1. Alle Job
 2. Ingeniør og naturvidenskab
 3. København
UDLØBET

GEUS

Ph.d. i strukturel og dynamisk vurdering af potentielle CCS-lagersteder i det Norsk-Danske Bassin

Fuldtid

Tidsbegrænset

Øster Voldgade 10, 1350 København K, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2526696
|
Indrykket for 50 dage siden
Lagring af CO2 i den danske undergrund er en løsning på klimarelaterede problemer, som har fået tiltagende bevågenhed inden for de seneste år. GEUS står i spidsen for en omfattende kortlægning af den danske undergrund, og sammen med forskningsmiljøer ved bl.a. Københavns og Aarhus Universitet udvikler og anvender GEUS metoder til undersøgelse af undergrundens potentiale for CO2-lagring. Ph.d.-projektet vil bygge på en strukturel og dynamisk vurdering af udvalgte potentielle CCS-lagersteder på baggrund af seismisk tolkning, organisk geokemi og petrografi samt numerisk modellering med fokus på det Norsk-Danske Bassin.

Jobindhold

Danske undergrundsstrukturer er i øjeblikket ved at blive undersøgt, evalueret og modnet hen imod potentiel CO2-lagring. De potentielle lagerstrukturer findes i Danmarks og Nordsøens undergrund og spænder fra praktisk talt ukendte underjordiske strukturer til velkendte, forladte oliefelter og naturgaslagerfaciliteter. Planlægning og udnyttelse af det danske CO2-lagringspotentiale kræver en solid forståelse af den statiske og dynamiske lagringskapacitet af strukturer. Disse kapaciteter afhænger af geologiske lagringseffektivitetsfaktorer, net-porevolumener under lukning, CO2-densiteter ved reservoirforhold, reservoirforbindelse, seglkapacitet og andre faktorer.

Ph.d.-studiet vil fungere i synergi med igangværende undersøgelser af potentielle CO2-lagringsstrukturer udført af GEUS i samarbejde med Aarhus Universitet. Alle undersøgelser er baseret på geologiske modeller og reservoirdata, som bygger på en kombination af seismiske og tilgængelige borehulsdata og laboratorieanalyser af reservoiregenskaber, seglintegritet, og for udtømte oliefelter, resterende oliefraktioner i reservoiret. Ph.d.-studiets indhold forventes organiseret i tre overordnede temaer:

 • Udtømte oliefelter i Nordsøen er potentielle CO2-lagringssteder, og den første offshore-injektion af CO2 i danske farvande skete i Nini West - et udtømt oliefelt i Siri Canyon. Oliens effekt for CO2 injektion forventes belyst ved hjælp af prøver fra et udtømt felt i Nordsøen. De resterende oliefraktioner vil blive undersøgt i laboratoriet ved organisk petrografi og geokemi sammen med CO2-oversvømmelsesforsøg.
 • Kulbrinter er ikke påvist på land, men for enkelte kystnære strukturer, er der en vis risiko for tilstedeværelsen af kulbrinter i reservoiret. Ph.d.-studiet forventes at udforske denne risiko eksemplificeret vha. en udvalgt struktur. Information om kildebjergartens kvalitet, termisk modenhed, strukturens geologiske udvikling og stratigrafi skal således integreres i en lokal bassinmodellering.
 • Både reservoirsammensætning, faciesfordeling og injektionsdesign påvirker CO2-lagringskapaciteten og medfører usikkerhed i estimater af lagerkapacitet. Numerisk modellering af lagerkapaciteten for en udvalgt struktur forventes at blive udført som del af ph.d.-studiet. Den ph.d.-studerende forventes at generere inputparametre gennem seismisk kortlægning og geologiske undersøgelser af strukturen. Scenariet skal teste følsomheden af de enkelte inputparametre i den volumetriske modellering for at optimere beregning af CO2 lagringspotentialet.
Du skal påregne ophold ved andre forskningsinstitutioner i indland og/eller udland i løbet af dine ph.d.-studier, ligesom du vil deltage i undervisning ved Aarhus Universitet og formidling. Du vil blive ansat ved GEUS og indskrevet som ph.d.-studerende på ph.d.-skolen ved Aarhus Universitet (Geologisk Institut), hvor du skal følge ph.d.-studiet indenfor de rammer, som er beskrevet ved ph.d.-skolen (PhD studies at Aarhus University).

