1. Alle Job
 2. Sundhed
 3. Esbjerg Kommune
UDLØBET

Medicoteknik Esbjerg

Overlæge i Gastroenterologi og Hepatologi med interesse og erfaring indenfor kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Fuldtid

|

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, Danmark

SE PÅ KORT
Region Syddanmark
ID: 2139007
|
Indrykket for 90 dage siden

Speciallæge med interesse indenfor kroniske inflammatoriske tarmsygdomme søges til det medicinske gastroenterologiske/hepatologiske speciale i Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation på Esbjerg Sygehus

Vi søger en speciallæge med erfaring og højt fagligt niveau i gastroenterologi med lyst til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, forskning, udvikling og uddannelse.

Det medicinske gastroenterologiske og hepatologiske speciale på Esbjerg Sygehus er veletableret og velfungerende både klinisk og forskningsmæssigt.

Inden for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har vi en stærk forskningsenhed, bl.a. med fokus på udvikling indenfor billeddiagnostik, tidlig IBD opsporing og behandlingsmonitorering. Vi er førende i regionen inden for tarmultralyd. Vi søger en speciallæge med interesse og erfaring indenfor IBD, som kan støtte den fortsatte udvikling af subspecialet.

For ansøger med de rette forskningskompetencer vil der være mulighed for deltidsansættelse som klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning SDU. Dette indebærer, at 20 % af arbejdstiden anvendes til forskning.

Medicinsk gastroenterologi og hepatologi
I specialet er der solid klinisk viden og erfaring inden for alle specialets områder, og afdelingen er, som nævnt forskningsstærk indenfor hepatologien, men i høj grad også inden for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. 

Specialet har en god lægebemanding, inklusiv en stabil gruppe af speciallæger. Der er aktuelt 6 overlæger (inkl. cheflægen) og 4 afdelingslæger i specialet, hvoraf en del er deltids i klinikken primært pga. forskning. Vi har en klinisk professor, to kliniske lektorer (hvoraf den ene er sygeplejerske) og tre ph.d. studerende. Disse bidrager med undervisning af de kandidatstuderende i medicin.

Der er derudover en ekstern klinisk lektor med funktion ift. kandidatuddannelsen i medicin og det tilhørende stamafdelingskoncept. Konceptet indebærer, at de kandidatstuderende igennem hele uddannelsesforløbet har en fast tilknytning og tilhørsforhold til en bestemt stamafdeling og et speciale.  Specialet har læger i uddannelsesforløb, i klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling til intern medicin og i hoveduddannelse.

Ambulatoriet har en gruppe af sygeplejersker med stor specialeerfaring – heraf to forskningssygeplejersker og en projektsygeplejerske.

Medicinsk Mave og Tarm Ambulatorium ligger fysisk for sig selv og sammen med de kirurgiske ambulatorier. I ambulatoriet har vi ud over almindelig ambulant funktion, en behandlerstue, hvor vi varetager diverse infusionsbehandlinger, ascitestapninger og leverbiopsier. Ambulatoriet har selvstændig cirroseklinik, hvor behandlingen varetages selvstændigt af sygeplejerskerne med reference til speciallægerne.  Ligeledes har vi under supervision selvstændige sygeplejeambulatorier for IBD. Her varetages primært diagnosesamtaler samt praktisk oplæring omkring behandling. Der er selvstændig medicinsk skopifunktion i relation til ambulatoriet og i tæt relation til mavetarm kirurgisk endoskopi. Der er etableret NAPS sedation til koloskopier. Der foretages øvre og nedre endoskopier samt kapselendoskopi. Der er adgang til ultralyd både i ambulatoriet og i sengeafdelingen.

Afdelingens konferencer består dels af fælles konferencer og undervisning. Derudover afholdes daglige konferencer i de enkelte specialer. Konferencerne har fokus på uddannelse samt drift og kvalitetsarbejde.

Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation
Specialet Gastroenterolog og Hepatologi er en del af Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation. Afdelingen blev dannet i maj 2021 i forbindelse med en organisatorisk ændring med etablering af fire selvstændige medicinske afdelinger. Afdelingen råder over et fælles sengeafsnit med 23 senge. Sengeafsnittet har patienter fra alle tre specialer samt patienter inden for den mere brede interne medicin og infektionsmedicin. Afdelingen har på lægesiden et samlet stuegangshold med læger fra de tre specialer, samt en infektionsmediciner 3 dage pr. uge. Afdelingen flytter til nyrenoverede lokaler i september 2023.

Blodsygdomme Ambulatorium foretager udredning og behandling af langt de fleste hæmatologiske sygdomme i tæt samarbejde med Hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Gigt og Bindevæv Ambulatorium varetager udredning og behandling af reumatologiske sygdomme, og har derudover funktion med udredning af patienter med mulig dyb venetrombose samt MAS/MUP (Mistanke om Alvorlig Sygdom/Metastase Uden kendt Primærtumor) funktion. Disse flytter ligeledes til nyrenoverede lokaler i slutningen af 2023.

Palliativt Team er organisatorisk en del afdelingen, men har i høj grad selvstændig funktion i dagligdagen. Palliativt Team deltager på udvalgte afdelingskonferencer og yder sparring ift. blandt andet palliative forløb i afdelingen. Palliativt Team har ingen sengepladser.

