1. Alle Job
 2. Offentlig administration
 3. Viborg
UDLØBET

Flyvestation Karup

Major til J35 Kongeriget i Operationsstaben

Fuldtid

Permanent

Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2569764
|
Indrykket for 46 dage siden
Er du en ambitiøs major med interesse for operationer og ønsker du at afprøve dig selv i et værnsfælles miljø på Niveau I?

Har du lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen i forhold til Forsvarets operationer?

Kan du sige ja til ovenstående, så er der mulighed for at få job i Operationssektion, Kongeriget (J35K), ved J3 i Operationsstaben.


Om os

Operationsafdelingen, J3, består foruden J35K af Operationssektion Global (J35G) og Operationssektion Operationscenter (J33).

Opgaveporteføljen og ansvarsområder er løbende under udvikling i en dynamisk dagligdag, hvor Forsvarets mange opgaver skal løses professionelt under hensyntagen til en optimal anvendelse af Forsvarets ressourcer og kapaciteter. Opgaverne spænder bredt og dækker både Forsvarets regionale internationale og nationale operationer. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet, Operationsstabens øvrige afdelinger og sektioner, samt andre stabe, styrelser og værn. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder og har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et betydeligt aftryk og ansvar inden for Forsvarets operationer generelt.

Forsvarets engagementer gør, at vores hverdag er præget af stor dynamik, variation, samt spændende og udfordrende opgaver.
J3 planlægger og iværksætter operationer og i den forbindelse udgiver vi direktiver og befalinger til underlagte kommandoer, samt prioriterer og vejleder styrker, der er indsat i de forskellige operationer. J3 er også et sted hvor der højt til loftet og hvor hverdagen er præget af højt humør og et godt arbejdsklima. Vi værdsætter en uformel omgangstone og sætter pris på, at have det godt med hinanden.

Operationssektion Kongeriget varetager Forsvarets regionale operationer i Danmark, Arktisk og Østersøregionen inkl. Baltikum. Dette dækker nationale såvel som internationale indsættelser.
Sektionen deltager også med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse, samt Forsvarsministeren, og deltager også i relevante arbejdsgrupper og samarbejdsfora.


Om stillingen

Du vil indgå i J35K som landmilitær sagsbehandler. Du kan bl.a. forvente at skulle indgå i planlægningsprocesser og deltage i militær planlægning på det operative niveau. Herudover kan du evt. fungere som ”mission manager” for den danske kampbataljon der planlægges udsendt til Letland i 2024 og fremover. Dette kræver, at du konstant har et veludbygget situationsbillede af tildelte operationer. Du vil omvendt have direkte mulighed for at påvirke soldaternes funktionsbetingelser.

Du vil også komme til at arbejde med den Nationale Forsvarsplan og opbygningen af Joint Headquaters Denmark, hvor du vil indgå i diverse fora med henblik på at bidrage til synkronisering og styring af Forsvarets operative aktiviteter.

Ud over dette, deltager du i løsningen af sektionens øvrige opgaver, som sagsbehandler, hvor dine stabsmæssige kompetencer både udfordres og udvikles i forhold til at behandle diverse problemstillinger.

Du kan forvente, at skulle gennemføre nogen rejseaktivitet i forbindelse i forbindelse med deltagelse i mødeaktivitet i ind- og udland.

Du kan i forbindelse med tjenesten evt. få mulighed for at blive afklaret i forhold til næste niveau.


Om dig

Du er uddannet major i Hæren og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Vi ser gerne, at du i forbindelse din uddannelse har gennemført den operative føringsuddannelse (OFU), men det er ikke et krav. Vi lægger dog mest af alt vægt på, at du har gåpåmod og kan tage ejerskab for opgaveløsningen. Du har sikkert en solid, operativ erfaring fra tjeneste ved Hærens enheder og gerne fra internationale operationer.

Er du en dygtig og lovende kaptajn og i gang med MMS forløb, kan du blive ansat på en uddannelsesaftale.

Det er en fordel, at du har et bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning. Vi sætter pris på, at du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og at kunne indgå i et effektivt samarbejde med stabens øvrige medarbejdere. Det er også en fordel, men absolut ikke et krav, at du har erfaring med stabstjeneste eller som sagsbehandler.

Du har gode danske og engelske kommunikative egenskaber, både i skrift og tale, da du i stillingen har en bred kontaktflade til kollegaer i Forsvaret, til civile myndigheder og alliance- og koalitionspartnere.

Du befinder dig godt i en omskiftelig hverdag, hvor den operative situation i høj grad dikterer vores daglige arbejdsopgaver. To dage er sjældent ens, og det er vigtigt for os, at du har en fleksibel tilgang til tjenesten. Der er omvendt også god mulighed for fleksibilitet for dig som medarbejder, herunder mulighed for hjemmearbejdsdage.

Endeligt er det vigtigt, at du har en god situationsfornemmelse og respekt for de udsendte styrkers vilkår.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter M331 majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler i mellem Forsvarskommandoens Operationsstab, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef oberstløjtnant Thomas Helenius Christensen på telefon 7284 0431

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi søger til to stillinger, der begge er til besættelse snarest muligt. Derfor tager vi egnede kandidater til samtale løbende efterhånden som ansøgninger modtages. Vi kan derfor anbefale, at du sender din ansøgning så hurtigt som muligt. Stillingsopslaget er tilgængeligt indtil stillingerne er besat.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed. Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Major
Midtjylland
Major
Viborg
Offentlig administration
Midtjylland
Offentlig administration
Viborg

Andre job der minder om dette

  Flyvestation Karup

  Stabsofficer (M321) til Planlægningssektionen i Søværnskommandoen

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 3 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Herningvej 30, 7470 Karup J, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

Søg efter andre job