1. Alle Job
 2. Sundhed
 3. Køge
UDLØBET

Region Sjælland

Overlæge til gastroenterologisk sektion, Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Fuldtid

Permanent

Lykkebækvej 1, 4600 Køge, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2526803
|
Indrykket for 57 dage siden

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som overlæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ledig fra 01.05.24 eller snarest derefter.

Speciallæge med fokus på tarmsvigt og inflammatorisk tarmsygdom

Vi søger en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi som har lyst til at fokusere sin kliniske aktivitet på patienter med tarmsvigt og inflammatorisk tarmsygdom og som sammen med vores øvrige læger i IBD-teamet vil være med til at udvikle området. Er du interesseret i tarmsvigt og IBD skal du søge denne stilling.

Du vil som overlæge få det faglige ansvar for behandlingen af patienter med tarmsvigt, der varetages på højtspecialiseret niveau i et samarbejde med Rigshospitalet. Herudover vil du have ambulante funktioner, hvor der også er fokus på patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Du vil indgå i afdelingens IBD-team.

På tarmsvigtområdet har vi fokus på udvikling af den hjemme-parenterale ernæring og især komplikationer til denne. Derudover har vi fokus på patienternes livskvalitet og sammenhængen mellem hjem, det næresundhedsvæsen og hospital.

Du skal indgå i den faglige ledelse med fokus på tarmsvigtspatienter sammen med sengeafsnittes ledelse, afdelingsledelsen og dedikerede tarms-svigt sygeplejersker. Du skal udvikle de organisatoriske sammenhænge omkring patienten, herunder også være lægelig ansvarlig for tarmsvigtsklinikken, herunder tilbud om mere fleksibilitet, moderne konsultationsformer og et tværfagligt samarbejde, som professionelt inddrager patienten i deres behandling og forløb.

Afdelingen er en del af Smartclinic, et projekt funderet af EU-midler (Interreg) som sammen med samarbejdspartnere i Sverige og Danmark udvikler og moderniserer det ambulante forløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom i en 3-årig periode. Modeller og tanker herfra kan afprøves i tarmsvigtsklinikken.

De kliniske funktioner vil omfatte ambulatorium og stuegang, fortrinsvis på IBD/tarmsvigt afsnit.

Den gastroenterologiske sektion har højt specialiseret funktion indenfor tarmsvigt og regional funktion indenfor IBD og hepatologi.

Region Sjælland arbejder med nye modeller for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen. Det betyder, at vi har behandlingsansvaret for specialepatienter tilhørende andre sygehuse end SUH. Gennem flere år har vi varetaget telefonisk speciale specifik rådgivning til kolleger i form af en døgnbemandet regionsfunktion.

Som led i den faglige styrkeposition i regionen, har vi etableret en medicinsk gastroenterologisk/hepatologisk ambulant satellit-funktion på Holbæk sygehus. De gastroenterologiske speciallæger må derfor påregne udefunktion i Holbæk i et vist omfang.

Deltagelse i ca. 20 skiftet bagvagt.

Du vil blive tilknyttet vores IBD team som består af 6 speciallæger, der overvejende beskæftiger sig med IBD og tarmsvigt.

Om stillingen

Vi tilbyder

 • En stilling med ansvar for den højtspecialiserede funktion med stor mulighed for at præge udviklingen og behandlingen af Region Sjællands tarmsvigts patienter
 • Et spændende samarbejde i et engageret og kreativt specialeteam
 • Relevant efteruddannelse indenfor specialet
 • En ansættelse på et hospital med gode og tætte samarbejdsrelationer mellem afdelingerne og med en visionær udviklingsprofil – Fremtidens Sjællands Universitets hospital – bl.a. med lægeuddannelse og alle lægelige specialer på samme matrikel
 • Ansættelse på en afdeling, der prioriterer evidensbaseret behandling og forskningsbaseret udvikling samt præ- og postgraduat undervisning højt
 • En ansættelse, hvor tætte tværfaglige samarbejdsrelationer prioriteres
 • En ansættelse, hvor din kreativitet bestemmer dine faglige udviklingsmuligheder

