1. Alle Job
 2. Andre erhverv
 3. København
UDLØBET

Udenlandske stillinger – Forsvarsministeriets område

Forbindelsesofficer til FOST i England

Fuldtid

Permanent

Holmens Kanal 9, 1060 København K, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2629364
|
Indrykket for 46 dage siden
Tag familien med på en unik oplevelse i det sydengelske og samtidig få udviklet dit internationale netværk ved Royal Navy træningsorganisation FOST. Det er en unik mulighed for at arbejde i en international stab med op til 15 forskellige nationaliteter og samtidig udvikle skibsbesætningers evne til at operere deres skibe.

Om os

Søværnet har 3 stillinger ved FOST, hvoraf du vil indgå som forbindelsesofficer og den daglige chef for de to andre. Vi er underlagt ST i Søværnskommandoen. I praksis vil du indgå i FOST organisationen på lige fod med øvrigt engelsk og internationalt personel.

Om stillingen

FOST har et unikt miljø til træning af skibe i et ”near live environment” efter prin-cippet ”Train as you fight”.

FOST er en del af Royal Navy som er en stor organisation fordelt over flere geogra-fiske steder i England. Det giver mange muligheder for personlig udvikling under din udstationering.

Din opgave som forbindelsesofficer bliver, i samarbejde med det danske team, at udvikle og gennemføre de træningsaktiviteter skibene skal igennem under deres træning ved FOST. Stillingen kan søges uanset om du har taktisk eller teknisk baggrund.

For at klæde dig på til opgaven gennemgår du et onboarding forløb, hvor du bliver sat ind i jobbet og dine opgaver.

Endvidere skal du gennemgå et kursusforløb, hvor du undervises i alt fra redningsmidler til coaching samt menneskelige faktorer i organisationer. De opgaver du forventes at løse under din udstationering vil stige i kompleksitet i takt med, at du bliver fortrolig med de tildelte opgaver.

Du er den primære kontakt til danske enheder som gennemfører FOST/DANSARC 6. Du er ansvarlig for træningsindholdet for danske enheder jf. gældende træningsdirektiv for enheden, dette er både den langsigtede planlægning og den daglige planlægning under selve gennemførelsen af FOST for danske enheder.

Du deltager i ugentlige møder for afdelingschefer og briefinger til chefen for FOST i Devonport (CAPT-S). Du er ansvarlig for CAPT-S briefinger vedrørende danske enheder som gennemfører FOST.

Du er bindeled mellem og ansvarlig for kontakten til og fra Danmark, samt planlægningen og gennemførelsen af besøg fra Danmark og godkendelse af besøg jf. CAPT-S stående ordre.

Du forventes at assistere danske myndigheder med informationsindhentning.

Du varetager som Senior National Representative (SNR) kontakten til Senior National Officer (SNO) i UK og informationer til forsvarsattachéen på den danske ambassade i London. FOST(S) træningsforløb er typisk af 6 ugers varighed for udenlandske enheder, dog kan perioden kan være kortere afhængig af skibstype og bemanding (ofte tilfældet for korvetter).

Træningsforløbene for enhederne gennemføres med en havnefase på 1 uge, og en søfase på 5 uger.

Under træningsforløbene vil FOST instruktører kun være på trænende enhed, når det er specifikt påkrævet. Det betyder, at du typisk vil være på enheden enten formiddag eller eftermiddag. Du kan derfor forvente, at nogle træningsdage går ud over normal arbejdstid. Typisk er tirsdag og torsdag meget lange dage med seariding, pga. tirsdags luftkrig (ADEX) og torsdagskrig. Dog kan der være perioder hvor man overnatter ombord pga. vejrliget, dette vil typisk være med kort varsel (under 24 timer). Der er endvidere situationer, hvor skibets program nødvendiggør tjenesterejser for at imødekomme træningsbehovet.

En væsentlig del af jobbet er at indhente viden og erfaring under træningen generelt samt få den kanaliseret hjem i den danske træningsorganisation, eller til et af Søværnets Centre.

Du vil under dit ophold komme på mange forskellige enheder, både i typer og i nationaliteter og skal derfor kunne sætte dig ind i andre nationers procedurer og systemopbygninger inden for eget fagområde.

I forbindelse med træningen udarbejdes en række skriftlige rapporter, der beskriver en status på skibenes træning. Indeholdt i rapporterne findes en vurdering af hvor godt besætningen har gennemført træningen. Disse rapporter udarbejdes af seariderne, - det vil også være en af dine opgaver.

Træningsprogrammerne for skibene er opbygget med konkrete hændelser eller opgaver, som skibenes besætninger skal forholde sig til. Din opgave er at bidrage til udviklingen af disse programmer, så besætningerne får den rette udfordring på rette tid i forhold til træningen. Grundlaget for træningen er de nationale bestemmelser for hvordan skibene opererer. Der indspilles rigtige fejl og skader internt på skibene og eksternt anvendes fly, andre skibe og ubåde for at træne skibene i at observere og reagere på udefra kommende trusler og samtidig kunne fortsætte deres mission inden for de fastlagte rammer (Command Aim), - på samme tid som den interne kamp pågår.

Der vil være rejseaktivitet til og fra Danmark i forbindelse med forberedelsen af danske skibe, der skal igennem et træningsforløb ved FOST.

I forbindelse med tjenesten ved FOST(S) vil der være perioder hvor du skulle gennemføre seariding som Exercise Controling Officer (ECO) – med overordnet ansvar for gennemførelse af serials for samtlige fagområder ombord på en enhed.

