1. Alle Job
 2. Undervisning og pædagogik
 3. København
UDLØBET

KU - HUM - Fakultetet

Postdoc i universitets- og kønshistorie med fokus på formidling

Fuldtid

Tidsbegrænset

Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2563408
|
Indrykket for 45 dage siden
Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i universitets- og kønshistorie til besættelse fra 1. august 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til 16 måneder.

Stillingsindhold
Har du lyst til at udforske og bidrage til formidlingen af en milepæl i dansk ligestillingshistorie? Vi tilbyder en 16 mdr. fuldtidsansættelse på Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet, hvor hovedopgaven er at undersøge og i praksis bidrage til den historiske formidling og perspektivering af 150-året for kvinders adgang til at studere ved universitetet (i 2025). Opgaven er at udforske og kommunikere betydningen af kvinders adgang til at studere ved universitetet og at undersøge virkningen af denne nye mulighed i et større samfundsperspektiv og på en måde, der både fokuserer på opnåede succeser og på historiske og aktuelle manifestationer af ulighed mellem kønnene. Perspektiveringen skal bidrage til aktuelle diskussioner om ligestilling og mangfoldighed, ligesom den danske udvikling skal anskues i et internationalt perspektiv.

I det daglige arbejde vil du få mulighed for at sparre med en mindre arbejdsgruppe bestående af forskere og ledere på instituttet, ligesom dit arbejde vil have interesse fra en større, bredt sammensat følgegruppe på universitetet. Projektet er finansieret af Københavns Universitet.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et relevant fagområde.

Læs mere om postdoc-stillinger og kvalifikationskrav i Undervisnings- og Forskningsministeriets Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale.

Du vil især skulle arbejde med baggrunden for og konsekvenserne af kvinders adgang til at studere ved universitetet, en ændring af adgangen til universitetet indført ved kongelig anordning den 25. juni 1875. Det forventes, at den historiske udforskning af emnet indeholder både fortolkninger af denne begivenheds årsager og virkningshistorie i et større samfundsperspektiv og mere mikrohistoriske, etnologiske eller biografiske studier fra slutningen af det 19. århundrede til starten af det 21. århundrede.

Det er forventningen, at forskningsaktiviteten formidles på flere måder:
Dels i form af gængs videnskabelig publikation (fx artikel) og dels i en række andre relevante formater (fx udstillinger, arrangementer, etc.). Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem universitetshistorie og kønshistorie og dit forskningsarbejde vil indebære både projektledelse og en bred vifte af forskningsformidlende aktiviteter.

Vi forventer, at du har en relevant ph.d.-grad, og at du kan redegøre for, hvordan din forskningsprofil og -erfaring er relevant for projektet. Det er en fordel, hvis du har interesse for og/eller erfaring med formidling og afrapportering af forskningsresultater til flere målgrupper, ligesom det er en fordel, hvis du har kendskab til universitetshistoriske eller kønshistoriske forhold siden slutningen af 1800-tallet. Erfaring med projektarbejde samt viden om og interesse for aktuelle spørgsmål om mangfoldighed og ligestilling vil ligeledes være et plus.

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk i PDF eller Word format via linket ”Søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningen, som kan skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 1. Motiveret ansøgning (max 1 side).
 2. CV (max 2 sider)
 3. Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)
 4. Fuldstændig publikationsliste (medsendte værker mærkes med stjerne*). Publikationslisten skal opbygges systematisk og inddeles i følgende kategorier:
  • fagfællebedømte publikationer:
   • monografier og antologier
   • tidsskriftartikler
   • bogkapitler/antologibidrag mv.
  • ikke-fagfællebedømte publikationer
   • formidlingspublikationer mv.
    Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.
 5. Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning, nuværende forskningsområder samt en plan for forskningen de kommende år. Herunder redegørelse for erfaringer med forskningsorganisering, forskningssamarbejder, internationale relationer og evt. ekstern/tværsektorielt samarbejde (max 3 sider)
 6. Dokumentation for undervisningskompetencer/undervisningsportfolio – se KUs vejledning til udformning af undervisningsportfolio her) og anden forskningsformidling.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Bedømmelseskriterier
Ansøgere vil primært blive bedømt i forhold til deres forskningsmæssige kvalifikationer, derunder publikationer, evne til at varetage selvstændige forskningsopgaver og indgå i forskningssamarbejder, forskningsledelseserfaring og erfaring med forskningsformidling og samarbejde med forskellige aktører herom. Desuden vurderes ansøgers forskningsplan og forskningspotentiale i relation til det overordnede projekt ovenfor.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås på Københavns Universitets hjemmeside og hos HR, [email protected] - angiv venligst ID nummer 211-1797/24-2I #1 ved henvendelse.

Yderligere information om stillingen kan fås hos Institutleder Casper Sylvest [email protected] og viceinstitutleder for forskning Anne Folke Henningsen [email protected].

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 16 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2024 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Forsker
København
Forsker
Hovedstaden
Undervisning og pædagogik
København
Undervisning og pædagogik
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Aarhus Universitet

  Assistant Professor in Adult Education

  Fuldtid

  Tuborgvej 164, 2400 København NV, Danmark

  Indrykket for 24 dage siden

  Fuldtid

  Tuborgvej 164, 2400 København NV, Danmark

  Indrykket for 24 dage siden

  Fuldtid

  Tuborgvej 164, 2400 København NV, Danmark

  Indrykket for 24 dage siden

Søg efter andre job