header background shadow

Jobformidler siden 1978

Jobsamtale spørgsmål

Ofir.dk har her samlet nogle gode, relevante jobsamtale spørgsmål, du kan stille til jobsamtalen.

Nysgerrighed og interesse er vigtig til en jobsamtale, og de rigtige spørgsmål er et stort skridt på vejen mod ansættelse. De rigtige spørgsmål er dem, der hjælper til at afklare om, hvorvidt jobbet er det rette for dig. Endvidere er det vigtigt, at dine spørgsmål ikke blot er indstuderede og påtagede, men at de viser oprigtig interesse i virksomheden og den stilling du søger.

Faglige spørgsmål

 • Hvilke kompetencer har kvalificeret mig til denne jobsamtale?
 • Hvilke forventninger, faglige såvel som sociale, har I til mig?
 • Bærer arbejdet præg af team-arbejde, eller er det mere selvstændigt præget?'
 •  Hvem kommer jeg til at rapportere til?
 • Hvad ser I særligt, at jeg bidrager med?
 • Hvordan foregår oplæringen?
 • Hvilke muligheder er der for efteruddannelse?
Bløde spørgsmål
 • Hvor mange kollegaer får jeg i min afdeling?
 • Hvilken virksomhedskultur og hvilket socialt fællesskab præger virksomheden?
 • Hvilke udfordringer kan man møde ved at arbejde i en virksomhed som Jeres?
 • Afslutningsvis bør der spørges ind til, hvor mange kandidater der har været til samtale, hvor lang tid der går, før man kan forvente at få svar og om virksomheden ønsker kontakt til de i ansøgningen anvendte referencer.


Et punkt, der ofte danner grundlag for megen forvirring, er, om man må spørge ind til lønnen. Som oftest er svaret: ja, naturligvis! Det bør ikke være det første, du spørger ind til, nok nærmere noget af det sidste, men det er helt på sin plads at få afstemt forventningerne virksomheden og ansøgeren imellem. Det faglige bør stå som det afgørende parameter, men naturligvis skal vilkårene også være tilfredsstillende.

Undgå generelt uvidende og ligegyldige spørgsmål og husk at time dine spørgsmål, således at kvalificerede spørgsmål ikke kommer til at virke kluntede. Hvad er det nu lige, I beskæftiger Jer med? Må jeg føre private samtaler fra min arbejdsmobil? Hvor er jeres rygerum? Kommer jeg til at sidde tæt på toilettet? Disse er eksempler på spørgsmål, der for alt i verden bør undgås til en jobsamtale.

Husk at de gode jobsamtale spørgsmål ikke kun bør stilles på opfordring. Også små bemærkninger og uddybende spørgsmål i løbet af jobsamtalen er vigtige. Afbryd dog aldrig, men udnyt i stedet de små, naturlige pauser i samtalen til at stille dine spørgsmål. Og endelig, en jobsamtale er ikke alene til for, at virksomheden kan lære dig og dine kompetencer at kende, men den er også til for, at du kan få indsigt i virksomheden og finde ud af, om jobbet er det rette for dig.

Læs mere om jobsamtalen

Kontakt kundecenter

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30
fredag: kl. 8.30-15.30