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en kandidatgrad inden for geologi eller geofysik. Kendskab til geofysiske metoder, CCS i Nordsøen og flair for kvantitativ modellering er en fordel. Det vil være en fordel at kunne dokumentere publikationsaktivitet på videnskabeligt niveau.

Der vil desuden blive lagt vægt på ansøgerens evne til at samarbejde på tværs af discipliner og med mennesker fra forskellige institutioner og med forskellig baggrund, hvilket kræver gode formuleringsevner på dansk. Ansøgeren må desuden beherske engelsk på et vist niveau for at kunne indgå i de forskningsmæssige samarbejder.

Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner

Afdelingen er primært engageret i at løse geologiske opgaver inden for energiressourcer, energilagring, natur og miljø. Aktiviteterne omfatter deltagelse i forskningsprojekter (både nationale og internationale), kortlægning og efterforskning i samarbejde med de danske og grønlandske myndigheder - både i forbindelse med programmet for den udvidede kontinentalsokkel og med arbejdet på de atlantiske kontinentalrande samt eksternt finansierede forsknings- og konsulentopgaver specielt inden for CCS, geotermi og energilagring.

Afdelingens medarbejdere deltager i tværfaglige projekter på GEUS og med universiteter og andre forskningsinstitutioner. Avancerede modellerings- og kortlægningsværktøjer som f.eks. bassinmodellering og kortlægning af geologiske strukturer bliver benyttet i forbindelse med konsulent- og forskningsopgaver. Afdelingen består af 27 specialiserede og dedikerede folk med høj international forsknings- og rådgivningsrenomé, som arbejder inden for en lang række af geofysiske og geologiske emner i relation til den dybe undergrund.

Vi tilbyder

 • Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø
 • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
 • Udviklingsmuligheder og adgang til kurser og anden efteruddannelse
 • Familievenlig arbejdsplads med flextidsordning
 • Et aktivt foreningsmiljø med personale- og kunstforening
 • Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen
Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.

Ansøger vil blive ansat som ph.d.-studerende ved GEUS. Ansættelsen er på fuld tid og maksimalt 3 år.

Ansættelsen forudsætter, at ansøgeren kan blive indskrevet på ph.d.-skolen ved Aarhus Universitet. Læs mere om regelsæt og krav for optagelse som ph.d.-studerende på www.phd.au.dk.

Ved ansættelse som ph.d.-studerende i GEUS vil ansættelsesområdet være Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til statsgeolog Nina Skaarup på tlf. 2222 1676, e-mail: [email protected] eller professor Hamed Sanei (AU) på tlf. 9350 9023, e-mail [email protected].

Ansøgning

Ansøgningen skal være vedlagt et CV, bachelor- og kandidatbevis eller en forhåndsgodkendelse af dit speciale.

Er kandidatgraden endnu ikke afsluttet eller beviset ikke udstedt, kræves udtalelse fra vejleder om forventet afslutningsdato, samt hvorvidt kandidaten er egnet til ph.d.-studie.

Ansøgning sendes via GEUS’ hjemmeside under Job og skal være GEUS i hænde senest torsdag den 14. marts 2024.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Forsker
København
Forsker
Hovedstaden
Ingeniør og naturvidenskab
København
Ingeniør og naturvidenskab
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  KU - HUM - Fakultetet

  Postdoc i universitets- og kønshistorie med fokus på formidling

  Fuldtid

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 13 dage siden

  Fuldtid

  Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

  Fuldtid

  Universitetsparken 13, 2100 København Ø, Danmark

  Indrykket for 6 dage siden

Søg efter andre job