Vi forventer at du

 • Er speciallæge i intern medicin: gastroenterologi & hepatologi med særlig interesse/kompetencer indenfor tarmsvigt og inflammatorisk tarm sygdom (herunder UL kompetencer), og evt. forskningsaktivitet indenfor området
 • Har erfaring med ledelse af patientforløb
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til gennem samarbejde at opnå fælles resultater
 • Tager ansvar i patientbehandlingen og har øje for de gode patientforløb
 • Har interesse for fagets udvikling og evner at se muligheder fremfor begrænsninger
 • Vil sikre den høje faglige standard i specialets virke på hospitalet
 • Har lyst til at undervise og deltage i den præ- og postgraduate undervisning
 • Er aktiv i afdelingens og fagets udviklingsarbejde og deltager i afdelingens ledelsesarbejde

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er organiseret i en gastroenterologisk/hepatologisk sektion, en endokrinologisk sektion samt en geriatrisk - intern medicinsk sektion.

Afdelingen har tre sengeafsnit. Et afsnit behandler overvejende patienter med IBD og tarmsvigt, herunder en ambulant tarmsvigtsklinik, et overvejende patienter med leversygdomme og et tredje, der varetager behandlingen af geriatriske patienter. Intern medicinske patienter behandles på alle tre afsnit.

Den gastroenterologiske sektion

Vi har en stærk gastroenterologisk speciallægegruppe med stor kontaktflade og et veletableret samarbejdsnetværk med kolleger såvel lokalt, regionalt som nationalt. På lægesiden består det gastroenterologiske team af 16 speciallæger, herunder fire ledende overlæger.

Afdelingen har alle regionsfunktionerne indenfor medicinsk gastroenterologi/hepatologi som det er specificeret i den seneste specialeplan. Afdelingen er højtspecialiseret indenfor tarmsvigt i samarbejde med Rigshospitalet, og regionsfunktion indenfor IBD og hepatologi. Som nævnt har afdelingen styrkeposition indenfor medicinsk gastroenterologi & hepatologi i regionen.

Afdelingen har en betydelig specialiseret ambulant aktivitet med omkring 20.000 årlige medicinsk gastroenterologiske/hepatologiske besøg.

Speciallægerne arbejder overvejende i et eller to af tre teams: et IBD –tarmsvigts team, et leverteam og et øvre team.

Den endoskopiske aktivitet foregår i regi af kirurgisk afdeling. De medicinske gastroenterologer udfører gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi samt avancerede endoskopiske undersøgelser.

Aktuelle forsknings- og udviklingsområder i den gastroenterologiske funktion omfatter udvikling af ambulante IBD-forløb, behandling af tarmsvigt, kronisk leversvigt og alkoholisk leversygdom samt øvre dyspepsi.


Undervisning, uddannelse og forskning
Afdelingen er klassificeret som højt specialiseret enhed (HSE) i videreuddannelsen i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi.

Afdelingen deltager i den kliniske uddannelse af medicinstuderende. Medicinsk Afdeling har 8 undervisningslektorater. Afdelingen har et professorat i sygepleje.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningen bør forholde sig konkret til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist: 18.03.23

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge, dr. med., Ole Hamberg, 40155598, [email protected] eller til ledende overlæge ph.d. Marianne Kajbæk Vester-Andersen, 23328012 [email protected].

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Overlæge
Køge
Overlæge
Sjælland
Speciallæge
Køge
Speciallæge
Sjælland

Andre job der minder om dette

  Region Sjælland

  Læge søges til PhD-projekt der skal undersøge brugen af kunstig intelligens til at forudsige vækst af hypofysetumorer ved Klinik for Hypofysesygdomme, Sjællands Universitetshospital, Køge

  Fuldtid

  Lykkebækvej 1, 4600 Køge, Danmark

  Indrykket for 8 dage siden

  Fuldtid

  Lykkebækvej 2, 4600 Køge, Danmark

  Indrykket for 6 dage siden

Søg efter andre job