1. Alle Job
 2. Forskning og udvikling
 3. København
UDLØBET

KU - SUND - PANUM KBH N

Ph.d.-stipendium i ”Design, produktion i E coli, oprensning og validering af selv-adjuverende proteiner og nanopartikler med henblik udvikling af mucosa-baserede vacciner mod respiratoriske infektioner”

Fuldtid

Tidsbegrænset

Blegdamsvej 3, 2200 København N, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2565062
|
Indrykket for 47 dage siden
Vi udbyder ovennævnte ph.d.-stipendium i anvanceret vaccineudvikling og test med start 15/6-24 eller snarest muligt derefter.Vores gruppe og forskning:

Velkommen til vores unge og dynamiske forskningsgruppe indenfor avanceret eksperimentel immunologi. Vi er et passioneret og dedikeret team af 8-10 forskere, laboranter og studerende, som er engagerede i at udvikle nye principper for vaccination mod respiratoriske infektioner. Vores primære fokus er at bekæmpe virus, som f.eks. influenza virus, hvor det med eksisterende influenzavaccineteknologier er en udfordring at opnå bred og langvarig beskyttelse.Vores mission:

Vores mission er at udvikle innovative og effektive vacciner, som kan reducere den byrde i form af meneskelige lidelser og samfundsmæssige tab, som forårsages af respiratoriske infektioner både i Danmark og på verdensplan. Vi tror på, at vi gennem forskning, samarbejde og kreativitet kan gøre en varig forskel på sikringen af global sundhed. Vi har en større bevilling fra Innovationsfonden, hvor vi i et samarbejde med kolleger på Institut for Immunologi og Mikrobiologi og Expres2ion Biotechnologies, fokuserer på udvikling af nye vacciner mod influenza. Vi vil udvikle vacciner, som både stimulerer de humorale og cellulære arme af immunsystemet. Dit arbejde vil bidrage til at bekæmpe et af verdens mest udfordrende og presserende sundhedsproblemer.Metoder:

Vi anvender recombinante teknologier til at klone og indsætte gener kodende for proteinantigener, adjuvanser og nanopartikler (touchdown PCR, seamless cloning, indsættelse af ekspressions- og affinitets-tags (fx SUMO), validering ved sekventering); transformering ind i E coli, opformering i laboratorieskala fermentorer, induktion af protein ekspression, in vivo biotinylering; højtryks cell disruption og høst af supernatant og inklusionslegemer; ekstraktion af de ønskede rekombinante proteiner; oprensning ved præcipitationer og søjlekromatografi (IMAC, IEX, HIC, SEC); in frame fjernelse af evt tags; validering af protein (mængde, renhed, identitet, endotoxin etc); test af disse vaccinekandidater i etablerede dyremodeller for influenza infektion.Professionel udvikling:

Vi understøtter de praktiske og videnskabelige udviklingsmuligheder for alle medlemmer af vores gruppe og tilbyder muligheder for professionel udvikling, deltagelse i konferencer og publikationer.Projektbeskrivelse:

Vores arbejde fokuserer på udviklingen af funktionelle rekombinante proteiner i E. coli, som repræsenterer konserverede antigener fra influenza virus. Ved at anvende bioinformatiske metoder udvælger vi specifikke influenza proteiner, som derefter klones sammen med potente immunstimulerende molekylære adjuvanser og multimeriserende moduler. Disse proteinkomponenter samles ved in-frame fusion eller, alternativt, gennem dirigeret kemisk kobling, hvorefter de klones ind i højtydende E. coli ekspressionssystemer. Efter kontrolsekventering produceres de validerede kloner i stor mængde og renhed via laboratorieskala fermentering. Den efterfølgende proces indebærer ekstraktion af proteiner fra bakterierne, oprensning ved hjælp af serielle søjlekromatografier og en række valideringsmetoder, herunder proteinbestemmelse, SDS-PAGE, LC-MS sekventering, dynamisk lys spredning (DLS), og LAL-test.