Afdelingen har en afdelingsledelse, som består af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Ledergruppen udgøres derudover af fire ledende overlæger (en fra hvert speciale og en fra Palliativt Team), to oversygeplejersker (en for sengeafsnittet og en for ambulatorierne), den uddannelsesansvarlige overlæge samt en ledende lægesekretær.

Esbjerg Sygehus
Esbjerg Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: Der arbejdes med patient- og pårørendeinvolvering, kvalitets- og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Esbjerg Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer. Derudover arbejder Esbjerg Sygehus med uddannelse af studerende inden for mange sundhedsfaglige fag, herunder medicin, samt videreuddannelse af personale.

Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Esbjerg Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, medicinsk gastroenterologi, reumatologi).

Vagtstruktur:
Afdelingens læger dækker vagter i Fælles Akutmodtagelses (FAM) medicinske vagthold. Vagtholdet består af to forvagter (fælles for kardiologi og medicin), fælles mellemvagt, en bagvagt 2 (primært dækket af HU læger), samt en medicinsk (og kardiologisk) bagvagt, som er speciallæge.

Aktuelt er KBU læger, introduktionslæger og HU læger i almen medicin ansat i en fælles medicinsk gruppe, som ledes i fællesskab mellem cheflægerne fra de medicinske afdelinger. Øvrige HU læger og speciallæger er ansat i den enkelte afdelinger og specialer. Denne struktur er etableret 1. januar 2022.

Som overlæge forventes man at deltage i bagvagten samt weekendarbejde. Bagvagten er en delt vagt med vagt på tjenestestedet. Aktuelt er der ca. 20 læger i vagtlaget. Vagthyppigheden er ca. 1-2 vagter pr. måned. Fra 1. april er der døgndækning af akutmedicinere.

Vi forventer en ansøger, som:

 • er speciallæge i Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi med et solidt fagligt fundament indenfor gastroenterologi, og med fokus på at fastholde at afdelingen går foran i at arbejde evidensbaseret og efter gældende retningslinjer
 • gerne har erfaring med klinisk forskning
 • fokuserer på samarbejde på tværs af afdelingens specialer med de udviklings- og optimeringsmuligheder, der ligger i dette
 • deltager aktivt og konstruktivt i samarbejdet på tværs af hospitalet inkl. konstruktivt samarbejde med akutfunktionen og de parakliniske specialer
 • understøtter og deltager aktivt i etablering af et godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Vi tilbyder:

 • En relativt ny afdeling, som stadig er i en proces med helt at finde sine endelige former. På den bagrund er der stor mulighed for at sætte sig præg og få indflydelse
 • Sparring med en afdelingsledelse, som arbejder med inddragende og dialogbaseret ledelse og som prioriterer trivsel og udvikling højt
 • Stor selvstændighed med mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
 • Klinisk arbejde i en afdeling med højt fagligt niveau i alle specialer og i gastroenterologien/hepatologien i særdeleshed
 • Mulighed for og forventning om fortsat faglig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger. Der indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger:
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge, Lone Klinge ([email protected]) eller AC medarbejder Rikke Riber Zachariassen ([email protected])

Se funktionsbeskrivelsen for yderligere oplysninger.

Oplysninger om Esbjerg Sygehus ses her

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere om Esbjerg Kommune her.

Ansøgningen:
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 lægeroller (Se vedhæftede skema)

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2023.

 

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Overlæge
Syddanmark
Overlæge
Esbjerg Kommune
Sundhed
Syddanmark
Sundhed
Esbjerg Kommune

Andre job der minder om dette

  Region Syddanmark

  Medicoteknik Esbjerg

  Ledende overlæge/overlæge til obstetrik, Kvindesygdomme og fødsler, Esbjerg Sygehus

  Fuldtid

  |

  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, Danmark

  Stilling som ledende overlæge/overlæge i obstetrik til besættelse pr. 1. oktober 2023 eller efter aftale. Vi søger en speciallæge i obstetrik til et spændende job i en velfungerende afdeling med et en... Læs mere
  Region Syddanmark

  Deltid

  |

  6700 Esbjerg, Danmark

  Region Syddanmark

  Fuldtid

  |

  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, Danmark

  Ved kirurgisk afdeling Esbjerg-/Grindsted Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. oktober 2023 eller efter aftale. (5501-043-30-i-01) Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med k... Læs mere
  Region Syddanmark
  Region Syddanmark

  Fuldtid

  |

  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, Danmark

  Ledig stilling som afdelingslæge ved Afdeling for Hjerne- og nervesygdomme på Esbjerg Sygehus til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter aftale. Vi søger en dygtig og engageret neurolog med ambi... Læs mere
  Region Syddanmark
  Region Syddanmark

  Fuldtid

  |

  Østergade 12, 6700 Esbjerg, Danmark

  LPE Regionsfunktion søger en sygeplejerske pr. 1. september 2023 til et 1-årigt barselsvikariat, 37 timer ugentligt i Opsøgende Psykoseteam, I Opsøgende psykoseteam er vi i gang med at implementere F-... Læs mere
  Region Syddanmark
Søg efter andre job