1. Alle Job
 2. Andre erhverv
 3. Frederikshavn
UDLØBET

Flådestation Frederikshavn

Navigationsofficer søges til miljøskibet GUNNAR THORSON

Fuldtid

Permanent

Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2512705
|
Indrykket for 66 dage siden
Kunne du tænke dig et anderledes udfordrende job som navigationsofficer på et miljøskib, hvor du skal navigere rundt med 400 - 600 meter flydespærring og evt. et andet skib i den anden ende?
Et job hvor du får ansvaret for skibets navigations- og GMDSS systemer?
Et job hvor du får mulighed for at lære fra dig over for Søværnets kadetter?
Samtidigt med ovenstående skal fungere som en af lederne af GUNNAR THORSON´s mobile beredskab?
En stilling hvor du har mulighed for at sætte foden på eget dæk som chef på METTE MILJØ efterfølgende?

Vil du bidrage til at fastholde og udvikle den operative evne for skib og besætning, med øje for fremtidens muligheder i nye miljøskibe, så er du måske vores nye navigationsofficer?
Kunne du på sigt se dig selv som Chef for METTE MILJØ?

Om os

GUNNAR THORSON er det ene af Søværnets to store miljøenheder i Division 32, som er underlagt 3. Eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året. Det opererer hovedsageligt i dansk farvand og det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Enhedens hovedopgave er at begrænse en olieforurenings indvirkning på havmiljøet i danske farvande, enten ved opsamling eller inddæmning.
Derudover indgår skibet naturligt i øvrige nationale opgaver som søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder, være platform for andre nationale kapaciteters træning, egen uddannelse og intern træning samt uddannelse af kadetter.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved henlæggelse i basehavn herunder vagten – både almindelig basehavnsvagt og som en del af skibets mobile miljøberedskab (MMB).

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone hvor alle har medindflydelse på skibets aktiviteter.
Har du et ønske om fysisk træning i hverdagen har vi vores eget træningslokale om-bord.

Når skibet ligger i basehavn er det 16 timers materielberedskab og ved udkald møder alle ind, medmindre chefen er orienteret om andet

Om stillingen

Du har som navigationsofficer ansvar for at skibets navigations- og GMDSS udstyr er operativt, afholdelse af ugentlige/månedlige tests, samt planlægning af sejladsen inklusiv udarbejdelse af relevante NAVMOVE signaler.
Under sejlads vil du fungere vagtchef i samarbejde med skibets næstkommanderende og chef.

Opgaven som vagtchef kan inkludere at sejle formationssejlads med sat flydespærring i samarbejde med andet skib og i den forbindelse sørge for at skibene sejler i den rigtige retning i forhold til olieforureningen.

I forbindelse med sætning og bjærgning af skibets miljøudstyr (flydespærring og skimmere) vil du fungere som skibets sikkerhedsofficer på dækket.

Som skibets navigationsofficer indgår du i tørnen med chef og næstkommanderende som leder af Søværnets Mobile Miljø Beredskab (MMB), hvor opgaven er at dokumentere et hændelsesforløb og foretage bevisindsamling ved grundstødninger, kollisioner, overbunkringer og ved mistanke om udledning af mineralsk olie i danske farvande. MMB opgaven tørner med GUNNAR SEIDENFADEN så der året rundt er et MMB hold der kan indsættes af Maritime Assistance Service (MAS) i Forsvarets operationscenter.

Du vil også få muligheden for at fungere som skibets skoleofficer (SKO) og dermed have direkte indflydelse på uddannelsen af de taktiske kadetter.

På sigt vil der være mulighed for at blive udchekket som vagtchef på vores mindre søsterenhed METTE MILJØ og evt. en udchekning som chef på METTE MILJØ hvis det har interesse.

NAO har opgaven som skibets velfærdsofficer og sidder her som formand for velfærds-udvalget.

Er interessen der, kan du også blive skibets FUT officer og få ansvaret med at sikre et træningsniveau hos besætningen så alle kan holde deres FFB i orden.
GUTH sejladsprogram med øvelser og rutinesejlads ligger forholdsvis fast, men det forventes at du har en fleksibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan bl.a. forekomme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse.

Om dig

Du er premierløjtnant eller løjtnant og uddannet taktisk officer i Søværnet.

Du fungerer i et uformelt miljø, hvor alle kender deres opgave, men du er alligevel i stand til fungere som leder når dette kræves.

Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber, der specielt udfordres ved manøvrering med 400 – 600 meter flydespærring koblet sammen med et andet skib.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og kan se dig selv som en del af en mindre enhed, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i uformelt miljø hvor menneskekendskab er en daglig nødvendighed.

Du vil blive uddannet MMB leder hurtigst muligt, for at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med beredskabsmæssige undersøgelser, eller mistanke om udledning fra skibe i danske farvande.
Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist på flere niveauer såvel ombord som i samarbejdet med Eskadren og Søværnets Officersskole.

Du har gode menneskelige egenskaber og er loyal både opad til og nedad til. Du kan begå dig i en uformel omgangstone og formår samtidig at være leder.

Vi stræber efter et godt Work Life balance forhold og har derfor stor fleksibilitet i vagt-planlægning ligesom gode muligheder for evt. frihed under sejlads.

Vi tilbyder
Et alsidigt job med stor grad af selvstændighed.
En god omgangstone.
Der kan forventes ca. 100 sejldage og yderligere ca. 20-40 vagtdøgn om året.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kontakte NK for GUNNAR THORSON KL Peter Kjær Larsen på tlf. 41 30 99 14, e-mail 3EGUTH-. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 29. februar 2024, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse og sker i koordination med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadres enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitets-håndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Chef
Nordjylland
Chef
Frederikshavn
Navigationsofficer
Nordjylland
Navigationsofficer
Frederikshavn

Andre job der minder om dette

  Flådestation Frederikshavn

  Engageret navigationsofficer søges til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

  Fuldtid

  Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn, Danmark

  Indrykket for 8 dage siden

  Fuldtid

  Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn, Danmark

  Indrykket for 10 dage siden

  Fuldtid

  Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn, Danmark

  Indrykket for 30 dage siden

  Udløber snart

  Fuldtid

  Parallelvej 3, 9900 Frederikshavn, Danmark

  Indrykket for 36 dage siden

  Fuldtid

  Sankt Laurentii Vej 63, 9990 Skagen, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

Søg efter andre job