Vores mål er at udvikle og at teste influenzavaccinekandidater i små dyremodeller for at evaluere deres evne til at fremkalde beskyttende immunresponser i luftvejene og reducere smittespredning. Dette indebærer en dybdegående analyse af vaccineinducerede B- og T-celle responser ved hjælp af flowcytometri og cellebaserede metoder for viruskvantificering i forskellige organer. Projektet tilbyder en unik mulighed for at udforske immunsystemets kompleksitet i konteksten af influenzavaccination og infektion, med det ultimative mål at identificere de mest effektive vaccinekandidater for bred og langvarig beskyttelse mod influenzavirus.Vigtige ansvarsområder:

Vaccine design: udvælg antigener, adjuvans og multimeriseringsmoduler og disses samling. Fremstil de deraf afledte konstrukts og valider disse.

Vaccine produktion: Klone konstrukts ind i højtydende E coli ekspressionssystemer, opformer disse ved fermentering , inducere proteinproduktion, høste bakterier og ekstraher proteiner fra disse.

Vaccine oprensning: oprens de ekstraherede proteiner ved hjælp af forskellige søjlekromatografiske teknikker.

Vaccine karakterisering: valider de oprensede proteiner ved kvantificering, SDS-PAGE, DLS, LC-MS etc.

Vaccinetestning: Gennemfør testning af forskellige influenzavacciner med fokus på deres effekter på T- og B-celle-responser. Undersøg det immunrespons, som udløses af disse vacciner og undersøg, om der opnås beskyttelse mod infektion med influenzavirus.Vores samarbejdsmiljø:

Projektet gennemføres i et samarbejde med kolleger fra vores afdeling og Expres2ion Biotechnologies. Dette samarbejde er afgørende for udviklingen af innovative vacciner, der beskytter gennem stimulering af specifikke T og B celleresponser. Som en del af vores team vil du arbejde i krydsfeltet mellm forskning og udvikling og bidrage til at analysere effekten af disse vacciner.Hvad vi søger:

Vi søger en passioneret, detaljeorienteret ph.d.-studerende med en stærk interesse i immunologi og vaccineforskning. Den ideelle kandidat bør være ivrig efter at lære, bidrage til et samarbejdsmiljø og have en dedikation til videnskabelig ekspertise.Hovedvejleder er: Professor Søren Buus, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, [email protected], 35327885

Start: Dato 15/6-24

Varighed: 3 år som ph.d.-studerendeJobbeskrivelse:

Dine nøgleopgaver som ph.d.-studerende på SUND er:

 • Gennemførsel af et uafhængigt forskningsprojekt under vejledning.
 • Gennemførsel af ph.d.-kurser eller anden tilsvarende uddannelse svarende til ca. 30 ECTS-point.
 • Deltagelse i aktive forskningsmiljøer herunder indgå i et ophold ved et andet forskerteam.
 • Opnåelse af erfaring med undervisning eller andre former for formidling relateret til dit ph.d.-projekt.
 • Undervisning og formidling af din viden.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af dit projekt.


Vigtige kriterier for vurdering af ansøgere:

Ansøgere skal have kvalifikationer svarende til en kandidatgrad relateret til projektets emneområde, f.eks. en kandidatgrad i immunologi. Bemærk, at din kandidatgrad skal være ækvivalent med en dansk kandidatgrad (to år).Andre vigtige kriterier er:

Ansøgere skal have opnået en grad, der svarer til en dansk kandidatgrad eller tilsvarende kvalifikationer. Ansøgere skal som minimum have opnået 10 i gennemsnit på kandidatniveau (7-trinsskala) samt karakteren 10 eller derover for specialet.

Professionelle kvalifikationer, som er relevante for ph.d.-projektet, herunder

 • Erfaring med brug af proteinoprensningssystemer, fx äkta
 • Kendskab til relevante proteinanalyse metoder.
 • Evt. publikationer med relevans for projektet.
 • Relevant arbejdserfaring, såsom konkret erfaring med protein produktion og oprensning.
 • En nysgerrig indstilling med en stor interesse i immunologi, mikroorganismer og luftvejsinfektioner.
 • Sprogfærdigheder i engelsk, både mundtligt og skriftligt.