Om dig

Du er orlogskaptajn der har gennemført Master i Militære Studier (MMS), udenlandske kurser som ækvivalerer MMS eller evt. anden relevant masteruddannelse. Din baggrund kan være taktisk eller teknisk.

Du vil blive udfordret og udviklet i din faglighed ved at skulle gennemskue nye tekniske systemer og omsætte disse oplysninger til praksis i forbindelse med træningen. Samtidig skal du kunne motivere besætningerne til at indgå i konstruktive træningsforløb, ved brug af coaching og mentorering som specifikke værktøjer. Det betyder, uanset din faglige baggrund, at du skal have en holdning til hvordan opgaverne skal udføres godt og sikkert.

Jobmæssigt skal du være klar til mange arbejdstimer i intensive perioder. Du skal kunne indgå i et team bestående af medlemmer fra forskellige NATO lande, hvor hovedsproget selvfølgelig er engelsk i tale og på skrift. Det betyder, at du skal kunne bestå en engelsktest til niveau 2-2-2-2 jf. NATO STANAG 6001 ved Forsvarets sprogskole.

Du skal kunne indgå i det internationale team ved FOST. Til søs består teamet af en ledende officer og et antal searidere, som alle medvirker til, at træningen kan gennemføres ombord på skibene.

Den første periode i jobbet vil være meget krævende, idet mange nye rutiner skal indlæres. Du skal være indstillet på, at denne periode vil kræve meget af dig som person i forhold til den indsats, der skal lægges i opgaverne.

Erfaring fra DANSARC, som besætningsmedlem eller som searider, vil være en stor fordel. Erfaringen behøver ikke være fra en fregat, men kan være fra sejlende tjeneste på hvilken som helst af Søværnets enheder.

Da overførsel af viden og erfaring fra træning af skibe ved FOST til Danmark er essentielt er det vigtigt, at du kan anvende de systemer, der bruges i Forsvaret. Det kan være Workzone og Teamsites.

Efter en udstationering ved FOST har du gode kompetencer, der kan anvendes bredt i Søværnet. Du søger selv din næste stilling, der med fordel kan være med sejlende tjeneste, ved Søværnskommandoens træningssektion eller ved et af Søværnets centre.

Livet i England
Har du og din familie fattet interesse og vil I gerne høre mere om det at bo i England eller jobbet i sin helhed, skal I være velkomne til at kontakte os. Vi vil gerne have, I søger jobbet på et så oplyst grundlag som muligt. Det kunne være spørgsmål om bolig, fællesskaber, skole, fritid og selve jobbet.

Såfremt du får jobbet vil der være mulighed for en besigtigelsesrejse hvor familien kan komme over for at finde bolig mm.

Under udstationeringen vil der være gode muligheder for besøg af familien eller selv rejse til Danmark i ferierne.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år efter ansøgning. Indholdet i stillingen kan ændre sig over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Under udstationeringen tillægges du midlertidig højere grad af kommandørkaptajn.

Stillingen er til besættelse primo august 2024 under hensyntagen til nuværende tjeneste og dine personlige forhold i relation til udstationeringen.

Dit faste tjenestested vil være i Plymouth, England.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du skal kunne formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Det er afgørende, at du behersker engelsk såvel skriftligt, som mundtligt.

Sprogtest til niveau 2-2-2-2 skal bestås.

Det er endvidere et krav, du er helbredsgodkendt til sejlads (Blåt bevis), sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET og kan bestå dunkertræning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte OK Per Nielsen, FKO-SV-CHST, +45 61160898.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2024.

Ansættelsesdato 1. august 2024 eller snarest der efter.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 26/27.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om FOST:
From the Naval Bases at Portsmouth, Plymouth, the Clyde in Scotland and a small team at Northwood in Middlesex, Fleet Operational Standards and Training (FOST) provides training for all surface ships, submarines, Royal Fleet Auxiliaries and Strike Groups of the Royal Navy by a dedicated team of experts, led by Commander Fleet Operational Sea Training (COM FOST).

Together with land and air units and with increasing numbers of NATO and foreign partici-pants conducting training under its guidance, FOST has established and maintains a world-wide reputation for excellence.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Trænger dit CV til en opfrisker?

Drømmejobbet er kun én god ansøgning væk.

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Instruktør
København
Instruktør
Hovedstaden
Andre erhverv
København
Andre erhverv
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Udenlandske stillinger – Forsvarsministeriets område

  Udstationering; KL Searider til FOST i England

  Fuldtid

  Holmens Kanal 9, 1060 København K, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Fuldtid

  Holmens Kanal 9, 1060 København K, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Nyt job

  Fuldtid

  Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby, Danmark

  Indrykket i dag

  Hos Jobcenter København vil vi gerne sætte nye standarder for indsatsen med at hjælpe borgere videre i job. Det forudsætter, at vi hele tiden bliver endnu bedre til at matche borgernes forskellige bag... Læs mere
  Københavns Kommune
  Københavns Kommune

  Deltid

  Hvidkildevej 64, 2400 København NV, Danmark

  Indrykket for 28 dage siden

  Er du en dygtig underviser? Får du smilet frem og kan du give vores gæster sved på panden? Sætter du pris på et hyggeligt træningsmiljø? Så kom og blive en del af vores instruktørteam, som underviser ... Læs mere
  Københavns Kommune

  Fuldtid

  Sigurdsgade 26, 2200 København N, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

Søg efter andre job