1. Alle Job
 2. Andre erhverv
 3. Bornholm
UDLØBET

Almegaard Kaserne

Opklaringssoldater til 2. Opklaringseskadron

Fuldtid

Permanent

Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2501105
|
Indrykket for 74 dage siden
Har du faglighed, viljestyrke og professionalisme nok til at bestride en krævende stilling som opklaringssoldat i en Let Opklaringsdeling? Så kan det være dig, vi søger som kommende professionel Opklaringssoldat i 2. Lette Opklaringseskadron.

Om os

2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har som alle andre enheder i hæren travlt, men vi har fokus på stabilitet i planlægning og udførsel. Eskadronen stiller kontinuerligt en opklaringsdeling til beredskab sammen med en af hærens panserinfanteribataljoner. Derfor kommer du naturligt til at samarbejde på tværs af hæren.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver.

2. Eskadron kører i pansrede køretøjer og indsættes imellem fjenden og egne linjer, ofte i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.
Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

2. Opklaringseskadron er kendetegnet ved:
- En moderne arbejdsplads vi alle er stolte af.
- Professionelt personel, både i holdning, handling og fremtoning.
- Resultatorienteret ledelse og mission command på alle niveauer.
- Stærk korpsånd – forståelse for forskellighed – dyrke hinandens stærke sider – løfter i flok.
- Loyale over for opgaver og kollegaer – undergivne og foresatte.
- Prioriterer synlig og aktiv ledelse samt kontrolvirksomhed højt.
- Initiativ, handlekræft og opfindsomhed skal altid belønnes.
- At være stående reaktion styrke (SRS) betyder: Gensidig tillid, behandle hinanden med respekt, ”som voksne mennesker”.

Om stillingen

Som nytilgået konstabel i eskadronen skal du være forberedt på at gennemføre en del uddannelse som skal give dig de nødvendige forudsætninger til grundlæggende at indgå i din opklaringsgruppe. Hvor meget uddannelse du skal gennemføre, afhænger af de kompetencer du kommer til eskadronen med.

Efterfølgende skal du gennemføre specialistuddannelse i én af opklaringsgruppens eller deltroppens primære funktioner:
- Kører/Signalmand /Panserværnsskytte
- Maskingeværskytte (STAVS/TMG/LMG)
- Spejder/Sanitetsmand

Det forventes at du som kommende opklaringssoldat hurtigt kan tilegne dig ny viden og kan omsætte denne viden til handling, såvel alene som i samspil med andre.

Opgaveløsningen varierer mellem indsættelse med køretøjer, til indsættelse til fods med fuld udrustning. Ofte vil det dreje sig om operationer af flere døgns varighed og med ringe eller ingen mulighed for genforsyning eller anden form for støtte udefra.
Alle funktioner i opklaringsgruppen kræver derfor god fysisk form, mental viljestyrke og fremragende enkeltkæmperfærdigheder.

Du vil få gode muligheder for at dygtiggøre dig i en årrække i den samme funktion eller skifte funktion, såfremt du har interessen og kompetencerne til dette.

På sigt, og afhængigt af dine kompetencer og levealder, har du mulighed for kvalificerer dig til at blive befalingsmand, finskytte eller varetage en specialistfunktion i kommandodelingen, fx som efterretningshjælper.

Om dig

Du skal:
- have gennemført (eller være tæt på at gennemføre) Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (eller tilsvarende), med et godt resultat.
- Kunne bestå Forsvarets Basiskrav uden besvær.
- Være i stand til umiddelbart at erhverve B- og/eller C-kørekort (ingen begrænsninger, fx frakendt kørekort).
- Kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.

Det er ønskeligt at du:
- I forvejen besidder som minimum B- og gerne C-kørekort eller som minimum skal du have mulighed for at erhverve B- og C-kørekort.
- Kan bestå Forsvarets Fysiske Tests (FFT) med til niveau 3, med gode muligheder for at nå niveau 4 inden for kort tid.

Erfaring og uddannelse fra andre dele af forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer, er en fordel, men er ikke et krav. Vigtigst af alt er en positiv indstilling til livet som professionel soldat og et stort ønske om at dygtiggøre dig i din funktion og samtidigt være en aktiv og positiv del af din gruppe, deling og eskadronen.

Såfremt du ikke besidder alle relevante kompetencer, vil det blive indarbejdet i din udviklingskontrakt, med fokus på at opnå de bedst mulige kompetencer til at bestride stillingen.

Eskadronen forventer at du har gjort dig klart at tjenesten som opklaringssoldat er fysisk og mentalt krævende, ligesom tjenesten ofte kræver længere tids fravær fra familie og venner. Udsendelser i internationale operationer må forventes, selv med kort varsel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ekadronsbefalingsmand Lars H. Jensen på telefon 2273 3448 eller på mail [email protected].

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Sergent
Bornholm
Sergent
Hovedstaden
Andre erhverv
Bornholm
Andre erhverv
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Almegaard Kaserne

  Opklaringssoldater til 2. Opklaringseskadron (genopslag)

  Fuldtid

  Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne, Danmark

  Indrykket for 4 dage siden

  Fuldtid

  Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne, Danmark

  Indrykket for 35 dage siden

  Fuldtid

  Almegårds Kaserne 1, 3700 Rønne, Danmark

  Indrykket for 28 dage siden

  Fuldtid

  Ryvangs Allé 1, 2100 København, Danmark

  Indrykket for 8 dage siden

Søg efter andre job