oversergent jf. Flyvevåbnets retningslinjer.

Du har en baggrund som faglærer, underviser eller instruktør. Du har i nogle år beskæftiget dig med uddannelsesområdet i Forsvaret – gerne fra en af Forsvarets operative enheder og kender derfor til det soldatermæssig håndværk.

Det er en fordel, at du har erfaring med fjernundervisning og interesse for at udvikle dine evner inden for undervisningsplatforme – ved FSGS bruger vi Moodle.
Du skal kunne bistå i udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation, både læringsplaner, indhold og forløbsbeskrivelser.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed og altid gå foran som det gode eksempel samt du har evnen til at motivere de mennesker, du har omkring dig.

Som faglærer og instruktør skal du kunne vurdere og justere tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af uddannelsesforløb. Derudover skal du kunne identificere og udvikle enkeltpersoner og gruppers faglige uddannelses- og udviklingsbehov.

Vi forventer en høj grad af selvstændighed, og at du trives godt med arbejdsformen ”frihed under ansvar”. Du har gode samarbejdsevner, en positiv energi, og vil aktivt medvirke til at skabe et godt arbejdsklima på skolen.
Har du mod og evner, vil der senere være mulighed for at kunne indtræde på den Militære Akademiuddannelse (MAU)
Det er ikke et krav at du har erfaring fra international tjeneste, men har du denne erfaring ser vi den gerne brugt til at skabe højere forståelse hos dine elever.

Vi er et team med stor diversitet, hvor sammenhold er i fokus, derfor vil vi gerne
opfordre dig til at medsende en personlighedsprofil, GARUDA, DISC, Enneagram eller lignende.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder seniorsergent S.K. Grunnet på telefon 30 47 30 30.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. juni 2024 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Faglærer
Midtjylland
Faglærer
Viborg
Mellemleder
Midtjylland
Mellemleder
Viborg

Andre job der minder om dette

  Flyvestation Karup

  Uddannelsesleder til Videreuddannelseselementet ved Flyvevåbnets Sergentskole

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

Søg efter andre job