Ansættelsessted:

Ansættelsesstedet er ved Laboratorium for Eksperimentel Immunologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vi tilbyder kreative og stimulerende arbejdsforhold i et dynamisk og internationalt forskningsmiljø. Vores forskningsfaciliteter inkluderer moderne laboratorier og state-of-the-art faciliteter for arbejde med rekombinant protein produktion og oprensning. Fakultetet huser mange kernefaciliteter, der kan understøtte dig i dit projekt.Ansættelsesvilkår:

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer om ugen.

Stillingen er en tidsbegrænset stilling begrænset til en periode på 3 år. Startdatoen er 15/6-24 eller efter aftale.

Ansættelsen er betinget af, at ansøgeren succesfuldt indskrives som ph.d.-studerende ved Ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Dette kræver indsendelse og accept af en ansøgning for det specifikke projekt formuleret af ansøgeren i løbet af en indledende tre måneders ansættelse som forskningsassistent.

Ph.d.-studiet skal gennemføres i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen (2013) og Fakultetets regler for opnåelse af graden.

Løn, pension og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med aftalen mellem Skatteministeriet og Akademikerne i staten. Afhængigt af anciennitet starter den månedlige løn på ca. 27.800 DKK (oktober 2021-niveau) plus pension.Spørgsmål:

For specifik information om ph.d.-stipendiet, kontakt venligst hovedvejlederen.

Generel information om ph.d.-studier på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er tilgængelig på Ph.d.-skolens hjemmeside: https://healthsciences.ku.dk/phd/guidelines/Ansøgningsprocedure:

Din ansøgning skal indsendes elektronisk ved at klikke på 'Søg stillingen' nedenfor. Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter i PDF-format:

1. Motiveret ansøgning (maks. en side)

2. CV inkl. uddannelse, erfaring, sprogkundskaber og andre færdigheder relevante for stillingen

3. Bekræftet kopi af original masterdiplom og karakterudskrift på originalsproget, inklusive en autoriseret dansk oversættelse, hvis udstedt på andet sprog end dansk. Hvis ikke afsluttet, accepteres en bekræftet/underskrevet kopi af en nylig karakterudskrift eller en skriftlig erklæring fra institutionen eller vejlederen. Som forudsætning for ansættelse som ph.d.-stipendiat skal din kandidatgrad være ækvivalent med en dansk kandidatgrad. Vi opfordrer dig til at læse mere i vurderingsdatabasen: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/find-assessments/assessment-database Bemærk, at vi måske beder dig om at få en vurdering af din uddannelse udført af Uddannelses- og Forskningsministeriet

4. Publikationsliste (hvis muligt)Ansøgningsfrist: 18. april 2024, 23.59 CETVi forbeholder os retten til ikke at tage materiale modtaget efter deadline i betragtning og ikke at tage ansøgninger, der ikke lever op til de ovennævnte krav, i betragtning.Den videre proces:

Efter ansøgningsfristens udløb vælger den autoriserede rekrutteringschef ansøgere til vurdering på råd fra ansættelsesudvalget. Alle ansøgere får derefter straks besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til vurdering af en upartisk bedømmer.

Bedømmerne laver en ikke-prioriteret vurdering af de akademiske kvalifikationer og erfaring med hensyn til det ovennævnte forskningsområde, teknikker, færdigheder og andre krav opført i annoncen.Når vurderingsarbejdet er afsluttet, har hver ansøger mulighed for at kommentere den del af vurderingen, der relaterer til ansøgeren selv.Du finder information om rekrutteringsprocessen på: http://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/Ansøgerne vil blive vurderet i overensstemmelse med Ministeriets bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.Københavns Universitet ønsker at afspejle samfundets diversitet og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at ansøge uanset personlig baggrund.Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Læge
København
Læge
Hovedstaden
Forskning og udvikling
København
Forskning og udvikling
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  Ph.d.-stipendiater inden for økonomiske analyser af arbejdsmiljø, arbejdstid og fravær

  Fuldtid

  Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø, Danmark

  Indrykket for 8 dage siden

  Fuldtid

  Digevej 110, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 8 dage siden

  Fuldtid

  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Fuldtid

  Islands Brygge 67, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 14 dage siden

  Fuldtid

  Vesterbrogade 91, 1620 København V, Danmark

  Indrykket for 20 dage siden

Søg efter andre job